Szkolenie online i stacjonarnie z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do skutecznego działania w zakresie prawa administracyjnego. Zdobędą oni wiedzę na temat ogólnych zasad wszczęcia postępowania administracyjnego, takich jak procedury wydawania decyzji, wniesienia odwołania czy konsekwencje naruszeń procedury doręczenia. 

Cel szkolenia przedstawiającego zasady postępowania administracyjnego

Szkolenie KPA pozwala na przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych. Kurs ma za zadanie: 

 1. Zapoznanie uczestników z formułą postępowania administracyjnego, które ma sprzyjać przyjaznemu rozwiązywaniu sporów pomiędzy jednostką a administracją, czego konsekwencją powinien być spadek ilości skarg wnoszonych do sądów administracyjnych i wzmocnienie ochrony udzielanej skarżącym przez przyspieszenie rozpatrywania spraw

 2. Przedstawienie kwestii proceduralnych:
 • zasada postępowania uproszczonego
 • włączenie do kodeksu unormowań dotyczących umów administracyjnych i generalnych aktów administracyjnych
 • wyodrębnienie w kodeksie zasad ogólnych „dobrej administracji”
 • instytucja trybów nadzwyczajnych
 • zunifikowanie formuły ochrony w sprawach zwalczania bezczynności administracji i ustanowienia konstrukcji eliminujących ten stan w sprawach prostych przez posłużenie się konstrukcją fikcji decyzji pozytywnej (milczącego załatwienia sprawy)
 • zdyscyplinowania poczynań stron i uczestników postępowania, celem zapobiegania nadużywania przez nich praw procesowych
 • zharmonizowania regulacji kodeksu z szeroko rozumianym prawem europejskim

Jakie są korzyści dla uczestników szkolenia wyjaśniającego zasady ogólne postępowania administracyjnego?

Szkolenie z KPA oferuje wiele korzyści dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców, którzy chcą być dobrze poinformowani na temat swoich praw i obowiązków wobec organów centralnych. Kurs obejmuje istotne kwestie, takie jak:

 • analizę poszczególnych przepisów postępowania administracyjnego
 • poznanie instrumentów prawnych oraz uzyskanie informacji, w jaki sposób wpływają one na postępowanie administracyjne
 • przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie realizacji procedur

Do kogo skierowane jest szkolenie KPA?

Nasze szkolenie skierowane jest do osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym na różnych etapach. Pozwala przede wszystkim odświeżyć i ugruntować wiedzę odnośnie wszczęcia postępowania administracyjnego i w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. Skierowane jest przede wszystkim do: 

 • pracowników administracji rządowej i samorządowej
 • przedsiębiorców, bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności, którzy uczestniczą lub mogą uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym
 • prawników i osób zajmujących się zawodowo doradztwem prawnym

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z postępowania administracyjnego w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Program szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego

Podczas szkolenia KPA wyjaśnimy kim jest strona postępowania administracyjnego i kto może nią zostać. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat wznowienia postępowania administracyjnego i praw do wniesienia odwołania. Celem szkolenia jest zapewnienie pełnej wiedzy na temat kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętności skutecznego korzystania z niej w praktyce.

 1. Źródła i zakres stosowania postępowania administracyjnego

 2. Podmioty postępowania administracyjnego

 3. Organy administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

 4. Udział podmiotu zainteresowanego w postępowaniu KPA

 5. Rozwiązania warunkujące prawidłowy przebieg postępowania administracyjnego

 6. Instytucje techniczno – procesowe

 • Doręczenie decyzji administracyjnej
 • Wezwanie
 • Terminy załatwiania spraw
 • Obliczanie terminów i przywracanie terminów
 • Protokoły i adnotacje w praktyce wydawania decyzji administracyjnych
 1. Przebieg postępowania administracyjnego sensu stricte

 2. Decyzje generalne w KPA 

 3. Bezczynność i konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego

 4. Milczące załatwienie sprawy 

 5. Umowa administracyjna 

 6. Ugoda administracyjna 

 7. Postępowanie odwoławcze

 8. Ochrona interesu strony w KPA

 9. Tryby nadzwyczajne

 10. Zabezpieczenie w trybach nadzwyczajnych (Nowość)

 11. Decyzja ostateczna w procedurze administracyjnej

 12. Dostęp do informacji w postępowaniu administracyjnym

 13. Odmowa dostępu do akt postępowania administracyjnego

 14. Postępowanie administracyjne z udziałem znacznej liczby osób

 15. Postępowanie uproszczone 

 16. Nowe zasady ustalania kar administracyjnych i udzielania ulg w ich wykonaniu:

 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia
 • dyrektywy wymiaru administracyjnych kar pieniężnych
 • „siła wyższa” w postępowaniu administracyjnym
 • warunki odstąpienia od nałożenia kary
 • ulgi
 • odsetki
 1. Skargi i wnioski

 2. Środki zaskarżenia przysługujące na drodze sądowoadministracyjnej

Jakie metody pracy stosujemy podczas szkolenia z praw w postępowaniu administracyjnym?

Wszystkie tematy poruszane podczas szkolenia zostaną omówione w sposób przystępny i praktyczny, a uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi zmianami w przepisach oraz z praktycznymi aspektami stosowania prawa administracyjnego w różnych sytuacjach.

Wśród technik stosowanych przez naszych szkoleniowców, są m.in:

 • Prezentacja Power Point    

 • Interaktywny wykład    

 • Warsztaty    

 • CASE STUDY – analiza przypadku

 • Panel dyskusyjny