Powszechnie wiadomym jest, że prawie każda firma / instytucja ma swój dział prawny lub korzysta z pomocy zewnętrznego prawnika. Rzeczywistośc zmusza nas jednak do bieżącego formułowania umów bez pomocy profesjonalisty. Na naszym szkoleniu poznasz tajniki prawidłowego i zgodnego z prawem sporządzania umów handlowych, a to z pewnością wpłynie to na ograniczenie sytuacji stresowych w codziennych obowiązkach.

Szkolenie jest dedykowane przedsiębiorcom lub działom, które w ramach nałożonych na nie obowiązków wewnętrznych zajmuą się sporządzaniem i weryfikacją umów z kontrahentami.

Celem szkolenia jest pozyskanie praktycznych umiejętności prawidłowego sporządzania umów w zależności od danego kontrahenta.

 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności na temat:

 • jak rozpoznać kontrahenta
 • jakich zapisów użyć aby umowa była ważna i skuteczna
 • które zapisy umowy są zawsze obowiązkowe
 • jak najlepiej zabezpieczyć własne interesy
Korzyści dla Uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie podstawowych regulacji prawnych związanych z zawieraniem umów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zabezpieczyć swoje interesy, aby skutecznie dochodzić swoich praw i roszczeń w przypadku potencjalnych sporów. Co niezwykle ważne, omówione zostaną  także zagrożenia jakie można napotkać przy sporządzaniu umów oraz jakie narzędzia umożliwiają ich uniknięcie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia ze sporządzania umów handlowych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. PODMIOTY ZDOLNE DO ZAWIERANIA UMÓW

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się, które podmioty są zdolne do zawierania umów.

 1. Osoby fizyczne
 2. Osoby prawne
 3. Jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną

MODUŁ II. REPREZENTACJA PODMIOTÓW PRZY ZAWIERANIU UMÓW

Dzięki zdobytej wiedzy w ramach tego modułu – każdy Uczestnik pozna sposób reprezentacji podmiotów przy zawieraniu umów oraz ich właściwe oznaczenie w umowie. Istotne w tej kwestii są wpisy w Krajowym rejestrze Sądowym oraz CEIDG dotyczących sposobu reprezentacji oraz ich właściwe odczytanie.

 1. Osobiste czynności osób fizycznych
 2. Właściwe oznaczenie w umowie
 3. Sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)
 4. Pełnomocnictwo
 5. Prokura
 6. Jak czytać wypisy z KRS, CEIDG i inne dokumenty rejestracyjne firmy
 7. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator)

MODUŁ III. UMOWY CYWILNOPRAWNE

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy będą znali podstawowe pojęcia zawarte w treści poszczególnych umów, moment zawarcia umowy, jak również wady oświadczeń woli i ich skutki. Taka analiza pozwoli na prawidłowe skonstruowanie poszczególnych postanowień umowy, tak by ich cel był zgodny z wolą zawierających ją stron.

 1. Analiza podstawowych pojęć
 2. Umowa jako zgodne oświadczenia woli stron
 3. Moment zawarcia umowy
 4. Sposoby składania oświadczeń woli
 5. Wykładnia niejasnych oświadczeń woli
 6. Oferta i jej przyjęcie
 7. Wady oświadczeń woli i skutki tych wad

MODUŁ IV. ZNACZENIE PRAKTYCZNE ZASADY SWOBODY UMÓW

Uczestnicy będą wiedzieli jakie jest praktyczne znaczenie zasady swobody umów oraz jakie występują formy umów i czym się charakteryzują.

 1. Forma umowy
 • forma ustna
 • forma pisemna
 • forma aktu notarialnego
 • umowy zawierane na odległość
 • umowy adhezyjne

MODUŁ V. WADLIWOŚĆ UMÓW (ŹRÓDŁA WADLIWOŚCI UMÓW I ICH SKUTKI)

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy dowiedzą się jakie są źródła wadliwości umów i ich skutki. Omówione zostanie także kiedy umowa może okazać się wadliwa i z czym ta wadliwość może się wiązać.

MODUŁ VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Dzięki zdobytej wiedz, w ramach tego modułu, Uczestnikom zostanie przybliżone prawo do odstąpienia od umowy oraz jak skutecznie dokonać tej czynności, by uniknąć negatywnych konsekwencji.

MODUŁ VII. SPOSOBY ROZWIĄZANIA I WYPOWIEDZENIA UMÓW

Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy poznają sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów, jakie zasady się z tym wiążą oraz jakie mogą być tego konsekwencje.

MODUŁ VIII. ZABEZPIECZENIA W UMOWACH

Uczestnicy będą wiedzieli jakie są najpopularniejsze formy zabezpieczenia zobowiązań umownych, w jakim celu są stosowane oraz jakie korzyści mogą przynieść.

 1. Weksel
 2. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
 3. Poręczenie
 4. Poddanie się egzekucji
 5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 6. Hipoteka i zastaw

MODUŁ IX. TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ORAZ SPECYFIKA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Po zakończeniu modułu, Uczestnicy zapoznani zostaną z terminami przedawnienia roszczeń oraz specyfiką ich dochodzenia. Omówione zostaną także rodzaje postępowań i ich charakterystyczne elementy.

 1. Postępowanie przedsądowe
 2. Postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone
 3. Specyfika elektronicznego postępowania upominawczego
 4. Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

MODUŁ X. ROZWIĄZYWANIE PRAKTYCZNYCH KAZUSÓW

Podczas powyższej części Uczestnicy samodzielnie konstruowac będą poszczególne zapisy jak i całe umowy w obrocie handlowym.

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy zostaną zapoznani z analizą poszczególnych rodzajów umów i ich charakterystyką. Dowiedzą się jakie elementy umowy są konieczne w przypadku poszczególnych ich rodzajów oraz jakie akty prawne je regulują.

 1. Umowy ramowe
 2. Umowa przedwstępna
 3. Umowa na wyłączność
 4. Umowa sprzedaży
 5. Umowa zlecenia
 6. Umowa o dzieło
 7. Umowy o świadczenie usług

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie w przeważającej części będzie miało formę warsztatową, nastawioną na samodzielne konstruowanie umów przez uczestników szkolenia pod okiem doświadczonego trenera - prawnika. Zachęcamy do zabrania ze sobą laptopów, aby móc na bieżąco pracować nad prezentowanymi kazusami.

Podczas warsztatów rozwiązywanych będzie szereg praktycznych zadań umożliwiających poznanie konstrukcji umowy handlowej oraz poszczególnych jej części.

Metody:

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty
 • CASE STUDY - analiza przypadku