Od 1 stycznia 2017 r.  obowiązuje centralizacja rozliczeń jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.
Zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług jakie się pojawiły sprawiają, że jednostka samorządu terytorialnego stała się podatnikiem podatku od towarów i usług także w zakresie rozliczeń VAT szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej itp.

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych skutków rozliczenia  oraz odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie VAT od dnia 1 stycznia 2017 r.

Adresaci: skarbnicy, główni księgowi, księgowi zatrudnieni w gminach, powiatach i województwach samorządowych oraz we wszystkich ich jednostkach organizacyjnych oraz zakładach budżetowych.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Część I
Ogólnie o centralizacji VAT
1.  Orzeczenie TSUE C-276/14 z 29.09.2015r. i jego wpływ na centralizację rozliczeń podatku VAT jednostek budżetowych, zakładów budżetowych z JST
2. Tzw. specustawa VAT dotycząca centralizacji VAT
3. Nowe obowiązki jednostek budżetowych z zakresu rozliczania częściowego podatku VAT
 

Część II
Dokumentowanie czynności przez jednostki budżetowe po centralizacji VAT-przykłady
1.    Zasady wystawiania faktur w imieniu i na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego
2.    Właściwe określanie pozycji: sprzedawca/ wystawca, nabywca/odbiorca po centralizacji VAT
3.    Właściwe zawieranie umów cywilnoprawnych (prawidłowe określanie stron umowy)
4.    Aneksowanie umów zawartych przed 1.1.2017r. w zakresie finansowym –rozliczenie podatku VAT- jak i Strony umowy- była jednostka budżetowa, jest- gmina
5.    Elementy faktur VAT wystawianych przez jednostki budżetowe –elementy obligatoryjne, elementy fakultatywne
 

Część III
Wyliczanie wskaźnika i prewskaźnika przez jednostki budżetowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015r.
1.    Co to jest wskaźnik a co to jest prewskaźnik- przykłady matematyczne,
2.    Wzór matematyczny służący wyliczeniu kwoty do odliczania VAT
3.    Roczny obrót z działalności gospodarczej, przychody wykonane jednostek budżetowych –definicje i  zakres pojęcia dla celów wyliczania VAT
4.    Odliczanie bezpośrednie i wskaźnikowe, ograniczenia w stosowaniu wskaźnika odliczania VAT
 

Część IV
Sporządzanie tzw. „deklaracji cząstkowej”-warsztaty
Sprzedaż

1.    Co to jest tzw. deklaracja „cząstkowa” ?
2.    Dlaczego gminy zdecydowały się na jej wprowadzenie w zarządzeniach centralizacyjnych?
3.    Zasady dokumentowania i dekretowania obrotów dla celów VAT w deklaracji „cząstkowej”
4.    Stawki VAT na czynności krajowe jednostek budżetowych: 23%, 8%, 5%, 0%
5.    Odwrotne obciążenie w deklaracji „cząstkowej”
6.    Import usług w jednostkach budżetowych po centralizacji VAT
7.    Zasady wyliczania VAT należnego na przykładach ( właściwe ustalanie podstawy opodatkowania  zwłaszcza przy najmie, dzierżawach, usługach reklamy)
8.    Powstawanie obowiązku podatkowego w VAT
9.    Podział czynności na opodatkowane, zwolnione i niepodlegające opodatkowaniu w jednostkach  budżetowych
10.  Terminy raportowania o sprzedaży do JST
11.   Zasady przekazywania podatku VAT podlegającego wpłacie  do Urzędu Skarbowego do macierzystej JST
12.    Wpływ dostawy środka trwałego na mierniki jednostki budżetowej
13.    Zasady prowadzenia rejestru sprzedaży przez jednostki budżetowe Nabycia/zakupy
14.    Ogólnie o podatku VAT naliczonym
15.    Zasady odliczania podatku VAT-terminy, związek z działalnością gospodarczą
16.    Wskaźniki i prewskaźniki- zasady wyliczania i przypadki właściwego stosowania
17.    Interpretacje podatkowe MF w zakresie braku możliwości stosowania innych wskaźników niż z rozporządzenia MF z 17 grudnia 2015r.
18.    Faktury potwierdzające dokonanie nabyć w imieniu i na rzecz JST a dane na fakturach
19.    Kto odlicza VAT? JST czy JB?
20.    Zasady rozliczania VAT naliczonego związanego z zakupem środka trwałego
21.    Przykłady bezpośredniego i pośredniego odliczania VAT
22.    Zasady dekretowania VAT naliczonego w deklaracji „cząstkowej”
23.    Zasady prowadzenia rejestrów zakupów: w układzie pionowym oraz w układzie poziomym
24.    Zasady raportowania do macierzystej JST o wielkości dokonanych nabyć i wielkości przysługującego odliczania VAT
25.    Terminy raportowania do macierzystej JST

 • ćwiczenia
 • case study
 • dyskusje
 • prezentacje