Szkolenia dla bran偶y hotelarskiej

Obserwuj膮c potrzeby szkoleniowe bran偶y HoReCa, maj膮c 艣wiadomo艣膰 tego, i偶 dysponujemy kadr膮 ekspertów maj膮c膮 du偶e do艣wiadczenie w szkoleniach dla personelu hotelowego, wychodzimy naprzeciw Pa艅stwa oczekiwaniom. Proponujemy zwi臋kszenie kompetencji Pa艅stwa personelu, zaczynaj膮c od osób pracuj膮cych na stanowisku sprz膮taczki, a ko艅cz膮c na menad偶erach / kierownikach / dyrektorach o艣rodka hotelowego, którzy zarz膮dzaj膮 na co dzie艅 swoim zespo艂em.

Dla Pa艅stwa wygody i zadowolenia, przedstawione tematy szkoleniowe mo偶emy zorganizowa膰 w Pa艅stwa placówkach / oddzia艂ach hotelu. Nasi Trenerzy przed rozpocz臋ciem szkole艅, wnikliwie przeprowadz膮 dla Pa艅stwa badanie potrzeb i dopasuj膮 program szkolenia do Pa艅stwa indywidualnych wskaza艅. Mo偶liwa jest równie偶 us艂uga „tajemniczego Klienta”, polegaj膮ca na obserwacji pracy Pa艅stwa personelu przez ekspertów, aby zmóc odnotowa膰 obszary, które wymagaj膮 poprawy. 

Czas zainwestowany w rozwój pracowników hotelu jest bardzo dobr膮 inwestycj膮. Zawsze efekt widoczny jest we wzro艣cie nap艂ywaj膮cych go艣ci, a przede wszystkim - powrocie tych, których ju偶 Pa艅stwo kiedy艣 go艣cili. 

CO PROPONUJEMY

We wspó艂pracy z naszymi Trenerami posiadaj膮cymi do艣wiadczenie w bran偶y HoReCa, przygotowali艣my tematy szkoleniowe dla Pa艅stwa personelu Hotelu.

Ka偶de z poni偶szych szkole艅 mo偶emy dowolnie modyfikowac i dostosowac do Pa艅stwa indywidualnych ppotrzeb i oczekiwa艅.

馃泿 SZKOLENIE 1: „ Profesjonalny recepcjonista hotelowy
馃泿 SZKOLENIE 2: „Standardy obs艂ugi go艣ci hotelu w wymiarze mi臋dzykulturowym
馃泿 SZKOLENIE 3: „Etykieta z elementami protoko艂u dyplomatycznego w dzia艂alno艣ci hotelu
馃泿 SZKOLENIE 4: „Profesjonalny hauskeeping jako jeden z podstawowych elementów budowania wizerunku hotelu
馃泿 SZKOLENIE 5: Zapobieganie rotacji personelu obiektowego - podej艣cie podmiotowe
馃泿 SZKOLENIE 6: „Profesjonalne utrzymanie czysto艣ci w obiekcie hotelowym
馃泿 SZKOLENIE 7: „Profesjonalna sprzeda偶 i obs艂uga go艣cia w hotelu, podnoszenie skuteczno艣ci poprzez techniki sprzeda偶y komplementarnej z elementami specyfiki negocjacji z go艣ciem
馃泿 SZKOLENIE 8: „Skuteczne zarz膮dzanie zespo艂em pracowników hotelu - jak by膰 efektywnym liderem w bran偶y hotelarskiej?
馃泿 SZKOLENIE 9: „Budowanie efektywnego zespo艂u jako wa偶nego czynnika budowania jako艣ci obs艂ugi go艣ci w bran偶y hotelarskiej
馃泿 SZKOLENIE 10: „Zwi臋kszenie promocji us艂ug hotelowych na portalach spo艂eczno艣ciowych z elementami trade marketingu. Jak lepiej wypromowa膰 swój hotel?

 

TRENERZY, KTÓRYCH REKOMENDUJEMY DO PRZEPROWADZANIA SZKOLE艃 DLA BRAN呕Y HOTELARSKIEJ

Dorota Refli艅ska

Andrzej Zabawa

Izabela Bohdan-Talmont

Wojciech Szymczak

 

NOWO艢膯 - FINANSOWANIE

Dotacje HoReCa 2024 - Wysoko艣膰 pomocy
Pomoc ma charakter bezzwrotnych dotacji w postaci pomocy de minimis, zatem nie mo偶na przekroczy膰 limitu pomocy de minimis (200 tys. euro w ci膮gu 3 lat). Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 90%, a maksymalna warto艣膰 kosztów kwalifikowanych inwestycji netto wyniesie 600 tys.

Nabór dla M艢P KPO HoReCa - mo偶emy w tym pomóc i przeszkolic Pa艅stwa Pracowników

Wsparcie dla bran偶y HoReCa

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wsparcie-dla-branzy-horeca

 

Zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy ofert臋 spe艂niaj膮c膮 Pa艅stwa wszelkie oczekiwania.

Ilona Czubacka

 

Ilona Czubacka

Specjalista ds. Sprzeda偶y Szkole艅

533 305 542

iczubacka@avenhansen.pl

 

 

 


bran偶a hotelarska, hotel, hostel, pensjonat, nocleg, wy偶ywienie, atrakcje, HoReCa