• podniesienie kwalifikacji w zakresie konstruowania umów gospodarczych
 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów szczególnych
 • zapoznanie się z orzecznictwem sądów polskich w zakresie regulacji poszczególnych umów handlowych

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Ogólne zasady tworzenia umów

1. Tworzenie komparycji umowy

2. Określenie strony umowy

 • Zasady dotyczące przedsiębiorców – wynikające z kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Zasady dotyczące podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Zasady dotyczące osób fizycznych- wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

3. Reprezentacja strony umowy

 • Reprezentacja spółek kapitałowych
 • Reprezentacja stowarzyszenia
 • Reprezentacja fundacji

4. Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne:

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa
 • Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze
 • Ustawa o własności lokali
 • Ustawa o działalności leczniczej
 • Ustawa o szkolnictwie wyższym

5. Warunki prawidłowego zawarcia umowy wynikające z przepisów szczególnych

 • Kodeks spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
 • Prawo spółdzielcze – ustawa z dnia 16 września 1982 r.
 • Ustawa o własności lokali – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.

6. Wielość podmiotów stosunku zobowiązaniowego

7. Postanowienia umowne w zakresie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

8. Postanowienia umowne dotyczące odstąpienia i wypowiedzenia umowy

9. Postanowienia dotyczące kar umownych, odsetek umownych odstępnego, zadatku

10. Klauzula wyboru sądu oraz klauzula arbitrażowa

-------------------------------------------------------

Część warsztatowa obejmująca samodzielne konstruowanie umów w oparciu o przedstawiony stan faktyczny z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa z naciskiem na specyficzne dla danej grupy umów klauzule zabezpieczające interesy stron

1. Umowy uregulowane kodeksem cywilnym z zakresu prawa zobowiązań

 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenia
 • Umowa Sprzedaży
 • Umowa Dostawy
 • Umowa o roboty budowlane
 • Umowa najmu

oraz opcjonalnie:

2. Umowy dotyczące własności intelektualnej

 • Umowa know-how
 • Umowy dotyczące praw autorskich
 • Umowa o wykonanie witryny internetowej i przeniesienia praw autorskich oraz świadczenia usługi pozycjonowania
 • Umowy o świadczenie usług doradczych
 • Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
 • Interaktywne warsztaty,
 • Ćwiczenia,
 • Case study,
 • Prezentacja