Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • skutecznych mechanizmów dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania nowych przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne, jak również ukierunkowania działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków.

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Podstawa prawna składania oświadczeń majątkowych i podmioty zobowiązane do ich składania (z uwzględnieniem różnych podstaw prawnych składania oświadczeń oraz różnego trybu kontroli).
 2. Rodzaje oświadczeń majątkowych i zasady ich składania przez podmioty zobowiązane.
 3. Terminy składania oświadczeń majątkowych z uwzględnieniem rodzajów oświadczeń oraz powstania obowiązku (zasada jeden obowiązek – jedno oświadczenie).
 4. Następstwa niezłożenia w terminie oświadczenia majątkowego – konsekwencje prawne przeoczenia terminu na złożenie oświadczenie dla wójta/burmistrza/prezydenta miasta, skarbnika, radnego, sekretarza, pracowników urzędów państwowych, służby celnej i innych podmiotów zobowiązanych.
 5. Treść i zasady wypełniania oświadczenia majątkowego, ze szczególnym uwzględnieniem składników majątku osobistego i majątku wspólnego małżonków.
 6. Co oznacza nabycie mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu?
 7. Korekta oświadczeń majątkowych oraz wyjaśnienia w sprawie treści oświadczeń majątkowych – możliwości oraz zasady ich składania. 
 8. Oświadczenie majątkowe a kopie zeznań podatkowych PIT.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych - analiza dokonywana przez kierownika jednostki i osoby upoważnione.
 10. Podstawowe symptomy świadczących o potencjalnych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych (tzw. red flags).
 11. Kontrola oświadczeń majątkowych przez upoważnione podmiot, zasady ich archiwizowania i przechowywania.
 12. Postępowanie przed Urzędem Kontroli Skarbowej w razie złożenia oświadczeń majątkowych zawierających nieprawidłowości lub uchybienia.
 13. Wybrane aspekty ustawy o kontroli skarbowej w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych – odpowiedzialność prawna za składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych.
 14. Kontrola oświadczeń majątkowych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 15. Proponowane zamiany w regulacji prawnej dotyczącej oświadczeń majątkowych.

Metodyka pracy:

 • prezentacja PP
 • interaktywny wykład
 • zajęcia warsztatowe
 • case study - analiza przypadku