Chcesz założyć działalność gospodarczą i nie wiesz jaką powinna mieć formę?

Chcesz zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie wiesz jaka forma będzie dla Ciebie najkorzystniejsza?

 

Przyjdź do nas na szkolenie, a pod okiem doświadcoznego Trenera - prawnika dowiesz się jaką formę prowadzenia działalności wybrać, aby była najlepsza dla Twoich potrzeb i możliwości.

 

Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące form prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do pojęcia osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego oraz relacji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Uczestnicy zostaną zapoznani z zakładaniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, rygorami prawnymi i odpowiedzialnością. Istotne będą kwestie wyjaśniające rodzaje i podział spółek oraz charakterystyczne ich elementy oraz występujące między nimi różnice.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • przyszłych lub obecnych przedsiębiorców chcących założyć działalność gospodarczą
 • wszystkich osób zainteresowanych formami prowadzenia działalności gospodarczej

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych związanych z formami prowadzenia działalności gospodarczej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa. Omówione zostaną także regulacje dotyczące poszczególnych spółek, zasadami ich funkcjonowania oraz odpowiedzialności ich organów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. POJĘCIE OSOBY FIZYCZNEJ JAKO DRUGIEJ STRONY STOSUNKU PRAWNEGO - KONSUMENT A PRZEDSIĘBIORCA

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się najistotniejszych kwestii dotyczących osoby fizycznej jako drugiej strony stosunku prawnego, jak również relacji konsumenta z przedsiębiorcą.

 

MODUŁ II. JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu - każdy Uczestnik dowie się jak założyć i prowadzić działalność, jakie są rygory prawne z tym związane oraz odpowiedzialność. Istotne będzie także zgłębienie zagadnień prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej oraz pojęć z tym związanych.

 1. Zakładanie i prowadzenie działalności
 2. Rygory prawne i odpowiedzialność
 3. Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej:
 • Czym jest spółka cywilna?
 • Zasady i charakter odpowiedzialności wspólników
 • Majątek w ramach spółki cywilnej
 • Reprezentacja przedsiębiorców
 • Postępowania sądowe i egzekucyjne przy prowadzeniu spółki cywilnej

 

MODUŁ III. SPÓŁKA JAWNA - JAKO PODSTAWOWA FORMA SPÓŁKI OSOBOWEJ

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki jawnej, poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może ją reprezentować oraz jakie są prawa i obowiązki wspólników.

 1. Wspólnicy spółki jawnej
 2. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki
 3. Odpowiedzialność wspólników
 4. Brak możliwości powoływania organów

 

MODUŁ IV. SPÓŁKA PARTNERSKA - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ OSOBY WYKONUJĄCE WOLNE ZAWODY

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki partnerskiej - działalności prowadzonej przez osoby wykonujące wolne zawody. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę partnerską i jaka jest ich odpowiedzialność.

 

MODUŁ V. SPÓŁKA KOMANDYTOWA I KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą spółki komandytowej i komandytowo - akcyjnej. Mimo, że ich nazwy brzmią podobnie, to jednak wiele ich różni. Uczestnicy poznają także formy łączone ze spółką z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej.

 1. Podział wspólników i zasady reżimu prawnego
 2. Pozycja i odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 3. Odpowiednie stosowanie przepisów innych spółek
 4. Formy łączone ze spółką z o.o. dla celów ograniczenia odpowiedzialności oraz optymalizacji podatkowej
 5. Popularność prowadzenia działalności w formie spółek komandytowych celowych

 

MODUŁ VI. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę, jakie są organy i ich funkcje oraz jak wygląda kwestia odpowiedzialności.

 1. Zagadnienia i przepisy ogólne dotyczące spółki z o.o.
  • Przesłanki powstania spółki
  • Umowa spółki
  • Prawa i obowiązki wspólników
 2. Organy spółki:
  • Zarząd:
   • Zakres kompetencji zarządu
   • Zakres uprawnień członka zarządu
   • Sposób reprezentacji
   • Prawa członków zarządu
  • Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna:
   • Ustanowienie, minimalny skład
   • Kadencja, działalność rady i komisji
  • Zgromadzenie Wspólników:
   • Kompetencje zgromadzenia wspólników
   • Prawa i obowiązki wspólników
   • Uchwały zgromadzenia wspólników
   • Zwyczajne/nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
 3. Odpowiedzialność cywilnoprawna.
  • Podstawy prawne odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność członków zarządu
 4. Odpowiedzialność karna - wybrane karnoprawne aspekty
 • Przesłanki warunkujące uznanie zdarzenia za przestępstwo
 • Ryzyko gospodarcze

 

MODUŁ VII. SPÓŁKA AKCYJNA

W tej części szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą spółki akcyjnej. Poznają jej kodeksową definicję oraz prawne uregulowania. Dowiedzą się kto może tworzyć spółkę, jakie są jej organy oraz jak wygląda kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 1. Zagadnienia i przepisy ogólne dotyczące spółki akcyjnej:
  • Zawiązanie spółki
  • Statut spółki
  • Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 2. Organy spółki
  • Zarząd:
   • Zakres kompetencji zarządu
   • Kadencja zarządu, wygaśnięcie mandatu
  • Rada Nadzorcza:
   • Działalność, kompetencje rady
   • Skład, kadencja rady
  • Walne Zgromadzenie:
   • Uchwały walnego zgromadzenia
   • Zwyczajne/nadzwyczajne walne zgromadzenie
   • askarżanie uchwał
 3. Odpowiedzialność cywilnoprawna
  • Podstawy prawne odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność członków zarządu
 4. Odpowiedzialność karna - wybrane karnoprawne aspekty
 • Przesłanki warunkujące uznanie zdarzenia za przestępstwo
 • Ryzyko gospodarcze

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja