Szkolenie skierowane do:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozliczających podatki w firmie. Audytorów wewnętrznych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Celem kursu jest wskazanie podstawowych kierunków i sposobów przeprowadzania badania audytowego od momentu identyfikacji ryzyka podatkowego do sporządzenia protokołu i wskazania potencjalnych rozwiązań podatkowych. Celem kursu jest także wyszkolenie kompetentnych pracowników zdolnych do przeprowadzenia wewnętrznego audytu podatkowego w firmie mającego na celu zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom i ryzykom podatkowym, znalezienie możliwych oszczędności podatkowych a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:

Podstawowa wiedza z księgowości i podatków.

Jako uzupełnienie rekomendujemy:

Podatek CIT.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 

Tematy zajęć:

Dzień I

Elementy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych:
1. Obowiązki rezydenta.
2. Podatek u źródła.
3. Terminy i obowiązkowe deklaracje i informacje podatkowe.
4. Powstawanie przychodu.
5. Sprzedaż akcji i wierzytelności.
6. Zasady dotyczące amortyzacji – błędy i sposoby analiz.
7. Rola informacji z rachunków bankowych.
8. Klasyfikacja kosztów uzyskania przychodu.
9. Koszt pośredni i bezpośredni.
10. Odszkodowanie, kary umowne.
11. Dokumenty poniesienia wydatku.
12. Płatności jako element  kwestionowania wydatku.
13. Samochód w firmie, czyli co sprawdzać aby uniknąć kontroli.
14. Ewidencje faktury dokumenty.
15. Prawidłowość rozliczeń  podatków u pracownika – dokumenty i informacje.
16. Zaliczki i zadatki.
17. Korekty wydatków i kosztów.

Dzień II i III

Podatek od towarów i usług:
1. Podatnik podatku VAT – rejestracja.
2. Dokumentacja podatkowa.
3. Rodzaje deklaracji i zasady ich sporządzania terminy, wersje elektroniczne, podpis elektroniczny.
4. Prawidłowość wystawienia faktury.
5. Prawidłowość ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego jako element ewentualnego uszczuplenia.
6. WNT.
7. WDT.
8. Eksport, import.
9. Świadczenie usług.
10. Wykrywanie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z karuzelą podatkowa (wyłudzenia Vat).
11. Sprawdzenie kontrahenta jako element niezbędny do prawidłowości rozliczeń.
12. Samochód a Vat.
13. Kasy fiskalne i ewidencje.
14. Prawo do odliczenia.
15. Kontrahent zagraniczny obowiązki ewidencyjne.
16. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług i dostaw.
17. Zamkniecie działalności, remanenty likwidacyjne.
18. Skutki przekształceń.
19. Problemy z rozliczeniem proporcji.
20. Inne pozostałe problemy związane z prawem do odliczenia.

Dzień IV

Pozostałe obowiązki podatkowe:
1. Elementy ordynacji podatkowej.
2. Uprawnienie podatnika.
3. Terminy doręczenia wezwania.
4. Kontrola podatkowa.
5. Istota interpretacji podatkowej.
6. Jak sporządzić odwołanie.
7. Podatki lokalne.
8. Podatek od nieruchomości.
9. Środki transportu.
10. Podatek tonażowy.

Dzień V i VI

ABC audytu – ćwiczenia i warsztaty:
1. Rodzaje audytów.
2. Sporządzanie kwestionariuszy.
3. Metody badawcze.
4. Co powinien zawierać protokół z badania.
5. Ćwiczenia sprawdzajcie.
6. Zajęcia warsztatowe – badanie przygotowanych dokumentów pod względem zgodności.
7. Omówienie sporządzonych protokołów

 

Metoda szkolenia:

 • Wykład;
 • Prezentacja; 
 • Ćwiczenia; 
 • Warsztaty.