Grupa docelowa:
Warsztaty dedykowane są handlowcom i doradcom Klienta w salonach i serwisach samochodowych, którzy odpowiadają za sprzedaż samochodów, akcesoriów i części samochodowych.

Cel szkolenia:
Zwiększenie efektywności sprzedaży dzięki nabyciu umiejętności i poszerzeniu kompetencji
w zakresach:
1. Budowania trwałych relacji z Klientem, właściwej diagnozy potrzeb, oczekiwań i możliwości Klienta
   i odpowiedniego pod tym kątem przedstawiania produktu
2. Budowania wiarygodności i wzmocnienie przekazu dzięki spójności mowy werbalnej z mową ciała,
    umiejętności wykorzystania skutecznych technik związanych z mową niewerbalną
3. Stosowania etycznych i skutecznych technik sprzedaży, także z wykorzystaniem technik
    wywierania wpływu
4. Stosowania przemyślanej komunikacji z wykorzystaniem starannie dobranych słów i zwrotów

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy warsztatów zdobędą kompleksową wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznej sprzedaży i budowy trwałych relacji z Klientami w najważniejszych zakresach:
1. Uczestnik zrozumie jak ważna jest jego mowa ciała, w jaki sposób wpływa na obiór informacji i jak
    bardzo pomaga budować wiarygodność
2. Uczestnik doświadczy skuteczności budowania trwałych relacji z Klientami
3. Uczestnik pozna możliwości i różnorodność technik w komunikacji interpersonalnej z Klientem
    oraz pozna sposoby skutecznego ich wykorzystania, w tym także wykorzystania technik
    wywierania wpływu
4. Uczestnik uświadomi sobie osobiste predyspozycje, mocne strony i zakresy niezbędne do
    poprawy, aby nieustannie podnosić skuteczność sprzedaży i efektywność własnych działań

Dzień 1
1. POWITANIE
2. IDEALNY HANDLOWIEC TO…
3. ANIOŁOWIE BIZNESU

 • „Zaprezentuję Państwu…” – warsztaty z wykorzystaniem kamery video
 • Dokładna analiza wystąpień Uczestników pod kątem spójności mowy werbalnej z mową ciała; zasady wzmacniania komunikatu, budowanie wiarygodności dzięki właściwej mowie niewerbalnej

4. POTRZEBA, CECHA A KORZYŚĆ

 • „Opowiedziałem mu o samochodzie wszystko co można a i tak go nie kupił” – czyli jak rozpoznać, czego tak naprawdę potrzebuje Klient
 • „Ten samochód ma 140 KM i 530 litrów pojemności bagażnika…” – dlaczego to nie są komunikaty, które „kupuje” Klient
 • „… i dzięki temu w każdej sytuacji będzie mógł Pan być spokojny o bezpieczeństwo swojej rodziny…” – o tym dlaczego należy rozmawiać o korzyściach Klienta.

5. SŁOWA-KLUCZE I SŁOWA-WYTRYCHY. ROLA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI WERBALNEJ
W RELACJACH Z KLIENTEM

 • „Dlaczego nie interesuje Pana nasz najnowszy model…” – i dlaczego jest to fatalne pytanie do Klienta, czyli analiza i przykłady zastosowań odpowiednich słów i zwrotów sprzedażowych
 • „O których elementach chce Pan porozmawiać na początku…” - analiza, przykłady i warsztaty zastosowań odpowiednich presupozycji w procesie sprzedaży

6. ASERTYWNOŚĆ

 • „Dlaczego on się na mnie obraził…” – jak mówić Klientowi rzeczy, których nie chce usłyszeć zachowując postawę asertywną i dobre relacje z Klientem
 • Test diagnozujący stopień asertywności uczestników

7. Podstawy komunikacji mailowej – jak tworzyć maile, by nie zrażać do siebie Klienta.

Dzień 2
8. 4 ZASADY SPRZEDAŻY I BUDOWANIA DOBRYCH RELACJI Z KLIENTAMI

 • „Ale on mnie denerwuje…” – jak emocje i ludzi od faktycznych problemów
 • „Nie mogę się z nim dogadać…” – o ważności i przewadze dążenia do celu nad upieraniem się przy swoich stanowiskach
 • „Już wiem kiedy będzie zadowolony…” – jak tworzyć możliwości dające korzyści obu stronom
 • „Spójrzmy na wyniki badań…” – odwoływanie się do obiektywnych kryteriów jako skuteczne narzędzie sprzedażowe

9. „WI(E)DZIEĆ WIĘCEJ” CZYLI ROLA I ZNACZENIE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
WRELACJACH Z KLIENTEM – ANALIZA PRZYKŁADÓW NA PRZYKŁADZIE MATERIAŁÓW FILMOWYCH

10. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU W PROCESACH SPRZEDAŻY

11. ROZMOWA Z KLIENTEM PRZY SAMOCHODZIE

 • Odegranie scen z Klientem przy samochodzie, warsztat z wykorzystaniem kamery video
 • Dokładna analiza scen sprzedażowych

12. PODSUMOWANIE

Termin

2018-06-05 - 2018-06-06

Miejsce

Hotel***Europejski
ul. Piłsudskiego 88
Wrocław

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 78 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Skuteczna sprzedaż w branży motoryzacyjnej
2018-06-05 - 2018-06-06
ul. Piłsudskiego 88

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane