Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie procedury administracyjnej – rozpatrywania skarg i wniosków, w tym kompleksowa prezentacja dorobku orzecznictwa, z uwzględnieniem konsekwencji prowadzenia postępowań z zakresu skarg i wniosków. 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. WSTĘP

 1. Prawo do składania skarg i wniosków jako uprawnienie o randze konstytucyjnej

MODUŁ II. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Legitymacja czynna – podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków
 2. Legitymacja bierna – organy i instytucje zobowiązane do rozpatrzenia skargi lub wniosku, zasada przestrzegania właściwości z urzędu – art. 223 w zw. z art. 19 KPA
 3. Odpowiedzialność indywidualnych pracowników organów lub instytucji za niewłaściwe lub nieterminowe załatwienia skarg lub wniosków
 4. Ochrona podmiotów składających skargi lub wnioski – przeciwdziałanie hamowaniu skarg i wniosków
 5.  Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Rozporządzenie Rady Ministrów w Sprawie Organizacji Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 46)
 6. Obowiązek informacyjny RODO podmiotu rozpatrującego skargę lub wniosek

MODUŁ III. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG

 1. Przedmiot skargi – katalog otwarty
 2. Właściwość organów rozpatrujących skargi
 3.  Skargi mające wpływ na wszczęcie lub bieg postępowania administracyjnego
 • skarga w sprawie indywidualnej
 • skarga w toku postępowania
 • skarga po zakończeniu postępowania
 1. Termin załatwienia skargi
 • skarga poselska, senatorska lub radnych jednostek samorządów terytorialnego
 1. Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi
 2. Art. 239 KPA – przeciwdziałanie tzw. skargom pieniackim

MODUŁ IV. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Przedmiot wniosku – katalog otwarty
 2. Właściwość organów rozpatrujących wnioski
 3. Termin załatwienia wniosku
 • wniosek poselski, senatorski lub radnych jednostek samorządów terytorialnego
 1. Treść zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku;
 2. Skarga jako quasi odwołanie od sposobu rozpatrzenia wniosku.

MODUŁ V. REGULAMIN ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW W NFZ
MODUŁ VI. SKARGI W SPRAWIE OCHRONY PRAW PACJENTA
MODUŁ VII. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

 1. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2010 r., II OSK 2389/10 – Brak kontroli sądowej sposobu rozpatrywania skarg i wniosków
 2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 5 listopada 2019 r., III SA/Kr 796/19 - Odformalizowany charakter skargi dotyczącej zadań lub działalności organów; uzasadnienie zawiadomienia o odmownym załatwieniu skargi
 3. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek zamiejscowy w Katowicach z dnia 13 grudnia 2002 r., II SAB/Ka 83/02 – swobodne uznanie organu co do wszczęcia postępowania administracyjnego na skutek wniesienia skargi indywidualnej
 4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 20 lutego 2006 r., IV SA/Wa 2161/05- Charakter wniosków obywateli w zakresie zagrożeń epidemiologicznych
   

Metody wykorzystywane podczas szkolenia z rozpatrywania skarg i wniosków:

 • prezentacja PP
 • interaktywny wykład
 • zajęcia warsztatowe
 • case study - analiza przypadku