Ochrona własności intelektualnej w pracy zdalnej - cele szkolenia:

 1. Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z pracą zdalną w kontekście nowych technologii
 2. Wprowadzenie do prawa nowych technologii. Ochrona aktywów w gospodarce opartej na Big Data, ramy prawne działalności w cyberprzestrzeni
 3. Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa w nowym modelu  gospodarki (Gospodarka 4.0)

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej w pracy zdalnej - co zyskasz?
 

 

 

Zapraszamy na szkolenie online i stacjonarne z zarządzania własnością intelektualną w pracy zdalnej, na którym dowiesz się: 

 1. Na poziomie wiedzy:
 • znajomość wybranych problemów społecznych i gospodarczych związanych z pracą zdalną oraz z dynamicznym rozwojem Sztucznej Inteligencji, Big Data oraz bioinżynierii
 • znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących prawa nowych technologii
 1. Na poziomie umiejętności:
 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego
 • umiejętność identyfikacji szans i zagrożeń związanych z pracą zdalną i postępem technologicznym
 • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu
 1. Na poziomie postawy:
 • wzrost świadomości społecznej i odpowiedzialności w związku z pracą zdalną    
 • świadomość co do regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa nowych technologii i rynku cyfrowego

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z ochrony prawa własności intelektualnej podczas pracy zdalnej w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Praca zdalna z perspektywy ochrony własności intelektualnej. Program szkolenia 

MODUŁ I. PRACA ZDALNA. PROBLEMY PRAWNE I PRAKTYCZNE
 

W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami pracy zdalnej. W szczególności skupimy się na problemach  cyfryzacji i daleko postępującej automatyzacji procesów przemysłowych w odniesieniu do konsekwencji społecznych i gospodarczych generowanych przez nadchodzące zmiany. Spróbujemy przewidzieć na ile gospodarka i regulacje prawne przygotowane są na nową rzeczywistość wymuszającą świadczenie wielu usług na odległość. Ponadto w tej części przedstawione zostaną schematy myślenia prawniczego i sposoby pracy z tekstem prawnym celem wprowadzenia do prawa nowych technologii.

 

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Pojęcie pracy zdalnej (ujęcie praktyczne vs. ujęcie prawne)
 2. Wybrane regulacje prawne
 3. Praca zdalna z perspektywy przedsiębiorcy
 4. Praca zdalna z perspektywy pracownika
 5. Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja i inne zmiany technologiczne
 6. Systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy i przetwarzanie chmurowe
 7. CASE STUDY: Co mogę w sieci?


MODUŁ II. PRACA ZDALNA A OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. RAMY BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO W SIECI

Ta część szkolenia poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. Zastanowimy się nad możliwościami ochrony prawnej w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie ochrony prawa do prywatności, ochrony dóbr osobistych i danych wrażliwych, a także wytworów własności intelektualnej. Przeanalizujemy też problem bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorców, pracowników i konsumentów. Na praktycznych przykładach  (Case Studies) rozwiązywać będziemy aktualne i przyszłe problemy prawne związane z rewolucją technologiczną.

 

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Praca zdalna a prawo autorskie

 2. Wolne zasoby i ich wykorzystanie

 3. Licencje CC

 4. Wybrane narzędzia do pracy zdalnej a ochrona praw autorskich

 5. Naruszenia w Internecie

 6. Możliwości wykorzystania AI w pracy zdalnej

 7. Test Turinga i efekt Elizy

 8. Problem e-osoby

 9. Odpowiedzialność za działania AI

 10. CASE STUDY: Obywatelka Sofia

 11. Big Data. Wybrane problemy prawne

 12. Prawo do prywatności w cyberprzestrzeni

 13. RODO, czy wystarczy by chronić nasze cyfrowe ślady?

 14. Pracownik zmanipulowany

 15. Sprawy urzędowe zdalnie- praktyka

 

MODUŁ III. OCHRONA INNOWACJI W INTERNECIE A PRACA ZDALNA

W tej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami prawa własności intelektualnej. W szczególności nauczymy się rozróżniać poszczególne dobra niematerialne i sposoby ich ochrony w nowym modelu gospodarki. Zaprezentowane zostaną najważniejsze problemy i wyzwania nowego modelu społecznego w kontekście ochrony najistotniejszych aktywów rynkowych (wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, praw autorskich)

 

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Podstawowe zasady prawa własności przemysłowej

 2. Ochrona wynalazków

 3. CASE STUDY: PROGRAM komputerowy

 4. Wzory użytkowe

 5. Wzory przemysłowe

 6. CASE STUDY: DYWAN CZY JAJECZNICA?

 7. Znaki towarowe

 8. CASE STUDY: ZNAKI ORLEN’U

 9. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

 10. CASE STUDY: UJAWNIAĆ CZY NIE UJAWNIAĆ?

 11. Dokumenty w firmie a ochrona danych osobowych

 12. Ochrona danych technicznych

 13. CASE STUDY: WIZERUNEK

 14. Znaki towarowe w Internecie

 15. Strategia ochrony innowacji

 16. Ochrona na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym

 17. Własność intelektualna w przedsiębiorstwie a cykl życia organizacji

 18. Zgłoszenia do ochrony przez Internet - praktyka

Praca zdalna a ochrona własności intelektualnej - jakie metody stosujemy podczas szkolenia online i stacjonarnego?

Podczas szkolenia online i stacjonarnego z ochrony własności intelektualnej w pracy zdalnej wykorzystywane są techniki mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, analizą tekstu prawnego, quizami i metody wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy (zadania otwierające, ćwiczenia aktywizujące prawą półkulę mózgową). Dodatkowo pytania sokratejskie, dyskusja moderowana, "burza mózgów".
Proporcja zadań praktycznych do problemowych 50%/50%