Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

Trener

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert z zakresu prawa celnego i międzynarodowego obrotu towarowego.

wyślij zapytanie do trenera
Agnieszka Milczarczyk-Woźniak

Dlaczego szkolę?

Lubię współpracować z ludźmi, przekazywać swoją wiedzę, dzielić się doświadczeniem.


Doświadczenie:

Z wykształcenia politolog. Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od ponad 20 lat zajmuję się problematyką celną oraz międzynarodowym obrotem towarowym z zagranicą.  Pracowałam w Głównym Urzędzie Ceł, a następnie firmie consultingowej KPMG Polska Audyt. Od kilkunastu lat jestem wykładowcą w Uczelni Techniczno-Handlowej (wcześniej Wyższa Szkoła Cła i Logistyki). Obecnie jestem specjalistą ds. szkoleń w firmie Rusak Business Services Sp. z o.o.

W ramach pracy w GUC byłam członkiem zespołu screeningowego ds. dostosowania polskich przepisów do przepisów UE, współpracowałam z Dyrekcją Generalną ds. Ceł i Podatków Komisji Europejskiej oraz administracjami celnymi państw członkowskich UE. Pracując w KPMG zajmowałam się doradztwem celnym oraz tworzeniem strategii importowych dla klientów korporacyjnych. Obecnie jestem wykładowcą na studiach licencjackich i magisterskich oraz wykładowcą i opiekunem merytorycznym na studiach podyplomowych Agent  celny na Uczelni Techniczno-Handlowej. Od wielu lat prowadzę szkolenia dla firm.

Jestem autorką szeregu publikacji z zakresu prawa celnego i międzynarodowego obrotu towarowego oraz recenzentką artykułów dla Monitora Prawa Celnego i Podatkowego.

Współpraca m.in. z: General Motors, Bergerat Monnoyeur, Securit Saint Gobain, Panasonic, TNT, DHL, Rusak Business Services, Samsung Electronics, PKP Cargo.


Hobby:

Miłośniczka pływania, podróży, dobrej książki i herbaty.


Artykuły trenera

 • Bezpieczeństwo żywności i kontrola sanitarna w międzynarodowym obrocie towarowym, w: Zarządzanie eksportem i importem. Ograniczenia pozataryfowe w obrocie towarowym z zagranicą – wybrane zagadnienia, Małgorzata Chackiewicz, Mirosław Mrówka i Jarosław Wąsiński (red.), Wyd. WSZ Edukacja, Wrocław 2017;
 • Bezpieczeństwo finansowo-ekonomiczne Unii Europejskiej w obrocie towarowym z państwami trzecimi, w: Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów, A.Kosińska, P.Witkowski (red.), Wyd. WSZiA, Zamość 2016;
 • Wpływ polityki celnej na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw międzynarodowych, w: Polityka celna – ekonomia, prawo, praktyka, E.Gwardzińska, A.Werner, J.Wierzbicki (red.), Wyd. BW, Szczecin 2014;
 • Elementy kalkulacyjne; oraz Ograniczenia w obrocie towarowym z zagranicą, w: Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw, I.Tymińska (red.), Wyd. AON, Warszawa 2014;
 • Rola państwa w regulacji obrotu organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO), w: Studia z Polityki Publicznej nr 3/3/2014, Wyd. SGH, Warszawa 2014;
 • Systemy tranzytowe Unii Europejskiej, w: Tranzyt Międzynarodowy Wschód-Zachód, aspekty celne i logistyczne, W.Czyżowicza i T.Michalaka (red.), Wyd. BW, Szczecin 2012;
 • Środki polityki handlowej w wymianie międzynarodowej – na przykładzie Unii Europejskiej, Wyd. WSCiL, Warszawa 2011; współautor z P.Hanclich, P.Witkowski;
 • Przesłanki i motywy współczesnej kontroli handlowej, Zeszyty Naukowe WSCiL nr 25, Warszawa 2010;
 • Globalizacja gospodarki światowej a tendencje protekcjonistyczne Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe WSCiL nr 21, Warszawa 2008;
 • Miejsce Unii Europejskiej na globalnym rynku towarów, usług i kapitału, Zeszyty Naukowe WSCiL nr 20, Warszawa 2008;
 • Granice suwerenności celnej państw, w: Integracja a granice suwerenności celnej, J.Gołębiowski (red.), Wyd. WSCiL, Warszawa 2007;
 • Reguły pochodzenia towarów, Przegląd Podatkowy nr 12(104), 1999;
 • Status upoważnionego eksportera, Przegląd Podatkowy nr 9(101), 1999;
 • Zwolnienie z cła materiałów reklamowych, Przegląd Podatkowy nr 6(98), 1999;
 • Towaroznawstwo i taryfikacja, Wyd. WSHGiT, Warszawa 1999.

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin