Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy z zakresu zabezpieczenia wierzytelności przed skutkami ewentualnego niespłacenia długu. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.


Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do pojęcia wierzytelności i sposobów jej zabezpieczenia. Wnikliwej analizie poddane zostaną poszczególne formy zabezpieczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zalet i wad każdej z nich, co będzie pomocne przy wyborze najlepszego i najskuteczniejszego zabezpieczenia konkretnej wierzytelności. Znajomość podstawowych obowiązków i czynności w procesie ustanawiania konkretnego zabezpieczenia, w szczególności weryfikacja kontrahenta i określenie celu ustanowienia zabezpieczenia, ułatwi właściwy jego dobór w zależności od rodzaju umowy. Niezwykle istotna jest także weryfikacja prawidłowości i skuteczności ustanowienia poszczególnych form zabezpieczenia należności w procesie ich wykorzystania, a także egzekucji.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich osób zaangażowanych m.in. w proces udzielania kredytów, doradców bankowych, negocjujących z klientami formy zabezpieczenia w zawieranych umowach,
 • osób, redagujących przepisy i wzory umów, dotyczące prawnego zabezpieczenia wierzytelności,
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką zabezpieczenia wierzytelności;

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia:


Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności prawidłowego i skutecznego ustanowienia zabezpieczenia konkretnej wierzytelności. Dowiedzą się jakie są rodzaje i sposoby zabezpieczeń oraz skutki ustanawiania zabezpieczeń w procesie ich wykorzystania, jak również egzekucji. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych zagadnień pojawiających się w omawianej tematyce. W oparciu o liczne przykłady w sposób wszechstronny oraz kompleksowy zostanie przedstawione podstawowe obowiązki i czynności w procesie ustanawiania konkretnego zabezpieczenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.


Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI

 1. Prawne zabezpieczenia - wprowadzenie, ogólna charakterystyka instytucji, istota oraz stosowanie zabezpieczeń
 2. Pojęcie wierzytelności, rodzaje (wierzytelność istniejąca, przyszła, niewymagalna, wymagalna)

MODUŁ II. RODZAJE ZABEZPIECZEŃ WIERZYTELNOŚCI:

 1. Zabezpieczenia osobiste
 2. Zabezpieczenia rzeczowe
 3. Inne rodzaje zabezpieczeń

MODUŁ III. SPOSOBY ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI

 1. Kara umowna (pojęcie, rodzaje, wysokość)
 2. Umowne prawo odstąpienia (pojęcie, termin, sposób zastrzeżenia)
 3. Odstępne (definicja, zastosowanie)
 4. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
 5. Kaucja gwarancyjna (definicja, rola, zastosowanie)
 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (cel, natura zabezpieczenia, wysokość)
 7. Przewłaszczenie na zabezpieczenie (definicja, przedmiot zabezpieczenia)
 8. Hipoteka, (definicja, przedmiot hipoteki oraz jego określenie, wierzytelność hipoteczna)
 9. Zastaw (przedmiot, ustanowienie, prawa i obowiązki zastawnika i zastawcy)
 10. Poręczenie (pojęcie, forma, treść, zakres, odpowiedzialność)
 11. Weksel (pojęcie, rodzaje, zastosowanie, przykłady)

MODUŁ IV. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I CZYNNOŚCI W PROCESIE USTANAWIANIA KONKRETNEGO ZABEZPIECZENIA

 1. Weryfikacja kontrahenta (sprawdzenie wiarygodności m.in. informacje z  CEIDG lub KRS, wpisy do KRD oraz BIG i in.)
 2. Określenie celu ustanowienia zabezpieczenia
 3. Dobór właściwego sposobu zabezpieczenia w zależności od rodzaju umowy

MODUŁ V. WERYFIKACJA PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI USTANOWIENIA ZABEZPIECZENIA:

 1. Zapewnienie dochodzenia roszczeń
 2. Przedsądowe i sądowe dochodzenie roszczeń
 3. Możliwość zaspokojenia z obciążonych rzeczy

MODUŁ  VI. SKUTECZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZANIA NALEŻNOŚCI W PROCESIE ICH WYKORZYSTANIA/EGZEKUCJI:

 1. Analiza skuteczności zabezpieczeń
 2. Zabezpieczenie wierzytelności a egzekucja
 3. Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

MODUŁ  VII. ZNACZENIE ORZECZNICTWA W ROZSTRZYGANIU WĄTPLIWOŚCI PRAWNYCH.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład,
 • prezentacja PP,
 • analiza przypadków,
 • moderowana dyskusja.