dr Michał Wiśnicki

Trener

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2003) oraz Wydziału Polonistyki UW (2005). W 2010 roku obronił pracę doktorską z zakresu językoznawstwa synchronicznego. Od 2007 roku systematycznie prowadzi zajęcia z zakresu poprawności językowej w komunikacji publicznej – w biznesie, administracji oraz w instytucjach edukacyjnych.

wyślij zapytanie do trenera
dr Michał Wiśnicki

Doświadczenie

Od przeszło dwudziestu lat zajmuje się badaniem współczesnego języka publicznego – w tym m.in. języka wypowiedzi dziennikarskiej, perswazji i manipulacji politycznej, zmian w polszczyźnie związanych z rozwojem internetu. Przez wiele lat prowadził zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego UW z poprawnej polszczyzny. Od 2009 do 2021 roku prowadził zajęcia na seminariach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Obecnie skupia się na samodzielnych szkoleniach realizowanych dla biznesu i administracji. Równolegle prowadzi zajęcia językoznawcze dla studentów oraz młodzieży licealnej.

Prowadzi szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu: 

  • zasady prostego języka w komunikacji publicznej, zwłaszcza w administracji,
  • poprawność językowa w komunikatach pisemnych,
  • zasady upraszczania tekstu z poszanowaniem zasad k.p.a. w urzędach centralnych

a także:

  • zajęcia warsztatowe dostosowane do specyfiki danej instytucji, poprzedzone analizą typowych pism tworzonych w danej instytucji;
  • opracowywanie nowych wzorów dokumentów funkcjonujących w danej instytucji;
  • analiza edytorska (formalna) dokumentacji i usprawnianie komunikacji
  • poprawa wizerunku związana z formalną i merytoryczną stroną komunikacji pisemnej

 

Szkolił m.in. dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Banku Polskiego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie czy sądów okręgowych w Olsztynie, Łomży, Warszawie i Ostrołęce, KGHM Polska Miedź S.A., Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Projektów Europejskich.

Autor publikacji pt. „Polszczyzna (nie)urzędowa. Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych”.

Najbliższe szkolenia otwarte trenera

Miasto
Termin

Szkolenia zamknięte trenera