• Uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym  
 • Pozyskanie umiejętności poprawnego konstruowania wybranych umów spółek handlowych
 • Zapoznanie z najnowszą linią orzeczniczą w zakresie wybranych zagadnień dotyczących spółek handlowych
 • Nabycie wiedzy w zakresie odpowiedzialności spółek za zobowiązania handlowe
 • Poznanie regulacji prawnej w zakresie wymogu uzyskania stosownych zgód na zawarcie określonego rodzaju umów handlowych

 

 


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

I.   Część ogólna

1)  Wprowadzenie

2)  Rejestracja spółek – postępowanie związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego

3)  Prawne Środki przymuszające do wpisu

4)  Pojęcie firmy

5)   Spółka w organizacji 

6)  Spółka w likwidacji 

7)  Oddziały i przedstawicielstwa 

8)  Charakterystyka prokury

 

II.       Charakterystyka spółek osobowych

 A.      Spółka jawna

1)  Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki jawnej .

2)  Powstanie spółki

3)  Reprezentacja spółki

4)  Prowadzenie spraw spółki

5)  Majątek spółki

6)  Pojęcie udziału

7)  Rozwiązanie i likwidacja spółki 

B.      Spółka partnerska

1)  Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej

2)  Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej

3)  Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej

4)  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej

5)  Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej

6)  Rozwiązanie spółki i jej likwidacja

C.       Spółka komandytowa

1) Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowej

2) Powstanie spółki

3)  Status prawny komplementariusza

4)  Status prawny komandytariusza

5)  Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

6)  Odpowiedzialność nieograniczona

7)  Reprezentowanie spółki

8)  Prowadzenie spraw spółki

9)  Uprawnienia kontrolne

10) Udział w zyskach i stratach

11)  Rozwiązanie i likwidacja spółki

D.      Spółka komandytowo – akcyjna

1)  Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki komandytowo-akcyjnej .

2)  Powstanie spółki

3)  Prowadzenie spraw spółki

4)  Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej

5) Rola organów w funkcjonowaniu spółki

6) Status prawny komplementariusza i akcjonariusza

7)  Rozwiązanie i likwidacja spółki

 

III.  Charakterystyka spółek kapitałowych

A.      Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

1) Ogólna charakterystyka

2) Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

3) Umowa spółki - obligatoryjne i fakultatywne postanowienia umowy

4) Kapitał zakładowy

 • Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

5) Udziały w spółce

 • Równość i nierówność praw i obowiązków
 • Uprzywilejowanie udziałów
 • Rodzaje praw i obowiązków
 • Prawa korporacyjne
 • Prawa majątkowe
 • Prawo do udziału w zysku (do dywidendy)
 • Obowiązki wspólnika

6) Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

7) Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Zgromadzenie wspólników
 • Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

8) Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

B.      Spółka akcyjna

1) Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej

2)  Powstanie spółki akcyjnej

 • Zawiązanie spółki
 • Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego
 • Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej
 • Wpis do rejestru

3) Akcja 

 • Akcja jako prawo podmiotowe 
 • Akcja jako papier wartościowy 
 • Umorzenie akcji 
 • Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji 

4) Organy spółki akcyjnej 

 • Zarząd spółki akcyjnej 
 • Rada nadzorcza 
 • Walne zgromadzenie 

5) Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego 

6)  Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej 

IV.    Warsztaty – konstruowanie umowy wybranej spółki handlowej wraz z klauzulami wymaganymi dla skutecznego prawnie zawarcia umowy handlowej

 • Interaktywny wykład
 • Prezentacja multimedialna
 • Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
 • Case study
 • Test