Analiza oświadczeń majątkowych - jak skutecznie uświadamiać zobowiązanych oraz korygować i kontrolować oświadczenia majątkowe? - szkolenie online i stacjonarne

Korzyści dla uczestników

 • Uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy na temat sposobu wypełniania oświadczeń majątkowych przy uwzględnieniu skomplikowanych stanów majątkowych i prawnych
 • Uzyskanie wiedzy o sposobach informowania obowiązanych o zakresie danych, które muszą być ujawnione w oświadczeniu majątkowym
 • Uzyskanie informacji o podstawowych symptomach świadczących o potencjalnych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych (tzw. red flags)
 • Uzyskanie wiedzy o sposobach postępowania przy analizie przyjmowanych oświadczeń majątkowych
 • Zapoznanie się z odpowiedzialnością za złożenie po terminie oświadczenia majątkowego oraz złożenie nieprawdziwego oświadczenia majątkowego
 • Zorientowanie się w aktualnych tendencjach prawodawczych odnośnie do zmian w zakresie składania oświadczeń majątkowych 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z analizy oświadczeń majątkowych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Analiza oświadczeń majątkowych - program szkolenia online i stacjonarnego:

 1. Podstawa prawna składania oświadczeń majątkowych i podmioty zobowiązane do ich składania (z uwzględnieniem różnych podstaw prawnych składania oświadczeń oraz różnego trybu kontroli)
 2. Rodzaje oświadczeń majątkowych i zasady ich składania przez podmioty zobowiązane
 3. Terminy składania oświadczeń majątkowych z uwzględnieniem rodzajów oświadczeń oraz powstania obowiązku (zasada jeden obowiązek – jedno oświadczenie).
 4. Następstwa niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego – konsekwencje prawne przeoczenia terminu na złożenie oświadczenie dla wójta/burmistrza/prezydenta miasta, skarbnika, radnego, sekretarza, pracowników urzędów państwowych, służby celnej i innych podmiotów zobowiązanych
 5. Treść i zasady wypełniania oświadczenia majątkowego, ze szczególnym uwzględnieniem składników majątku osobistego i majątku wspólnego małżonków
 6. Co oznacza nabycie mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu?
 7. Korekta oświadczeń majątkowych oraz wyjaśnienia w sprawie treści oświadczeń majątkowych – możliwości oraz zasady ich składania
 8. Oświadczenie majątkowe a kopie zeznań podatkowych PIT
 9. Analiza oświadczeń majątkowych - analiza dokonywana przez kierownika jednostki i osoby upoważnione
 10. Podstawowe symptomy świadczących o potencjalnych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych (tzw. red flags)
 11. Kontrola oświadczeń majątkowych przez upoważnione podmiot, zasady ich archiwizowania i przechowywania
 12. Postępowanie przed Urzędem Kontroli Skarbowej w razie złożenia oświadczeń majątkowych zawierających nieprawidłowości lub uchybienia
 13. Wybrane aspekty ustawy o kontroli skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych – odpowiedzialność prawna za składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych
 14. Kontrola oświadczeń majątkowych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne
 15. Proponowane zamiany w regulacji prawnej dotyczącej oświadczeń majątkowych

Metody wykorzystywane podczas szkolenia z analizy oświadczeń majątkowych:

 • prezentacja PP
 • interaktywny wykład
 • zajęcia warsztatowe
 • case study - analiza przypadku