Celem proponowanego szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu prawa istotnych z punktu widzenia kompetencji dzia┼éu zakupów. Udzia┼é w szkoleniu ma za zadanie przybli┼╝y─ç obowi─ůzuj─ůce regulacje prawne i obowi─ůzki w procesie ustalania warunków umów, ich negocjowania oraz realizacji. Zostan─ů omówione równie┼╝ potencjalne problemy jakie mog─ů pojawia─ç si─Ö w zwi─ůzku z nieprawid┼éow─ů konstrukcj─ů umowy zakupowej oraz niew┼éa┼Ťciw─ů ochron─ů interesów stron. Ponadto podczas szkolenia b─Ödzie mo┼╝na uzyska─ç odpowiedzi na nurtuj─ůce pytania, by rozwia─ç pojawiaj─ůce si─Ö w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůce praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu omawianej tematyki.

Podczas szkolenia zostan─ů poruszone zagadnienia odnosz─ůce si─Ö do analizy czynno┼Ťci poprzedzaj─ůcych zawarcie umowy, konstrukcji zapytania ofertowego oraz praw i obowi─ůzków stron podczas negocjacji warunków umowy. Przedstawione zostan─ů krok po kroku kolejne etapy konstruowania umowy a┼╝ do jej zawarcia. Zaprezentowane zostan─ů ponadto sytuacje, w których dochodzi do zmian w umowie i jej przekszta┼éce┼ä oraz skutków prawnych dokonanych modyfikacji. Wnikliwej analizie zostan─ů poddane zabezpieczenia stosowane w umowach zakupowych, ich rodzaje i w┼éa┼Ťciwy dobór, by jak najlepiej zabezpieczy─ç wykonanie umowy i interesy obu stron. 

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do Dzia┼éów Zakupów.

 

Korzy┼Ťci dla Uczestników szkolenia:

Uczestnicy nab─Öd─ů praktycznych umiej─Ötno┼Ťci w zakresie poprawnego konstruowania umów zakupowych. Poznaj─ů ich rodzaje, zasady tworzenia oraz kluczowe zapisy obowi─ůzuj─ůce w umowach. Istotna, z punktu widzenia ochrony w┼éasnych interesów, jest tak┼╝e umiej─Ötno┼Ť─ç wprowadzenia do konkretnej umowy w┼éa┼Ťciwych zabezpiecze┼ä, któr─ů Uczestnicy nab─Öd─ů podczas szkolenia. Ponadto dowiedz─ů si─Ö jakie b┼é─Ödy s─ů najcz─Ö┼Ťciej pope┼éniane na etapie tworzenia umów i jak si─Ö ich wystrzega─ç. 

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • prezentacja Power Point
 • interaktywny wyk┼éad
 • warsztaty
 • case study - analiza przypadku
   

MODU┼ü I. ZAGADNIENIA WST─śPNE - PRZYGOTOWANIE WSPÓ┼üPRACY

 1. Czynno┼Ťci poprzedzaj─ůce zawarcie umowy (og┼éoszenia, reklamy, cenniki, listy intencyjne)
 2. Badanie sytuacji kontrahenta
 3. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów
 4. Zakres odpowiedzialno┼Ťci osób podpisuj─ůcych umowy
 5. Prawa i obowi─ůzki stron podczas negocjacji
 6. Nieuczciwe negocjacje a zabezpieczenie w┼éasnych interesów
 7. Umowa przedwst─Öpna jako zapowied┼║ umowy g┼éównej (specyfika umowy przedwst─Öpnej, skutki jej niewykonania)

 

MODUŁ II. KONSTRUOWANIE UMOWY I JEJ ZAWARCIE

 1. Poprawna konstrukcja zapytania ofertowego
 2. Zawarcie umowy (zdolno┼Ť─ç prawna, zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych)
 3. Formy zawierania umów i skutki prawne niezachowania przepisanej formy
 4. Elementy umowy (obligatoryjne, fakultatywne, niedozwolone postanowienia umowne)
 5. Kluczowe zapisy w umowach z dostawcami
 6. Obowi─ůzki i uprawnienia stron
 7. Wady o┼Ťwiadcze┼ä woli w umowach
 8. Skutki zawarcia umów
 9. Pu┼éapki prawne w umowach - praktyczne rozwi─ůzania

 

MODUŁ III. CENA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH - ASPEKTY PRAWNE

 1. Okre┼Ťlenie warto┼Ťci przedmiotu umowy
 2. Wp┼éyw warunków handlowych na poziom cen
 3. Termin i forma p┼éatno┼Ťci
 4. Dobór w┼éa┼Ťciwej formy p┼éatno┼Ťci do konkretnej umowy
 5. Praktyczne aspekty dotycz─ůce formy zap┼éaty

 

MODU┼ü IV. PRZEKSZTA┼üCANIE UMÓW

 1. Zmiana tre┼Ťci umowy
 2. Zmiana podmiotów umowy (zmiana wierzyciela, d┼éu┼╝nika)
 3. Anektowanie obowi─ůzuj─ůcych umów
 4. Sposoby renegocjowania warunków umowy
 5. Skutki prawne modyfikacji umów

 

MODU┼ü V. RODZAJE ZABEZPIECZE┼â W UMOWACH ZAKUPOWYCH I ICH DOBÓR W ZALE┼╗NO┼ÜCI OD UMOWY

 1. Zabezpieczenie wykonania umowy - zasady ogólne
 2. Sposoby zabezpieczenia p┼éatno┼Ťci
 3. Zaliczka, zadatek a przedp┼éata podobie┼ästwa i ró┼╝nice
 4. Odsetki (wysoko┼Ť─ç, rodzaje), a kary umowne
 5. Odsetki ustawowe za opó┼║nienie w transakcjach handlowych - zmiany w przepisach w 2020 r.
 6. Szczególne mo┼╝liwo┼Ťci rozliczenia umowy (potr─ůcenie, cesja wierzytelno┼Ťci)
 7. Gwarancja i r─Ökojmia w umowach handlowych
 8. Klauzule bezpieczeństwa w kontraktach handlowych

 

MODUŁ VI. WYKONANIE UMOWY

 1. Sposoby rozwi─ůzywania problemów przy zawieraniu i realizacji umów
 2. Tryb odbioru wykonania umowy
 3. Odpowiedzialno┼Ť─ç dostawcy - zagadnienia prawne
 4. Kary i odszkodowania w umowach
 5. Uprawnienie kupuj─ůcego do ┼╝─ůdania obni┼╝enia ceny
 6. Dochodzenie roszcze┼ä (przeds─ůdowe, s─ůdowe - charakterystyka, rodzaje)

 

MODUŁ VII. DOKUMENTOWANIE WYKONANIA UMOWY

 1. Sposób dokumentowania wykonania umowy
 2. Rodzaje dokumentów po┼Ťwiadczaj─ůcych wykonanie umowy
 3. Zale┼╝no┼Ť─ç mi─Ödzy rodzajem zawartej umowy a wynikaj─ůc─ů z niej dokumentacj─ů
 4. Faktura VAT jako jeden ze sposobów dokumentowania wykonania umowy
 5. Protoko┼éy odbiorów - cz─Ö┼Ťciowe, ko┼äcowe

 

MODU┼ü VIII. ANALIZA TRE┼ÜCI WYBRANYCH UMÓW GOSPODARCZYCH

 1. Umowa sprzeda┼╝y
 2. Umowa dostawy
 3. Umowa o roboty budowlane
 4. Inne umowy najcz─Ö┼Ťciej spotykane w praktyce
 5. Znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu w─ůtpliwo┼Ťci prawnych