Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych  - szkolenie online i stacjonarne

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym  
 • Pozyskanie umiejętności poprawnego konstruowania wybranych umów spółek handlowych
 • Zapoznanie z najnowszą linią orzeczniczą w zakresie wybranych zagadnień dotyczących spółek handlowych
 • Nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności spółek za zobowiązania handlowe
 • Poznanie regulacji prawnej w zakresie wymogu uzyskania stosownych zgód na zawarcie określonego rodzaju umów handlowych
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z prawidłowego zawierania umów handlowych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych - program szkolenia online i stacjonarnego

MODUŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Wprowadzenie
 2. Rejestracja spółek – postępowanie związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Prawne Środki przymuszające do wpisu
 4. Pojęcie firmy
 5. Spółka w organizacji 
 6. Spółka w likwidacji 
 7. Oddziały i przedstawicielstwa 
 8. Charakterystyka prokury

 

MODUŁ II. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK OSOBOWYCH

 A. Spółka jawna

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki jawnej .
 2. Powstanie spółki
 3. Reprezentacja spółki
 4. Prowadzenie spraw spółki
 5. Majątek spółki
 6. Pojęcie udziału
 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki 

B. Spółka partnerska

 1. Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej
 2. Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej
 3. Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej
 4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej
 5. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej
 6. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja

C. Spółka komandytowa

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowej
 2. Powstanie spółki
 3. Status prawny komplementariusza
 4. Status prawny komandytariusza
 5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki
 6. Odpowiedzialność nieograniczona
 7. Reprezentowanie spółki
 8. Prowadzenie spraw spółki
 9. Uprawnienia kontrolne
 10. Udział w zyskach i stratach
 11. Rozwiązanie i likwidacja spółki

D. Spółka komandytowo – akcyjna

 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej .
 2. Powstanie spółki
 3. Prowadzenie spraw spółki
 4. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej
 5. Rola organów w funkcjonowaniu spółki
 6. Status prawny komplementariusza i akcjonariusza
 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki

 

MODUŁ III. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

A. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Umowa spółki - obligatoryjne i fakultatywne postanowienia umowy
 4. Kapitał zakładowy
 • Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Udziały w spółce
 • Równość i nierówność praw i obowiązków
 • Uprzywilejowanie udziałów
 • Rodzaje praw i obowiązków
 • Prawa korporacyjne
 • Prawa majątkowe
 • Prawo do udziału w zysku (do dywidendy)
 • Obowiązki wspólnika
 1. Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zgromadzenie wspólników
 • Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

B. Spółka akcyjna

 1. Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej
 2. Powstanie spółki akcyjnej
 • Zawiązanie spółki
 • Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego
 • Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej
 • Wpis do rejestru
 1. Akcja 
 • Akcja jako prawo podmiotowe 
 • Akcja jako papier wartościowy 
 • Umorzenie akcji 
 • Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji 
 1. Organy spółki akcyjnej 
 • Zarząd spółki akcyjnej 
 • Rada nadzorcza 
 • Walne zgromadzenie 
 1. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego 
 2. Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej 

MODUŁ IV. WARSZTATY – KONSTRUOWANIE UMOWY WYBRANEJ SPÓŁKI HANDLOWEJ WRAZ Z KLAUZULAMI WYMAGANYMI DLA SKUTECZNEGO PRAWNIE ZAWARCIA UMOWY HANDLOWEJ

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study
 • Test