Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • zapoznanie się przez reprezentantów podmiotów zobowiązanych z obowiązkami i terminami wdrożenia wynikającymi z rozporządzenia, a szczególnie przekazania wskazówek do stworzenia wymaganej dokumentacji,
 • pomoc w stworzeniu zakresu stanowiska i zakresu obowiązków dla osób dedykowanych w podmiocie zobowiązanym do wdrożenia rozporządzenia (Inspektor DORA).


W ramach usług dodatkowych po szkoleniu proponujemy pomoc w wdrożeniu przepisów rozporządzenia w podmiocie zobowiązanym.

Szkolenie jest dedykowane do członków zarządu spółek oraz wyższej kadry managerskiej odpowiedzialnej za sektor IT oraz cyber bezpieczeństwa. 

Potencjalnymi odbiorcami szkolenia są:

 • instytucje kredytowe
 • instytucje płatnicze
 • instytucje pieniądza elektronicznego
 • firmy inwestycyjne
 • dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, emitentów kryptoaktywów
 • emitentów tokenów powiązanych z aktywami oraz emitentów znaczących tokenów powiązanych z aktywami
 • centralne depozyty papierów wartościowych
 • kontrahentów centralnych
 • systemy obrotu
 • repozytoria transakcji
 • zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • spółki zarządzające
 • dostawców usług w zakresie udostępniania informacji
 • zakłady ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
 • pośredników ubezpieczeniowych, pośredników reasekuracyjnych i pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające
 • instytucje pracowniczych programów emerytalnych
 • agencje ratingowe
 • biegłych rewidentów i firmy audytorskie
 • administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych
 • dostawców usług finansowania społecznościowego
 • repozytoriów sekurytyzacji
 • zewnętrznych dostawców usług ICT

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z rozporządzenia DORA w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Wprowadzenie
 2. Nowe podejście do cyberbezpieczeństwa – czym tak właściwie jest DORA? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego
 3. Bezpośrednie obowiązywanie rozporządzenia
 4. Ważne daty – kiedy DORA wchodzi w życie?
 5. Jaki jest jej cel omawianego rozporządzenia i z czego wynika konieczność jego opracowania?
 6. Istotne pojęcia z zakresu cyberbezpieczeństwa – definicje przyjęte do celów rozporządzenia
 7. Rozporządzenie DORA krok po kroku – najważniejsze informacje wynikające z przepisów:
 • Przepisy ogólne
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT (Information and Communication Technologies)
 • Incydenty związane z ICT (Information and Communication Technologies)
 • Testowanie operacyjnej odporności cyfrowej
 • Zarządzanie ryzykiem ze strony zewnętrznych dostawców ICT (Information and Communication Technologies)
 • Ustalenia dotyczące wymiany informacji
 • Właściwe organy
 • Akty delegowane
 • Przepisy przejściowe i końcowe
 1. Zakres podmiotowy – kogo dotyczy DORA?
 2. Przedmiot rozporządzenia DORA – jednolite wymogi dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.
 3. Zasada pełnej odpowiedzialności organu zarządzającego.
 4. Wymogi związane z zarządzaniem
 5. Cyfrowa odporność operacyjna
 6. Jakie obowiązki wynikają z DORA?
 7. Główne założenia rozporządzenia
 • Zarządzanie ryzykiem ICT (Information and Communication Technologies).
 • Zgłaszanie incydentów teleinformatycznych.
 • Cyfrowe testy odporności operacyjnej.
 • Udostępnienie informacji i danych.
 1. Przepisy DORA a inne istniejące w UE regulacje z obszaru cyberbezpieczeństwa
 2. Korzyści z odpowiedniego przygotowania instytucji na wprowadzenie rozporządzenia DORA
 3. Jak zacząć się przygotowywać na wejście w życie rozporządzenia DORA?
 4. Podsumowanie najważniejszych zagadnień
   

Metody pracy:

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty
 • CASE STUDY – analiza przypadku