Egzekucja z nieruchomości jest najbardziej skomplikowanym sposobem egzekucji. Jednakże z uwagi na duże zainteresowanie nieruchomościami na rynku prowadzenie egzekucji z tego składnika majątkowego gwarantuje szansę na zaspokojenie wierzyciela.
 
Cele szkolenia:
Niniejsze szkolenie ma przybliżyć zagadnienie egzekucji z nieruchomości w sposób łatwy i przystępny, a także zachęcić do zastosowania tego sposobu egzekucji w praktyce zawodowej.

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z egzekucji z nieruchomości w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 

 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUL I. PODSTAWOWE POJĘCIA: NIERUCHOMOŚĆ, CZĘŚCI SKŁADOWE, PRZYNALEŻNOŚCI I POŻYTKI (NATURALNE I CYWILNE) NIERUCHOMOŚCI


MODUL II. WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA I MIEJSCOWA ORGANU EGZEKUCYJNEGO


MODUŁ III. TYTUŁ WYKONAWCZY JAKO PODSTAWA EGZEKUCJI


MODUŁ IV. POJĘCIE EGZEKUCJI


MODUŁ V. ETAPY EGZEKUCJI

 1. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości
 2. Sprzedaż licytacyjna – rola wadium
 3. Przybicie na rzecz licytanta, który zaoferował najwyższą cenę
 4. Przyznanie własności nieruchomości i podział kwoty uzyskanej z egzekucji


MODUŁ VI. PRZEDMIOTOWY ZAKRES EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI


MODUŁ VII. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI


MODUŁ VIII. ZARZĄD ZAJĘTĄ NIERUCHOMOŚCIĄ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY


MODUL IX. SKUTKI MATERIALNE ZAJĘCIA NIERUCHOMOŚCI


MODUŁ X. ROZPORZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ W CZASIE EGZEKUCJI


MODUL XI. KSIĘGI WIECZYSTE I ZNACZENIE WPISU OSTRZEŻENIA O TOCZĄCEJ SIĘ EGZEKUCJI


MODUL XII. ROZPORZĄDZENIE A OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI


MODUŁ XIII. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


MODUŁ XIV. OBWIESZCZENIE I PRZEBIEG LICYTACJI


MODUŁ XV. TREŚĆ I DORĘCZENIE OBWIESZCZENIA O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


MODUL XVI. PRZEJĘCIE NA WŁASNOŚĆ ZAJĘTEJ NIERUCHOMOŚCI PRZED PRZEPROWADZENIEM LICYTACJI SPRZEDAŻY


MODUŁ XVII. SPRZEDAŻ LICYTACYJNA NIERUCHOMOŚCI – LICYTACJA, PRZEBIEG, PRZYBICIE


MODUŁ XVIII. PLAN PODZIAŁU KWOTY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI NIERUCHOMOŚCI


MODUŁ XIX. EGZEKUCJA Z UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO


MODUŁ XX. CASE STUDY

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja PP
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study - studium przypadku