1. Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania praktycznych procedur w praktyce przygotowania się do podpisania umowy o roboty budowlane, oraz prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.
2. Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w realizacji umów o roboty budowlane.
3. Zdobycie  niezbędnej wiedzy, przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane,
4. Poznanie najważniejszych zasad dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę,
5. Poznanie kontrowersyjnych postanowień umów o roboty budowlane wraz z określeniem zakresu ryzyka, jakie tworzą w procesie realizacji umowy.
 

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Charakterystyka prawna i organizacyjna umów o roboty budowlane

 • Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o   
 • Wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo Inwestycyjne).
 • Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło.
 • Umowy – Kodeksowe (Kc)
 • Umowy - FIDIC

2. Umowa o roboty budowlane – zasady ogólne a praktyka

 • Sposoby zawierania umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg)
 • Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym – na bazie, jakich kryteriów wybrać rodzaj umowy - studia przypadków
 • Forma umowy i konsekwencje w procesie realizacji studia przypadków – Kc i FIDIC
 • Ograniczenie swobody kontraktowania (terminy zapłaty, odpowiedzialność wobec
 • podwykonawców, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane)
 • Najistotniejsze postanowienia umów o roboty budowlane
 • Rozliczanie robót budowlanych według orzecznictwa sądów, w tym o roszczeniach wykonawcy o zapłatę za roboty dodatkowe, przedawnienie roszczeń
 • Odpowiedzialność z mocy prawa, odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa (wykonawcy, inwestora oraz zarządcy nieruchomości projektem stanowiącym część składową umowy.
 • Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
 • Obowiązki i uprawnienia wykonawcy umowy

3. To, co poprzedza umowę o roboty budowlane – umowa o prace projektowe i jej konsekwencje w procesie realizacji:

 • projekt budowlany; projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacja projektanta w sprawie bioz.
 • Nadzór autorski, jako element umowy o prace projektowe – przykładowe zapisy
 • Nadzór inwestorski i autorski - zasady zlecenia i rozliczania – przykładowe zapisy
 • Zmiany w projekcie budowlanym w następstwie pełnienia nadzoru.
 • Przykłady
 • Spory i problemy na linii: projektant – inwestor
 • Co zrobić z niepełnym projektem budowlanym, – kto odpowiada za zaniedbania i błędy?
 • Nadzór autorski a nadzór nad wykonaniem robót budowlanym.

4. Umowa o roboty budowlane – zagadnienia szczegółowe, czyli struktura umowy:

 • Identyfikacja i oświadczenia Stron umowy
 • Definicje ustalone przez Strony, – czyli jak odczytać i stosować tzw. „słownik umowy”
 • Przedmiot i zakres umowy – wpływ na zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia – możliwość zmiany zakresu

5. „Kuchnia” przygotowania budowy do realizacji

 • Obowiązki Zamawiającego, – czyli inwestora
 • Obowiązki Generalnego Wykonawcy – Podwykonawcy Dokumentacja - Dokumentacja Powykonawcza
 • Plac Budowy – obowiązki inwestora i wykonawcy
 • Materiały, Urządzenia i Wyposażenie – atesty, certyfikaty – obowiązki dostawcy
 • Wykonanie Przedmiotu Umowy – warunki zmiany przedmiotu umowy
 • Terminy realizacji – harmonogramy – Kc, FIDIC
 • Wynagrodzenie – kosztorysowe, ryczałtowe – procedury zmiany wysokości wynagrodzenia
 • Warunki Płatności – w/ Kc, wg FIDIC
 • Kary Umowne – taryfikatory i zasady – obrona przed karami
 • Praktyczne sposoby przygotowania i zabezpieczania umów o roboty budowlane wg nowego Kc – ćwiczenie na studiach przypadków

6. Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz w kontraktach zawartych pomiędzy Inwestorem/Zamawiającym a wykonawcą, – czyli jak przygotować się do przyszłych „niespodzianek” na etapie realizacji

 • Zapisy SIWZ w zakresie zamówień dodatkowych i uzupełniających w oparciu o PZP.
 • Procedura i ograniczenia stosowania tzw. robót zamiennych – studia przypadków
 • Zasady stosowania klauzuli waloryzacyjnej
 • Zmiany w projekcie budowlanym w oparciu o Art. 36.a prawa Budowlanego – studia przypadków
 • Procedura wnioskowania i akceptacji zmiany

7. Powtórka:

 • Prezentacja i analiza błędów w fazie poprzedzającej podpisanie umowy i trakcie jej realizacji – przedstawiają uczestnicy szkolenia z moderacją trenera

8. Podsumowanie szkolenia.

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.