Powszechnie wiadomym jest, że prawie każda firma / instytucja ma swój dział prawny lub korzysta z pomocy zewnętrznego prawnika. Rzeczywistośc zmusza nas jednak do bieżącego formułowania umów bez pomocy profesjonalisty. Na naszym szkoleniu poznasz tajniki prawidłowego i zgodnego z prawem sporządzania umów handlowych, a to z pewnością wpłynie to na ograniczenie sytuacji stresowych w codziennych obowiązkach.

Szkolenie jest dedykowane przedsiębiorcom lub działom, które w ramach nałożonych na nie obowiązków wewnętrznych zajmuą się sporządzaniem i weryfikacją umów z kontrahentami.

Celem szkolenia jest pozyskanie praktycznych umiejętności prawidłowego sporządzania umów w zależności od danego kontrahenta.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności na temat:

 • jak rozpoznać kontrahenta

 • jakich zapisów użyć aby umowa była ważna i skuteczna

 • które zapisy umowy są zawsze obowiązkowe

 • jak najlepiej zabezpieczyć własne interesy


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych związanych z zawieraniem umów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zabezpieczyć swoje interesy, aby skutecznie dochodzić swoich praw i roszczeń w przypadku potencjalnych sporów. Co niezwykle ważne, omówione zostaną  także zagrożenia jakie można napotkać przy sporządzaniu umów oraz jakie narzędzia umożliwiają ich uniknięcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Moduł I. Podmioty zdolne do zawierania umów.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się, które podmioty są zdolne do zawierania umów.

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną.

Moduł II. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów.

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik pozna sposób reprezentacji podmiotów przy zawieraniu umów oraz ich właściwe oznaczenie w umowie. Istotne w tej kwestii są wpisy w Krajowym rejestrze Sądowym oraz CEIDG dotyczących sposobu reprezentacji oraz ich właściwe odczytanie.

 • osobiste czynności osób fizycznych,
 • właściwe oznaczenie w umowie,
 • sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji),
 • pełnomocnictwo,
 • prokura,
 • jak czytać wypisy z KRS, CEIDG i inne dokumenty rejestracyjne firmy,
 • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator).

Moduł III. Umowy cywilnoprawne.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali podstawowe pojęcia zawarte w treści poszczególnych umów, moment zawarcia umowy, jak również wady oświadczeń woli i ich skutki. Taka analiza pozwoli na prawidłowe skonstruowanie poszczególnych postanowień umowy, tak by ich cel był zgodny z wolą zawierających ją stron.

 • analiza podstawowych pojęć,
 • umowa jako zgodne oświadczenia woli stron,
 • moment zawarcia umowy,
 • sposoby składania oświadczeń woli,
 • wykładnia niejasnych oświadczeń woli,
 • oferta i jej przyjęcie,
 • wady oświadczeń woli i skutki tych wad.

Moduł IV. Znaczenie praktyczne zasady swobody umów.

Uczestnicy będą wiedzieli jakie jest praktyczne znaczenie zasady swobody umów oraz jakie występują formy umów i czym się charakteryzują.

 • Forma umowy
  • forma ustna,
  • forma pisemna,
  • forma aktu notarialnego,
  • umowy zawierane na odległość,
  • umowy adhezyjne.

Moduł V. Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki).

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są źródła wadliwości umów i ich skutki. Omówione zostanie także kiedy umowa może okazać się wadliwa i z czym ta wadliwość może się wiązać.

Moduł VI. Odstąpienie od umowy.

Dzięki zdobytej wiedz, w ramach tego modułu, Uczestnikom zostanie przybliżone prawo do odstąpienia od umowy oraz jak skutecznie dokonać tej czynności, by uniknąć negatywnych konsekwencji.

Moduł VII. Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów.

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy poznają sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów, jakie zasady się z tym wiążą oraz jakie mogą być tego konsekwencje.

Moduł VIII. Zabezpieczenia w umowach.

Uczestnicy będą wiedzieli jakie są najpopularniejsze formy zabezpieczenia zobowiązań umownych, w jakim celu są stosowane oraz jakie korzyści mogą przynieść.

 • Weksel.
 • Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
 • Poręczenie.
 • Poddanie się egzekucji.
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 • Hipoteka i zastaw.

Moduł IX. Terminy przedawnienia roszczeń oraz specyfika dochodzenia roszczeń.

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zapoznani zostaną z terminami przedawnienia roszczeń oraz specyfiką ich dochodzenia. Omówione zostaną także rodzaje postępowań i ich charakterystyczne elementy.

 • postępowanie przedsądowe,
 • postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone,
 • specyfika elektronicznego postępowania upominawczego,
 • praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Moduł X. Rozwiązywanie praktycznych kazusów.

Podczas powyższej części Uczestnicy samodzielnie konstruowac będą poszczególne zapisy jak i całe umowy w obrocie handlowym.

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy zostaną zapoznani z analizą poszczególnych rodzajów umów i ich charakterystyką. Dowiedzą się jakie elementy umowy są konieczne w przypadku poszczególnych ich rodzajów oraz jakie akty prawne je regulują.

 • umowy ramowe,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa na wyłączność,
 • umowa sprzedaży,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dzieło,
 • umowy o świadczenie usług.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie w przeważającej części będzie miało formę warsztatową, nastawioną na samodzielne konstruowanie umów przez uczestników szkolenia pod okiem doświadczonego trenera - prawnika. Zachęcamy do zabrania ze sobą laptopów, aby móc na bieżąco pracować nad prezentowanymi kazusami.

Podczas warsztatów rozwiązywanych będzie szereg praktycznych zadań umożliwiających poznanie konstrukcji umowy handlowej oraz poszczególnych jej części.

Metody:

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty
 • CASE STUDY - analiza przypadku