Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza daleko idące zmiany w całym systemie ochrony danych osobowych, nadając większe uprawnienia osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane.

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do stosowania nowych przepisów.
Całe szkolenie oparte jest na praktycznym stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w powiązaniu z innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (np. KRI, dostęp do informacji publicznej), podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę jak praktycznie przeprowadzić przygotować się do wdrożenia RODO . Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak należy  przygotować dokumentację wraz z procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności przetwarzania,  w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób przetwarzać dane osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych.

Przykładowe ćwiczenia: wskazywanie faz czynności audytowych i przyporządkowanie im wskazanych działań, badanie wybranych dokumentów pod kątem zgodności z RODO (klauzula zgody, klauzula informacyjna, upoważnienie do przetwarzania danych, wniosek o udostępnienie danych, procedura ewidencji nośników danych), wypełnianie protokołu po audytowego

Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA  KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia.
 • PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN,  firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.
 • POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa  w kursie.
 • UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT  INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)  każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych.  Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym.

 

Każdy Uczestnik otrzymuje:
•    materiały szkoleniowe,
•    procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
•    wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią,
•    wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania ( gotowe rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS,  OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
•    plany audytów  dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
•    plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia,
•    regulaminy monitoringu wizyjnego,
•    regulacje monitoringu wizyjnego dotyczące pracowników do wdrożenia w regulaminie pracy,
•    wzór wniosku  o realizacje żądań podmiotu,
•    lista przykładowych procesów przetwarzania,
•    polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne),
•    procedura  jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
•    przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem raportu naruszeń,
•    rejestr tworzenia kopii zapasowych,
•    regulamin użytkowania komputerów przenośnych
•    zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych,
•    protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym, regulamin pracy w SIO,
•    certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu i wiele innych wzorów.

 

 

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. WPROWADZENIE DO RODO.

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych: RODO, pakiet reformujący ochronę danych osobowych w UE, ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Omówienie najważniejszych definicji: dane osobowe, przetwarzanie, ADO, zbiór danych, czynność przetwarzania.
 • Administrator danych i współadministratorzy.
 • Odbiorca danych.
 • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD).
 • Administrator Systemów Informatycznych.

2. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.

 • Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?                    
 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
 • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych  i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
 • Status Inspektora ochrony danych:
  • niezależność ,
  • podległość kierownictwu ADO,
  • tajemnica zawodowa.
 • odpowiedzialność inspektora

3. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:

 • informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
 • nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
 • szkolenia,
 • audyty,
 • współpraca z organem nadzorczym,
 • pełnie funkcji punktu kontaktowego,
 • konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 • Ogólne zasady:
  • przesłanki legalności przetwarzania danych,
  • rzetelność i przejrzystość,
  • ograniczenie celu,
  • minimalizacja danych ( adekwatność),
  • prawidłowość,
  • ograniczenie przechowywania,
  • poufność i integralność danych,
  • rozliczalność.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
 • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych.

WARSZTAT: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

5. MONITORING WIZYJNY WEDŁUG RODO.

 • Podstawy i zasady stosowania monitoringu.
 • Czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów?
 • Uczestnicy.
 • Obowiązki administratora wobec osób obserwowanych.
 • Dokumentacja ( regulamin monitoringu).
 • Obowiązek informacyjny.
 • Dokumenty.
 • Okres przechowywania.
 • Dostosowanie przepisów wewnętrznych.

WARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, klauzule).

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

 • Prawo do informacji.
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą.
 • Prawo do sprostowania danych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu.

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

 • Zbieranie danych od osoby.
 • Zbieranie danych z innych źródeł.
 • Klauzule informacyjne.

WARSZTAT: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny.

8. RÓŻNICA MIĘDZY POWIERZENIEM DANYCH A ICH UDOSTĘPNIENIEM.

 • Powierzenie przetwarzania czy udostepnienie danych – decyzja o konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Jak opracować skuteczną umowę powierzenia przetwarzania danych.
 • Weryfikacja potencjalnego procesora.

WARSZTAT: analiza umowy powierzenia.

9.  OCENA I ANALIZA RYZYKA.

 • Inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji.
 • Identyfikacja obszarów przetwarzania.
 • Konstruowanie  rejestru czynności.
 • Identyfikacja zagrożeń.
 • Wskazywanie następstw.
 • Szacowanie ryzyka.
 • Macierz ryzyka.
 • Ocena ryzyka.
 • Plan postępowania z ryzykiem.

10. SZKOLENIA PERSONELU UCZESTNICZĄCEGO W OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH.

 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności.
 • Materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające wiedzę- wzory.

11. DOKUMENTACJA  ( analiza dokumentacji).

 • Polityka ochrony danych.
 • Rejestr czynności przetwarzania  i kategorii.
 • Analiza ryzyka.
 • Procedura postępowania z incydentami.
 • Notyfikacja naruszeń.
 • Ewidencja naruszeń.
 • Audyty.
 • Inna dokumentacja i procedury.

WARSZTAT: przygotowanie planu audytu oraz wykazu dokumentów niezbędnych do analizy w oparciu o przestawiony stan faktyczny.
WARSZTAT: stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny.
WARSZTAT: przygotowanie zgłoszenia incydentu do UODO.

12.  ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ  WEDŁUG RODO.

 • Zabezpieczenia organizacyjne:
  • polityka czystego biurka,
  • polityka kluczy,
  • polityka czystego ekranu,
  • udzielanie informacji w formie telefonicznej,
  • inne.
 • Zabezpieczenia techniczne.
 • Ocena skutków dla ochrony danych.
 • Zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.
 • Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania.

13. SANKCJE WEDŁUG RODO.

14. OCHRONA DANYCH W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI.

 • Podstawowe zmiany w kodeksie pracy i aktach wykonawczych.
 • Rekrutacja a ochrona danych.
 • Zawarcie umowy o prace.
 • Ujawnianie i dostęp do danych osobowych w kontekście zatrudnienia.
 • Monitoring poczty elektronicznej.
 • ZFFSS a RODO.
 • Udzielanie informacji w formie telefonicznej.
 • Inne formy zatrudnienia ( umowy cywilnoprawne, stażyści) a ochrona danych.

15. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM.