Korzyści dla Uczestników:

 • omówienie regulacji prawnych polskich i europejskich dotyczących delegowania pracowników,
 • praktyczne zastosowanie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług,
 • zapoznanie się z praktycznymi przykładami,
 • omówienie i przedstawienie dokumentów pracowniczych
 • przedstawienie najważniejszych zmian zachodzących na gruncie omawianego zagadnienia
 • poznanie zmian zachodzących w delegowaniu pracowników do Niemiec w 2017 roku.

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

Delegowanie pracowników w ramach Unii Europejskiej.

 1. Delegowanie pracowników do pracy za granicą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

 2. Polska ustawa ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług - praktyka stosowania.

 • obowiązki spoczywające na pracodawcach delegujących pracowników z Polski do innych państw członkowskich UE.

 • mechanizmy kontroli stosowane są w państwie wysyłającym i goszczącym.

 • uprawnienia przysługujące Państwowej Inspekcji Pracy na tle ustawy o delegowaniu pracowników.

 1. Konstruowanie umowy o pracę z pracownikami wysyłanymi za granicę

 2. Świadczenia przysługujące pracownikowi w czasie pobytu za granicą

 3. Warunki pracy, jakie należy zapewnić pracownikowi delegowanemu za granicą

 4. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 5. Kontrola dotycząca pracowników delegowanych.

 • zakres kontroli polskich pracowników przez organy kontrolne na terenie państwa, do którego zostali delegowani pracownicy

 • uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku do delegowanych pracowników, realizowane przy wykorzystaniu systemu IMI

 • dokumenty, które wymagają organy kontrolujące wykonywanie pracy przez delegowanych

Najnowsze zmiany w zasadach delegowania pracowników/zleceniobiorców 2017 roku

 1. Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/WE – skutki praktyczne dyrektywy.

 2. Nowe wymogi i ograniczenia delegowania pracowników. Zmiany w prawie wspólnotowym na podstawie dyrektywy 96/71/WE.

 3. Zmiany prawa w Polsce: zasady ustalania podstawy wymiaru składek na nowo, zmiany w czasie pracy a obowiązki firm delegujących za granicę, zmiana płacy minimalnej w prawie polskim;

 4. Planowane zmiany w rozporządzeniu 883/2004.

 5. Podstawa wymiaru składek osób delegowanych za granicę w 2017 r.

 6. Najnowsze orzecznictwo, interpretacje podatkowe związane z delegowaniem pracowników.

Nowe zasady delegowania polskich pracowników do Niemiec w 2017 roku

 1. Zmiany w prawie niemieckim od 1.01.2017r. w zakresie delegowania pracowników.

 2. Definicja pracownika w prawie niemieckim.

 3. Formy delegowania - Umowa o pracę, umowa zlecenie czy samozatrudnienie

 4. Zmiana płacy minimalnej w Niemczech od 1.01.2017 roku;

 5. Zmiany w dokumentacji pracowników delegowanych do Niemiec.

 • Umowy zawierane pomiędzy firmami delegującymi pracownikami, a firmami przyjmującymi.

 • Zezwolenia dla firm realizujących kontrakty w Niemczech.

 • Ewidencjonowanie dokumentów pracowniczych.

 1. Nowe zasady dokonywania zgłoszeń pracowników delegowanych do pracy w Niemczech od 1 stycznia 2017.

Metody szkoleniowe:

 • wykład,
 • omówienie praktycznych przykładów,
 • odpowiedzi na pytania, wątpliwości uczestników,
 • materiały szkoleniowe do dyspozycji Uczestników