Cele szkolenia z obszaru sztucznej inteligencji i prawa nowych technologii

 • Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z rozwojem Sztucznej Inteligencji i różnych form udoskonalania człowieka (Human Enhancement). W tym szanse i zagrożenia oraz problemy z odpowiedzialnością za działania AI, robotów i cyborgów. Granice ulepszania człowieka.
 • Wprowadzenie do prawa nowych technologii. Ochrona aktywów w gospodarce opartej na Big Data, ramy prawne działalności w cyberprzestrzeni.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania prawa w nowym modelu  gospodarki (Gospodarka 4.0)

 

 

Jakie są zalety szkolenia obejmującego tematykę sztucznej inteligencji w kontekście prawa? Co zyskujesz?

1. Na poziomie wiedzy:

 • znajomość wybranych problemów społecznych i gospodarczych związanych z dynamicznym rozwojem Sztucznej Inteligencji, Big Data oraz bioinżynierii;
 • znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących prawa nowych technologii;

2. Na poziomie umiejętności:

 • oswojenie i rozumienie tekstu prawnego;
 • umiejętność identyfikacji szans i zagrożeń związanych z postępem technologicznym;
 • umiejętność generowania innowacji wolnych od praw osób trzecich;
 • umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu;

3. Na poziomie postawy:

 • wzrost świadomości społecznej i odpowiedzialności w związku z rewolucją przemysłową;
 • świadomość co do regulacji prawnych z obszaru szeroko rozumianego prawa nowych technologii i rynku cyfrowego;

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z  prawa nowych technologii w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Szkolenie: Sztuczna inteligencja AI a prawo nowych technologii - program szkoleniowy

W ramach naszego szkolenia zamkniętego skupiamy się na następujących zagadnieniach: gospodarka 4.0 (czwarta rewolucja przemysłowa), sztuczna inteligencja AI, nadludzie, cyborgi, avatary, rządy algorytmów, a także prawo nowych technologii - w szczególności problemy dotyczące sztucznej inteligencji i odpowiedzialności za działania AI.

 

MODUŁ I. CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA (GOSPODARKA 4.0)

W tej części uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi wyzwaniami pojawiającymi się w związku z przełomem technologicznym. W szczególności skupimy się na problemach  cyfryzacji i daleko postępującej automatyzacji procesów przemysłowych w odniesieniu do konsekwencji społecznych i gospodarczych generowanych przez nadchodzące zmiany. Zastanowimy się, jak skokowy wzrost produktywności i jakościowe zmiany technologiczne wpłyną na poszczególne rynki. Spróbujemy przewidzieć na ile gospodarka i regulacje prawne przygotowane są na nową rzeczywistość. Ponadto w tej części przedstawione zostaną schematy myślenia prawniczego i sposoby pracy z tekstem prawnym celem wprowadzenia do prawa nowych technologii.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Czym jest Gospodarka 4.0 ?
 2. Najważniejsze szanse i zagrożenia rewolucji technologicznej
 3. Cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja i inne zmiany technologiczne
 4. Systemy cyber-fizyczne, Internet rzeczy i przetwarzanie chmurowe
 5. Gospodarka 4.0 z perspektywy przedsiębiorcy
 6. Gospodarka 4.0 z perspektywy konsumenta
 7. CASE STUDY: Wynalazki przyszłości

MODUŁ II. CO DZIŚ WIEMY O SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)

W tej części zapoznamy się z najnowszymi odkryciami naukowymi związanymi z uczeniem maszynowym i rozwojem inteligentnych algorytmów. Prześledzimy dotychczasowe dokonania oraz kierunki dalszego rozwoju AI. Zastanowimy się nad możliwościami stworzenia Superinteligencji.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Czym jest Sztuczna Inteligencja (AI)?
 2. Podstawy działania AI
 3. Test Turinga i efekt Elizy
 4. Możliwości wykorzystania AI
 5. CASE STUDY: Obywatelka Sofia
 6. Jak zmieni się rynek pracy
 7. Opodatkowanie Sztucznej Inteligencji
 8. CASE STUDY: Dylematy etyczne autonomicznego pojazdu
 9. Superinteligencja - scenariusze

MODUŁ III. CYBORGI, NADLUDZIE I AVATARY
W tej części szkolenia skupimy się na problemach związanych z udoskonalaniem człowieka i prawnymi granicami ingerencji medycznych. Zastanowimy się jak daleko/blisko nam do cyborga. Poznamy szanse i zagrożenia związane z niezwykłym postępem w zakresie inżynierii genetycznej i zastanowimy się nad możliwościami kontrolowania genetycznej przyszłości ludzkości. Ponadto spróbujemy ustalić granice dostępu do postępów medycy i równości praw w tym zakresie. Poznamy najnowsze projekty związane z interfejsami mózg-komputer oraz minduploadingiem.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Człowiek udoskonalony
 2. Czy CRISPER Cas 9 jest nadzieją na pokonanie chorób?
 3. Biowładza i jej rządy
 4. W świecie cyborgów
 5. Emulacja mózgu
 6. Interfejsy mózg-komputer
 7. W stronę nieśmiertelności: Avatar 2045 i inne projekty
 8. CASE STUDY: Modyfikacja linii genetycznej zarodka

MODUŁ IV. WE WŁADZY ALGORYTMÓW

W tej części szkolenia skupimy się na problemach związanych rządami algorytmów. Zidentyfikujemy najważniejsze zagrożenia związane z pozostawianymi przez nas w Internecie śladami. Przeanalizujemy na przykładach współczesne możliwości oddziaływania na decyzje zakupowe, wyniki wyborów itp. Zastanowimy się ile wolności ma człowiek w erze Big Data i czy istnieją mechanizmy pozwalające ją chronić.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Czym jest Big Data?
 2. Czy to broń matematycznej zagłady?
 3. Googlism
 4. Reklamy profilowane i techniki wpływu na decyzje zakupowe
 5. Afera Cambridge Analityka
 6. Wielki Brat patrzy (Social Cerdit System)
 7. VaakEye
 8. Granice wolności i równości przy rządach algorytmów
 9. CASE STUDY: Kanapy

MODUŁ V. WPROWADZENIE DO PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII

Ta część szkolenia poświęcona będzie zagadnieniom prawnym. W szczególności skupimy się na problemach związanych ze Sztuczną Inteligencją i odpowiedzialnością za działanie uczących się algorytmów. Ponadto zastanowimy się nad możliwościami ochrony prawnej w cyberprzestrzeni, w szczególności w zakresie ochrony prawa do prywatności, ochrony dóbr osobistych i danych wrażliwych, a także wytworów własności intelektualnej. Przeanalizujemy też problem bezpieczeństwa informacyjnego konsumentów. Na praktycznych przykładach  (Case Studies) rozwiązywać będziemy aktualne i przyszłe problemy prawne związane z rewolucją technologiczną.

Najważniejsze zagadnienia:

 1. Sztuczna Inteligencja i podmiotowość prawna
 2. Problem e-osoby
 3. Odpowiedzialność za działania AI
 4. Prawo do prywatności w cyberprzestrzeni
 5. RODO, czy wystarczy by chronić nasze cyfrowe ślady?
 6. Konsument zmanipulowany
 7. Prawo własności intelektualnej w Gospodarce 4.0
 8. QUIZ

Poznaj metody, które wykorzystujemy w trakcie szkolenia ze sztucznej inteligencji AI w odniesieniu do prawa

Szkolenie prowadzone w oparciu o autorską metodę, w charakterze warsztatów. Trenerka wykorzystuje  technikę mini wykładu połączonego z prezentacją multimedialną, case studies, analizą tekstu prawnego, quizami i metody wspierających aktywizację procesu zdobywania wiedzy (zadania otwierające, ćwiczenia aktywizujące prawą półkulę mózgową). Dodatkowo pytania sokratejskie, dyskusja moderowana, "burza mózgów".
Proporcja zadań praktycznych do problemowych 50%/50%.