Podczas szkolenia Trener omówi z uczestnikami, istotę umów cywilnoprawnych, a w szczególności wskaże sposoby egzekwowania podpisanej umowy od podmiotów, które nie zawsze zachowują należytą staranność przy wykonywaniu zobowiązań.

 

 

 

 

 

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z umów cywilnoprawnych w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Podmioty zdolne do zawierania umów

 • osoby fizyczne
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie wyposażone w osobowość prawną
 • szczególne uregulowania dotyczące Skarbu Państwa

2. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umów.

 • osobiste czynności osób fizycznych
 • właściwe oznaczenie w umowie
 • sposób reprezentacji poszczególnych typów osób prawnych (znaczenie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących sposobu reprezentacji)
 • pełnomocnictwo
 • prokura
 • apostille
 • jak czytać wypisy z KRS, CEIDG i inne dokumenty rejestracyjne firmy.
 • prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (falsus prokurator)

3.  Umowy cywilnoprawne

 • analiza podstawowych pojęć
 • umowa jako zgodne oświadczenia woli stron
 • moment zawarcia umowy
 • sposoby składania oświadczeń woli
 • wykładnia niejasnych oświadczeń woli
 • oferta i jej przyjęcie
 • wady oświadczeń woli i skutki tych wad
 • rodzaje umów: dwustronne i wielostronne, zobowiązujące i rozporządzające
 • wzajemne, nazwane i nienazwane
 • elementy przedmiotowo istotne umów
 • elementy podmiotowo istotne
 • termin wejścia w życie umowy.

CASE STUDY

4.  Znaczenie praktyczne zasady swobody umów
5.  Forma umowy

 • ustawa o języku polskim,
 • forma ustna,
 • forma pisemna
 • forma aktu notarialnego
 • umowy zawierane na odległość
 • umowy adhezyjne

6.   Wadliwość umów (źródła wadliwości umów i ich skutki)
7.   Odstąpienie od umowy
8.   Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów
9.   Zabezpieczenia w umowach
10. Terminy przedawnienia roszczeń oraz specyfika dochodzenia roszczeń

 • postępowanie przesądowe
 • postępowanie sądowe – nakazowe, upominawcze, uproszczone
 • specyfika elektronicznego postępowania upominawczego
 • praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

11. Umowy i kontrakty obowiązujące w Unii Europejskiej.

CASE STUDY

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty
 • CASE STUDY – analiza przypadku