Uczestnik po szkoleniu:

 • Poszerzrzy wiedzę na temat etyki zawodowej,
 • Będzie rozróżniał i umiał reagować na nie etyczne sytuacje w miejscu pracy
 • Będzie znał prawo regulujące odpowiedzialność karną za mobbing w miejscu pracy
 • Będzie znał przywileje jakie przysługują ofierze mobbingu w miejscu pracy

 

 

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►


MODUŁ 1. Wstęp- czym jest mobbing? Mobbing, a inne formy dyskryminacji w zatrudnieniu

 • Pojęcie mobbingu- wyjaśnienie terminu, specyfika zjawiska, szczegółowa analiza jego kodeksowego pojęcia.
 • Zachowania mobbera
 • Objawy u ofiary.
 • Mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, molestowanie, molestowanie seksualne –rozróżnianie zjawisk, ich przyczyny i skutki.
 • Kodeksowe formy dyskryminacji – kryteria i sposoby rozpoznawania.
 • Zagrożenia występujące w środowisku pracy- Formy, rodzaje, mechanizmy i przejawy mobbingu.
 • Niepokojące symptomy w zachowaniu pracownika mobbowanego.
 • Kategorie zachowań mobbingowych- rozpoznawanie działań będących mobbingiem.
 • Działania niebędące mobbingiem.
 • Skutki prawne mobbingu.

MODUŁ 2. Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

 • Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi- co może zrobić pracodawca?
 • Realizacja obowiązku przeciwdziałania mobbingowi
 • Przeciwdziałanie mobbingowi, a konsekwencje prawne.

       - Zapobieganie mobbingowi oraz innym formom przemocy w pracy,
       - Organizacyjne środki antymobbingowe i antydyskryminacyjne.

MODUŁ 3. Odpowiedzialność pracodawcy.

 • Odpowiedzialność kontraktowa.
 • Odpowiedzialność deliktowa.

       - Zasada winy
       - Zasada ryzyka
       - Ciężar dowodu.

MODUŁ 4. Środki prawne przysługujące ofiarom mobbingu.

 • Zadośćuczynienie pieniężne za rozstrój zdrowia.
 • Odszkodowanie w związku z podaniem mobbingu, jako przyczyny rozwiązania stosunku pracy.
 • Inne formy pomocy ofiarom mobbingu.
 • Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zjawiska mobbingu w miejscu pracy.

MODUŁ 5. Praktyczne przykłady, kazusy, pytania.

Wykład, prezentacja, "burza mózgów", dyskusja moderowana, case study, odpowiedzi na pytania, konsultacje indywidualne.