• uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie konstruowania umów gospodarczych
 • pozyskanie umiejętności poprawnego kształtowania treści umów ze szczególnym uwzględnieniem elementów zabezpieczających wykonanie zobowiązania
 • nabycie wiedzy w zakresie skutków naruszenia postanowień umowy
 • zapoznanie się z formami szczególnymi oświadczeń woli oraz skutkami niedochowania tych form
 • pozyskanie wiedzy zakresu świadczeń ubocznych
 • do dyspozycji uczestników - materiały szkoleniowe

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.


1. Umowa gospodarcza (handlowa)

 • Pojęcie umowy gospodarczej
 • Typologia umów gospodarczych
 • Klasyfikacja umów
 • Czynności poprzedzające zawarcie umowy

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki

 • Listy intencyjne
 • Umowa przedwstępna jako zapowiedź umowy głównej
 • Tryby zawarcia umowy

3. Oferta

 • Rokowania
 • Aukcja i przetarg
 • Umowa przedwstępna
 • Negocjacje
 • Formy zawierania umów i skutki prawne niezachowania przepisanej formy

4. Zwykła forma pisemna

 • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty
 • Forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem
 • Forma aktu notarialnego
 • Treść umowy

5. Zasada swobody kształtowania treści i jej ograniczenia

 • Elementy obligatoryjne
 • Elementy fakultatywne (klauzule umowne)
 • Niedozwolone postanowienia umów
 • Określenie stron umowy (komparycja umowy)

6. Zasady dotyczące przedsiębiorców – wynikające z kodeksu cywilnego

 • Zasady dotyczące podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
 • Zasady dotyczące osób fizycznych- wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
 • Reprezentacja stron umowy i pełnomocnictwo

7. Reprezentacja spółek kapitałowych

 • Reprezentacja stowarzyszenia
 • Reprezentacja fundacji
 • Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne

8. Wady oświadczeń woli

 • Brak świadomości lub swobody
 • Pozorność
 • Błąd
 • Podstęp
 • Groźba
 • Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza oraz dochodzenie roszczeń

9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

 • Kary umowne
 • Dochodzenie roszczeń
 • Dodatkowe klauzule umowne
 • Analiza treści wybranych umów gospodarczych

10. Umowy o przedstawicielstwo i pośrednictwo gospodarcze

 • Umowy w obrocie towarowym
 • Umowy transportowe
 • Inne
 • Samodzielne konstruowanie wybranych umów gospodarczych – zajęcia warsztatowe
 • interaktywny wykład
 • prezentacja w PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study