Każdemu uczestnikowi szkolenia zostanie wręczona autorska książka prowadzącego:

   „VAT od podstaw dla szkół czyli jak po konsolidacji prawidłowo stosować ustawę VAT”
    Książka posiada pozytywną recenzję prof. dra hab. Marka Kopyściańskiego, radcy prawnego.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

I. Podział czynności jednostek samorządu terytorialnego-istotny z punktu widzenia obowiązków wdrożenia od 1 stycznia 2016 r. predefiniowanego VAT oraz konsolidacji VAT od 1 stycznia 2017 r.

 1. Czynności opodatkowane VAT w JST oraz w jednostkach budżetowych
  • Najem, dzierżawa, dostawa towarów, likwidacja refakturowania po konsolidacji VAT
  • Likwidacja wewnętrznych opodatkowań VAT
  • Wydawanie posiłków: wewnętrzne, zewnętrzne, dla nauczycieli i dla „pozostałych”
  • Usługi reklamy
 2. Czynności zwolnione z VAT w JST oraz w jednostkach budżetowych - przedszkolach, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej
  • Usługi edukacyjne oraz wydawanie posiłków jako „specyficzne” usługi edukacyjne
  • Problematyka kas fiskalnych po wdrożeniu predefiniowanego VAT oraz po konsolidacji VAT
  • Zakres stosowania zwolnień z rozporządzenia MF z 20 grudnia 2013r. w sprawie (…) zwolnień : pomiędzy jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi a jednostkami budżetowymi, pomiędzy zakładami budżetowymi, do kiedy będzie mogło być stosowane?
  • Kiedy faktury, kiedy re faktury, kiedy noty obciążeniowe?
  • Pojęcie „uczniów własnych” po konsolidacji VAT
 3. Czynności niepodlegające opodatkowaniu (tzw. władztwo publiczne) w JST oraz w jednostkach budżetowych
  • Daniny publiczne jako wyłączone od 1 stycznia 2016 r. z uprawnienia do odliczania VAT
  • Kary, odszkodowania, opłaty publiczne, kary biblioteczne, duplikaty legitymacji szkolnych
 4. Podział dotacji, subwencji lub innych o podobnym charakterze dla potrzeb art. 29a ustawy (obrót-tylko cenotwórcze), art. 86 ust.2a-2g (dotacje wszystkie)
  • Wzory matematyczne określone w rozporządzeniu MF dla JST i jednostek budżetowych-których podmiotów dotyczą?
  • Zasady ustalania licznika i mianownika struktury rozliczeń VAT
  • Dane z roku 2014 oraz z 2015 r. (jako poprzedzający poprzedni rok podatkowy) ważne od 1 stycznia 2016 r. dla potrzeb predefiniowanego VAT oraz istotne w 2017 r. dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych
  • Projekt ustawy centralizacyjnej oraz okres i zakres stosowania rozporządzenia z 17 grudnia 2015 r.
  • Kryteria (klucze) transakcyjne: oświata, „komunalka”, kultura, nauka jako kryteria rozliczania odrębnego wskaźnika odliczeń VAT
  • Przypadki możliwości pominięcia wzorów matematycznych z rozporządzenia na rzecz wzorów ustawowych, czyli kiedy jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne mogą stosować wzory z ustawy a nie wzór z rozporządzenia

II. Czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w 2016 r. świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne ważne z uwagi na konieczność wdrożenia predefiniowanego VAT od 1 stycznia 2016 r., istotne z uwagi na centralizację VAT

 1. Opłaty i daniny publiczne pobierane według odrębnych regulacji prawnych w 2016 r.
  • Definicja opłat publicznoprawnych 2016 r.
  • Opłaty publicznoprawne kontra opłaty cywilnoprawne w 2016 r.    
  • Opłaty publicznoprawne pobierane przez organy władzy publicznej i jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r.
  • Usługi administracji publicznej czynnościami niepodlegającymi VAT czy zwolnionymi z VAT w 2016 r.?
  • Niektóre rodzaje opłat publicznoprawnych w 2016 r.

III. Czynności realizowane pomiędzy jednostkami organizacyjnymi JST – ważne z uwagi na zmiany od 1 stycznia 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r. przed konsolidacją oraz po konsolidacji

 1. Relacja jednostka budżetowa - jednostka budżetowa
 2. Jednostka budżetowa - zakład budżetowy
 3. Zakład budżetowy - zakład budżetowy:
 • Zmiany w relacjach pomiędzy jednostkami organizacyjnymi po konsolidacji: brak możliwości stosowania zwolnień z VAT, wykluczenie czynności cywilnoprawnych pomiędzy jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi
 • Wykluczenie refakturowania mediów w wewnętrznych rozliczeniach własnych jednostek organizacyjnych
 • Rozliczenia kosztowe (notowe) bez podatku VAT do wszystkich mediów
 • Relacja własne jednostki budżetowe-obce jednostki budżetowe i ich opodatkowanie VAT 23%

IV.    Prawo do odliczenia VAT w gminach oraz w jednostkach budżetowych do końca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem predefiniowanego VAT oraz prewskaźnika oraz od 1 stycznia 2017 r.

 1. Podatek naliczony w 2015 r. oraz w 2016 r. Podobieństwa i różnice w rozliczaniu
 2. Odliczenia częściowe w 2015 r. oraz zmiany od 1 stycznia 2016 r. Istotne zmiany
 3. Kwota podatku naliczonego wyższa od podatku należnego w 2015 r. oraz w 2016 r.
 4. Korekta związana z nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Gminach w 2015 r. oraz po zmianach od 1 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem wstecznej konsolidacji VAT
 5. Czy warto wstecznie konsolidować rozliczenia VAT? Od których inwestycji Gmina odzyska VAT?
 6. Model „SMART” ryzyka w odzyskiwaniu VAT
 7. Komunikat Ministra Finansów z 29.09.2015 r. oraz w sprawie konsolidacji obligatoryjnej od 1 stycznia 2017 r.
 8. Odliczenia podatku VAT do końca 2016 r. przez zakłady budżetowe
 9. Relacja zakład budżetowy-gmina
 10. Następstwo prawne Gminy w miejsce jej jednostek organizacyjnych-pełna sukcesja z Ordynacji podatkowej
 11. VAT jako koszt kwalifikowany-zasady zwrotu VAT  wraz z odsetkami w przypadku zmiany przeznaczenia inwestycji- wynikające z projektu ustawy tzw. centralizacyjnej

V.  Zasady obliczania proporcji sprzedaży w Gminach w 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r.

 1. Jak obliczyć proporcję po zmianach od 1 stycznia 2016 r.
 2. Likwidacja korekt śródrocznych od 1 stycznia 2016 r.
 3. Wybór wskaźnika rozliczeń VAT dla Gmin będących podatnikami VAT w trakcie roku podatkowego
 4. Zmiany przeznaczenia środka trwałego a korekty odliczonego VAT po zmianach od 1 stycznia 2016 r.

VI. Posiłkowe metody wyliczania predefiniownanego VAT w Gminach oraz w jednostkach i zakładach budżetowych  i wdrożenie procedur w gminach od 1 stycznia 2016 r.

 1. Idea predefiniowania VAT w Gminach w 2016 r.
 2. Co to jest predefiniowanie VAT w Gminach?
 3. Metody rozliczania VAT wg. predefiniowania w 2016 r. Kogo dotyczą metody ustawowe?
  • Metody odliczania VAT dla firm prywatnych i dla sektora samorządowego
 4. Metoda ilości osób wykonujących działalność gospodarczą w 2016 r.
 5. Metoda roboczogodzin osób wykonujących działalność gospodarczą w 2016 r.
 6. Metoda obrotu w 2016 r.
 7. Metoda powierzchniowa w 2016 r.
 8. Likwidacja korekt śródrocznych w Gminach w 2016 r.
 9. Inna metoda wybierana przez Gminy w 2016 r.
 10. Protokół uzgodnień odliczalności VAT przez Gminy z naczelnikiem urzędu skarbowego w 2016 r., które Gminy obejmuje
 11. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w Gminach w oparciu o zaakceptowany współczynnik odliczania VAT w 2016 r.
 12. Zmiana prewspółczynnika, czy dopuszczalna w trakcie roku 2016?
 13. Przepisy przejściowe i końcowe dotyczące wdrożenia predefiniowanego VAT w Gminach obejmujące pogranicze 2015-2016 r.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników
 15. Wzory matematyczne rozliczania VAT dotyczące gmin i jednostek budżetowych dla roku 2016
 16. „Licznik” i „mianownik” nowo ustalanej proporcji odliczeń VAT w 2016 r. –gmina „sobie”, jednostki budżetowe „sobie”
 17. Zakres „mianownika” proporcji jednostek budżetowych
  • Pojęcie tzw. dochodów wykonanych
   • Środki finansowe przekazane przez gminę na realizację jej zadań przekazywane jednostkom oświaty
  • Jednostki oświaty
   • Wzór matematyczny odliczania VAT
  • Jednostek pomocy społecznej
   • Wzór matematyczny odliczania VAT
 18. Zakres „mianownika” gmin proporcji jednostek samorządu terytorialnego
  • Co wchodzi do mianownika
  • Czynności wyłączone z mianownika
 19. Czy jednostki organizacyjne gmin mogą stosować inne metody odliczania VAT niż narzuca to rozporządzenie?

VII. Zasady wystawiania faktur VAT od 1 stycznia 2016 r. przez szkoły, przedszkola, MOPS-y,  GOPS-y

 1. Faktury uproszczone w podatku VAT od 1 stycznia 2016 r. 
 2. Dane minimalne na fakturze uproszczonej w 2016 r.
 3. Faktury elektroniczne w 2016 r.
 4. Wyrażanie zgody na e-faktury w 2016 r.
 5. „Faktury wewnętrzne” w 2016 r.
 6. Faktury w Gminach od 1 stycznia 2016 r.
 7. Co powinna zawierać faktura od 1 stycznia 2016 r. wystawiana przez Gminy?
 8. Czego nie zawiera faktura od 1 stycznia 2016 r. wystawiana przez Gminy?
 9. Czego faktura VAT w Gminach od 1 stycznia 2016 r. może nie zawierać?
 10. Zaokrąglenia i wyliczania kwot netto, VAT i brutto na fakturach  od 1 stycznia 2016 r.
 11. W ilu egzemplarzach należy wystawiać od 1 stycznia 2016 r. faktury VAT?
 12. W jakich terminach od 1 stycznia 2016 r. trzeba wystawiać faktury?
 13. Czy fakturę będzie można wystawić wcześniej?
 14. Żądanie wystawienia faktury w 2016 r. w Gminach
 15. Kto i w czym imieniu wystawia faktury od 1 stycznia 2017 r.?
 16. Jakie dane na fakturach do końca 2016 r. a jakie od 1 stycznia 2017 r.
 17. Miejsce przechowywania dokumentów do końca 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.
 18. Zasady prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży po konsolidacji
 19. Wyrejestrowanie z mocy prawa wszystkich jednostek organizacyjnych z rejestru podatników VAT z dniem 1 stycznia 2017 r.
 20. Realizacja pozostałych obowiązków z zakresu VAT przez jednostki budżetowe i zakłady budżetowe

VIII. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie tzw. konsolidacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

 • Uchwała z dnia 24 czerwca 2013 r. w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów - sygn.
  • I PFS 1/13
  • I SA/Kr 536/14 – Wyrok
  • I SA/Gd 417/14 – Wyrok
  • III SA/Gl 233/14 – Wyrok
  • I SA/Rz 513/14 – Wyrok
  • III SA/Gl 609/14 – Wyrok

IX. Jednolity plik kontrolny od 1 lipca 2016 r.

 1. Co to jest JPK , kogo i od kiedy należy stosować
 2. Tzw. ustalone formaty logiczne przesyłania i transferu danych
 3. „Przedsiębiorca” i zakres definicji z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przepisach podatkowych
 4. „Pozostali” przedsiębiorcy –nie mikro, nie mali, nie średni, od kiedy stosują JPK?
 5. Księgowość komputerowa a papierowa, podobieństwa i różnice dla celów JPK
 6. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego czy zostają objęte JPK?
 7. Problem centralizacji VAT w kontekście JPK
 8. Stosowanie zwolnienia kwotowego z VAT a JPK
 9. Kto dostarcza dane organowi podatkowemu? Jednostka samorządu terytorialnego czy jednostka organizacyjna?
 10. Wyłączenia ze stosowania JPK do 31 grudnia 2017 r.

Wdrożenie centralizacji: Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia usługi wdrożenia centralizacji: instrukcje, zarządzenia, wzory, wyjaśnienia wraz z omówieniem (łącznie 700 stron opracowania). Więcej szczegółów u pracowników Działu Szkoleń Otwartych. Zapraszamy do kontaktu!

 •     mini wykład
 •     dyskusja
 •     case study
 •     prezentacjia multimedialna