Komunikacja interpersonalna - co to i na czym polega?

Komunikacja interpersonalna - co to jest?

Na każdym etapie rozwoju człowieka towarzyszy mu komunikacja. To proces werbalnego i niewerbalnego przekazywania informacji oraz emocji innej osobie lub grupie. Komunikacja interpersonalna stanowi podstawę funkcjonowania w społeczeństwie - pozwala na nawiązywanie relacji, wymianę poglądów i wzajemne oddziaływanie na siebie osób. To naturalna potrzeba każdego człowieka, którą realizuje w wymiarze publicznym i prywatnym. Rozwijając swoją karierę czy budując grupę znajomych, potrzebne jest skuteczne wyrażanie myśli i uczuć. Dowiedz się, na czym polega komunikacja interpersonalna, jakie są jej rodzaje i style, aby wykorzystać ją zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Zapraszamy do lektury.

 

Spis treści:

Czym jest komunikacja interpersonalna? Definicja

Rodzaje komunikacji interpersonalnej

Style komunikacji interpersonalnej

Jak przebiega proces komunikacji interpersonalnej?

Na czym polega kompetencja komunikacyjna?

Czym jest komunikacja interpersonalna? Definicja

Komunikacja interpersonalna to proces, w którym co najmniej dwie osoby angażują się w wymianę informacji, emocji, myśli i idei, mając na celu nawiązywanie i rozwijanie relacji. Definiowana jest jako werbalne i niewerbalne dzielenie się treściami.  Pozwala ludziom na wzajemne zrozumienie i interakcje zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. 

Komunikacja interpersonalna nie ogranicza się tylko do słów, ale obejmuje również kontekst, w jakim dochodzi do interakcji, w tym obowiązujące normy, oczekiwania i wzajemną uwagę. Jako dynamiczny i interaktywny proces często napotyka przeszkody w postaci szumów komunikacyjnych, ale jednocześnie jest wzbogacona przez różnorodne kanały przekazu oraz możliwość natychmiastowego otrzymywania i interpretowania sprzężeń zwrotnych. Komunikacja interpersonalna staje się dynamicznym systemem, w którym uczestnicy nie tylko przesyłają i odbierają informacje, ale także interpretują je.

Rodzaje komunikacji interpersonalnej 

Komunikacja interpersonalna przybiera różne formy, zależnie od kontekstu, celów i osób zaangażowanych w interakcję. Można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów:

 • komunikacja pisemna i ustna  - wypowiedź ustna uwzględnia także czynniki pozawerbalne (mimika, gesty, postawa ciała), natomiast komunikacja pisemna ma na celu utrwalenie wypowiedzi, zdecydowanie trudniej w tej formie przekazać emocje nadawcy. 
 • komunikacja bezpośrednia - ma miejsce, kiedy osoby zaangażowane w wymianę informacji dzielą wspólną przestrzeń. Uczestnicy spotkania twarzą w twarz mogą wykorzystać pełen zakres komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co sprzyja głębszemu zrozumieniu i natychmiastowości reakcji. 
 • komunikacja pośrednia - występuje, gdy między nadawcą a odbiorcą wiadomości pojawia się medium technologiczne, takie jak telefon, e-mail, czy platformy komunikacji online.
 • komunikacja masowa - zawiera treści przeznaczone dla ogólnej publiczności, poprzez media masowe, które mogą dotrzeć jednocześnie do milionów ludzi. 


Chcesz podnieść swoje umiejętności komunikacji w biznesie

Zapisz się na szkolenia otwarte z umiejętności osobistych!

Style komunikacji interpersonalnej

Sposób, w jaki komunikujemy się z innymi, jest w dużej mierze uwarunkowany przez nasze cechy osobiste. Na sposób prowadzenia konwersacji wpływają także mowa ciała, mimika i zachowania naszych rozmówców. Biorąc pod uwagę te czynniki, możemy wyróżnić trzy style komunikacji międzyludzkiej: 

 1. Komunikacja w stylu pasywnym - jest typowy dla ludzi, którzy często czują się niepewnie i są podatni na wpływy otoczenia. Osoby te zazwyczaj unikają konfrontacji i mają tendencję do pomniejszania znaczenia swoich wypowiedzi. Często prowadzi to do niejasnych komunikatów i braku asertywności
 2. Komunikacja w stylu agresywnym - charakteryzuje się bezpośredniością i otwartością w wyrażaniu własnych myśli oraz odczuć, nawet jeśli może to wywołać konflikt lub zaszkodzić innym. Osoby prezentujące ten styl często używają podniesionego głosu, są skłonne do krytyki i mogą wykazywać nadmierną gestykulację. 
 3. Komunikacja asertywna - uznawany za najbardziej efektywny proces wymiany informacji, opiera się na jasnym i otwartym przekazie. Osoby asertywne potrafią uważnie słuchać innych, jednocześnie szanując własne prawa i granice. Jeśli masz problem z tego typu komunikacją warto podnieść swoje umiejętności na szkoleniu z asertywności - cennej umiejętności w komunikacji.
    

Polecamy artykuł: 6 zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej w biznesie

Jak przebiega proces komunikacji interpersonalnej?

Komunikacja interpersonalna jest procesem skomplikowanym, który wykracza poza samą wymianę słów. W swej istocie składa się z serii etapów, które mają na celu efektywne przekazywanie i odbieranie informacji.

 1. Na początku stoi decyzja o przekazie, nadawca określa treść oraz formę komunikatu.
 2. W fazie kodowania, myśli i emocje są zamieniane w konkretny przekaz, przy wykorzystaniu języka, gestów czy mimiki.
 3. W momencie przekazu, informacja jest przesyłana od nadawcy do odbiorcy poprzez wybrany kanał komunikacji.
 4. W momencie odbioru przekazu następuje dekodowanie i interpretacja otrzymanej wiadomości. Ta faza jest kluczowa, gdyż zrozumienie komunikatu może być utrudnione przez różnice językowe czy brak biegłości w danym języku obcym.
 5. Proces kończy się efektem komunikacji, czyli reakcją lub odpowiedzią odbiorcy na przekaz, która jest uwarunkowana przez różnorodne czynniki wpływające na przebieg i skuteczność komunikacji. 

Na czym polega kompetencja komunikacyjna?

Kompetencja komunikacyjna to złożona umiejętność, pozwalająca na skuteczne i adekwatne porozumiewanie się w różnorodnych kontekstach społecznych. Obejmuje ona znajomość gramatyki i słownictwa danego języka, ale też zdolność do intuicyjnego lub świadomego stosowania reguł językowych w różnych sytuacjach. Istotnym aspektem jest umiejętność wyboru odpowiednich środków językowych, które są dostosowane do konkretnego kontekstu oraz interpretowania wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

Kompetencja komunikacyjna wymaga również znajomości wzorców zachowań językowych charakterystycznych dla danej wspólnoty oraz zdolności do dostosowania własnych zachowań komunikacyjnych do nich. 

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej jest możliwe dzięki udziałowi w specjalistycznych szkoleniach zamkniętych i szkoleniach otwartych organizowanych przez AVENHANSEN, które kładą nacisk na różnorodne aspekty. Szczególnie polecamy: 

Przeczytaj na naszym blogu również:

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Komunikacja interpersonalna - co to i na czym polega?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów