Podczas szkolenia analizowane będą wzory dokumentów i omawiane studia przypadków z zakresu zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarnczym. Uczestnicy dowiedzą się: 

 • jak stosować w praktyce kryteria wyboru formy zabezpieczenia adekwatnej do ryzyka zabezpieczanej transakcji.
 • jak rozpoznawać działania, których podjęcie jest niezbędne dla skutecznego ustanowienia zabezpieczenia w poszczególnych formach.
 • jak prawidłowo formułować umowy, dotyczące prawnego zabezpieczenia wierzytelności.

 

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z praktycznych sposobów zabezpieczenia wierzytelności w obrocie gospodarczym w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 1. Zobowiązania w świetle kodeksu cywilnego
   
 2. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
  • wygaśnięcie zobowiązania
  • zwolnienie z długu
  • rozwiązanie umowy
  • świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)
  • potrącenie
  • odnowienie
  • złożenie do depozytu sądowego
 3. Zabezpieczenia wierzytelności
  • zabezpieczenia osobiste i rzeczowe
  • podmioty ustanawiające zabezpieczenia
 4. Hipoteka
  • przedmiot hipoteki
  • rodzaje hipoteki
   • hipoteka umowna (zwykła)
   • hipoteka kaucyjna
   • hipoteka przymusowa
  • wygaśnięcie hipoteki
 5. Zastaw
  • przedmiot zastawu
  • rodzaje zastawów
   • zastaw umowny (zwykły)
   • zastaw rejestrowy
  • wygaśnięcie zastawu
 6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
   
 7. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja)
  • umowa przelewu na zabezpieczenie,
  • przedmiot przelewu na zabezpieczenie,
  • rodzaje przelewu na zabezpieczenie,
  • realizacja uprawnień wynikających z przelewu na zabezpieczenie.
 8. Weksle
  • rodzaje weksli
   • weksel własny i trasowany,
   • weksel zupełny i in blanco,
  • porozumienie wekslowe,
  • uczestnicy stosunku wekslowego,
  • klauzule wekslowe,
  • przenoszenie praw z weksla (indos),
  • przedawnienie roszczeń wekslowych.
 9. Poręczenie cywilne
  • umowa poręczenia,
  • rodzaje poręczeń,
  • zakres odpowiedzialności poręczyciela,
  • realizacja roszczeń,
  • wygaśnięcie poręczenia.
 10. Poręczenie wekslowe (aval)
  • forma poręczenia wekslowego,
  • zakres odpowiedzialności poręczyciela (avalisty).
 11. Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
  • rodzaje aktów notarialnych.
 12. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
  • przedmiot gwarancji,
  • rodzaje gwarancji bankowych,
  • regwarancja,
  • wygaśnięcie gwarancji.
 13. Akredytywa zabezpieczająca
   
 14. Ubezpieczenie kredytu
   
 15. Kaucja gwarancyjna
   
 16. Blokada środków na rachunku bankowym
   
 17. Zabezpieczenie czekowe
   
 18. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią
   
 19. Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia
   
 20. Przejęcie długu
   
 21. Przystąpienie do długu
   
 22. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
   
 23. Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu
   
 24. Prawo pierwokupu
   
 25. Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości
   
 26. Klauzula del credere w umowie komisu
   
 27. Realizacja zabezpieczeń wierzytelności osobistych i rzeczowych na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • case study