Co zyskasz, bior─ůc udzia┼é w szkoleniu z umów gospodarczych (handlowych)?

 • uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie konstruowania umów gospodarczych
 • pozyskanie umiej─Ötno┼Ťci poprawnego kszta┼étowania tre┼Ťci umów handlowych ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem elementów zabezpieczaj─ůcych wykonanie zobowi─ůzania
 • nabycie wiedzy w zakresie skutków naruszenia postanowie┼ä umowy gospodarczej
 • zapoznanie si─Ö z formami szczególnymi o┼Ťwiadcze┼ä woli oraz skutkami niedochowania tych form
 • pozyskanie wiedzy zakresu ┼Ťwiadcze┼ä ubocznych
 • do dyspozycji uczestników - materia┼éy szkoleniowe dotycz─ůce umów gospodarczych

Szkolenie z umów handlowych - wiedza i umiej─Ötno┼Ťci

 

 

Szkolenie z cz─Ö┼Ťci─ů warsztatow─ů skierowane do osób pragn─ůcych naby─ç lub usystematyzowa─ç swoj─ů wiedz─Ö oraz sprawdzi─ç swoje umiej─Ötno┼Ťci w zakresie konstruowania umów handlowych. Analiza wybranych umów handlowych wykracza poza ramy standardowego szkolenia, si─Öga bowiem do regulacji przepisów szczególnych oraz orzecznictwa. Propozycja zarówno dla osób oczekuj─ůcych pozyskania nowej umiej─Ötno┼Ťci tworzenia umów gospodarczych, jak równie┼╝ dla osób potrzebuj─ůcych usystematyzowa─ç i pog┼é─Öbi─ç swoj─ů wiedz─Ö w tym zakresie.

 

 

Korzy┼Ťci dla uczestników szkolenia z zakresu konstruowania umów gospodarczych:

 • podniesienie kwalifikacji w zakresie konstruowania umów gospodarczych
 • pozyskanie umiej─Ötno┼Ťci poprawnego kszta┼étowania tre┼Ťci umów handlowych z uwzgl─Ödnieniem zasad wynikaj─ůcych z przepisów szczególnych
 • zapoznanie si─Ö z orzecznictwem s─ůdów polskich w zakresie regulacji poszczególnych umów handlowych

 
Szkolenia z umów handlowych polecamy dla:

 • przedsi─Öbiorców
 • osób zarz─ůdzaj─ůcych firmami
 • wszystkich, którym w pracy zawodowej niezb─Ödna jest znajomo┼Ť─ç przepisów oraz procedur z zakresu konstruowania umów cywilnoprawnych

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkni─Ötych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwi─ůzania
 3. Wspólnie z Pa┼ästwem opracowujemy najlepsz─ů taktyk─Ö przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spo┼Ťród oko┼éo 80 ┼Ťwietnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ─çwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy ┼Ťwietne materia┼éy szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. S┼éu┼╝ymy pomoc─ů we wdra┼╝aniu poznanej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci w ┼╝ycie
 10. Na Pa┼ästwa ┼╝yczenie przeprowadzamy badania efektywno┼Ťci szkolenia i opracowujemy system dalszych szkole┼ä w celu osi─ůgni─Öcia maksymalizacji efektów
 11. Jeste┼Ťmy do Pa┼ästwa dyspozycji

Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

Program szkolenia dotycz─ůcego umów handlowych

 

MODU┼ü I SZKOLENIA. WPROWADZENIE DO UMÓW HANDLOWYCH - OGÓLNE REGULACJE DOTYCZ─äCE ZOBOWI─äZA┼â UMOWNYCH

Przedstawienie podstaw prawnych i ┼║róde┼é prawa, które pozwol─ů w swobodny sposób porusza─ç si─Ö w tematyce umów handlowych

 

MODU┼ü II SZKOLENIA. ZASADY TWORZENIA UMÓW HANDLOWYCH

Obszerny modu┼é zawieraj─ůcy podstawowe informacje konieczne dla prawid┼éowego zawarcia umowy gospodarczej (handlowej). Zagadnienia cz─Ö┼Ťciowo uszczegó┼éowione o elementy istotne z punktu widzenia zagro┼╝e┼ä wynikaj─ůcych z nieprawid┼éowego tworzenia umowy.

 1.  Tworzenie komparycji umowy
  • Struktura komparycji umowy
  • Analiza komparycji umowy na wybranych przyk┼éadach
  • Okre┼Ťlenie strony umowy
   • Zasady dotycz─ůce przedsi─Öbiorców wynikaj─ůce z kodeksu cywilnego
   • Zasady dotycz─ůce podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru S─ůdowego
   • Zasady dotycz─ůce osób fizycznych - wynikaj─ůce z ustawy o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej
  • Reprezentacja strony umowy
   • Reprezentacja spó┼éek kapita┼éowych
   • Reprezentacja stowarzyszenia
   • Reprezentacja fundacji
   • Reprezentacja w oparciu o wybrane przepisy szczególne
 2. Warunki prawid┼éowego zawarcia umowy wynikaj─ůce z przepisów szczególnych
 3. Czynno┼Ťci poprzedzaj─ůce zawarcie umowy
  • List intencyjny
  • Umowa przedwst─Öpna
 4. Tryby i formy zawarcia umowy - forma dokumentowa czynno┼Ťci prawnych
  • oferta
  • rokowania
  • negocjacje
  • aukcja - przetarg
 5. Postanowienia umowne w zakresie wy┼é─ůczenia lub ograniczenia odpowiedzialno┼Ťci za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie umowy
 6. Postanowienia umowne dotycz─ůce odst─ůpienia i wypowiedzenia umowy
 7. Wybrane klauzule umowne w zakresie powstania, zmiany lub zakończenia umownego stosunku prawnego
  • Klauzule wskazuj─ůce miejsce i czas zawarcia umowy
  • Klauzule (re)negocjacyjne
  • Klauzule przyznaj─ůce prawo do odst─ůpienia
  • Klauzule dotycz─ůce cesji wierzytelno┼Ťci
  • Klauzule waloryzacyjne
 8. Odpowiedzialno┼Ť─ç odszkodowawcza z umów handlowych

 

MODU┼ü III SZKOLENIA. KLAUZULE UMOWNE

Klauzula w umowie to zastrze┼╝enie lub warunek. Umieszczamy je na potrzeby dok┼éadnego odzwierciedlenia zamys┼éów stron podpisuj─ůcych kontrakt. Klauzule umowne umieszcza si─Ö zazwyczaj, w okre┼Ťlonej kolejno┼Ťci pod paragrafami lub punktami. W jakim celu zatem si─Ö j─ů wpisuje w umow─Ö? Takie postanowienia mog─ů mie─ç ró┼╝ne zadania. I o tym w┼éa┼Ťnie traktuje ten modu┼é szkolenia.

 1. Wybrane klauzule dotycz─ůce wykonania i skutków naruszenia umowy
  • Klauzula zast─Öpczego wykonania zobowi─ůza┼ä
  • Klauzula zadatku
  • Klauzula zaliczki
  • Klauzula kary umownej
  • Klauzula dotycz─ůca odpowiedzialno┼Ťci kontraktowej
  • Klauzule odsetkowe
 2. Klauzule jurysdykcyjne.
 3. Klauzula zakazu konkurencji.
 4. Klauzula siły wyższej.

 

MODUŁ IV SZKOLENIA. Zabezpieczenia wykonania umowy handlowej

Zabezpieczenie wykonania umowy oznacza takie jej ukszta┼étowanie, które poprzez na┼éo┼╝enie na strony dodatkowych obowi─ůzków umownych zwi─Öksza prawdopodobie┼ästwo wykonania kontraktu przez kontrahenta. Dodatkowo w przypadku gdy kontrahent nie wykonuje umowy, daje ono drugiej stronie mo┼╝liwo┼Ť─ç podj─Öcia kroków, które doprowadz─ů do jej przymusowego wykonania lub naprawienia szkody, jaka powsta┼éa w zwi─ůzku z niewykonaniem kontraktu.

 

MODUŁ V SZKOLENIA. Przedawnienie roszczeń i sposoby dochodzenia roszczeń

 

MODUŁ VI SZKOLENIA. Wybrane umowy handlowe


MODU┼ü VII SZKOLENIA. Cz─Ö┼Ť─ç warsztatowa obejmuj─ůca samodzielne konstruowanie umów handlowych w oparciu o przedstawiony stan faktyczny z uwzgl─Ödnieniem obowi─ůzuj─ůcych regulacji prawnych oraz orzecznictwa z naciskiem na specyficzne dla danej grupy umów klauzule zabezpieczaj─ůce interesy stron

Metody, z których korzystamy podczas szkolenia z konstruowania i zawierania umów handlowych

 • interaktywny wyk┼éad
 • prezentacja w PP
 • indywidualne i grupowe zaj─Öcia warsztatowe
 • case study dotycz─ůce umów handlowych