Dofinansowanie z KPO dla branży hotelarskiej w 2024

Dotacje dla branży turystycznej i hoteli w 2024 rokuZgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w kwietniu 2024 roku ogłosiło nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej w ramach krajowego planu odbudowy. Dofinansowanie jest skierowane do przedsiębiorstw z branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa), a także turystycznej i kulturalnej. Program ma na celu wsparcie rozwoju i modernizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP). Na program przeznaczono 1,2 mld złotych. Przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 50 tys. do 540 tys. zł. 

 
Spis treści:

Dofinansowanie z KPO dla branży hotelarskiej w 2024 w skrócie

⇒ Kto Może Skorzystać:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z sektora hotelarskiego, gastronomicznego, turystycznego i kulturalnego.

⇒  Wysokość Dofinansowania:

 • Od 50 tys. do 540 tys. zł na przedsiębiorstwo.

 • Łączny budżet programu: 1,2 mld zł.

⇒ Warunki Kwalifikacji:

 • Kluczowym wymogiem jest wykazanie spadku obrotów o co najmniej 30% w 2020 lub 2021 roku w porównaniu do 2019 lub 2020 roku.

Termin Realizacji:

 • Czas realizacji upływa 31 stycznia 2026.

Proces Aplikacyjny:

 • Nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego PARP i trwa od 6 maja do 5 czerwca 2024.

Czym jest KPO?

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program finansowy zaprojektowany w celu wspierania odbudowy gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Jest częścią szerszego instrumentu finansowego Unii Europejskiej znanego jako Next Generation EU, którego celem jest stymulowanie inwestycji i reform w celu promowania zrównoważonego rozwoju, transformacji cyfrowej oraz odporności społecznej i gospodarczej. 

Spadek obrotów w sektorze usług hotelarskich i gastronomicznych w wyniku pandemii w ostatnich latach był mocno zauważalny, co skłoniło do podjęcia działań mających na celu wsparcie branży HoReCa. Dofinansowanie oferowane w ramach KPO ma służyć nie tylko unowocześnieniu i modernizacji działalności hotelarskiej, ale również rozwojowi umiejętności pracowników, np. poprzez udział w szkoleniach zamkniętych

Kto może skorzystać z dofinansowania KPO?

Zgodnie z przyjętymi zasadami program skierowany jest do mikro, małych i średnich firm z branż: hotele i restauracje (HoReCa), turystyka i kultura, które zostały dotknięte skutkami pandemii. 

Program ten jest odpowiedzią na trudności, jakie branża HoReCa napotkała w czasie pandemii COVID-19, w tym różnego rodzaju zakazy i ograniczenia, które przyczyniły się do finansowych strat wielu firm.

Jaka jest wysokość dofinansowania dla branży hotelarskiej w ramach KPO?

Na realizację programu przeznaczono łącznie 1,2 mld zł. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa oraz branży turystycznej i kulturalnej mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 50 tys. do 540 tys. zł. Wysokość dofinansowania może wynieść do 90% wartości przedsięwzięcia.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację z KPO dla branży hotelarskiej w 2024 roku?

Aby otrzymać dofinansowanie z KPO w 2024 roku, należy spełnić następujące warunki:

 • prowadzić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) działające w branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kulturalnej. Działalność musi być potwierdzona wpisem do rejestru z właściwym kodem PKD;

 • doświadczyć spadku obrotów o co najmniej 30% w latach 2020–2021 w porównaniu do lat poprzednich;

 • mieć możliwość otrzymania pomocy de minimis, która przez ostatnie trzy lata nie przekroczyła łącznie 300 tysięcy euro;

 • wymagany jest minimalny wkład własny na poziomie 10%.

Na co będzie można przeznaczyć środki w ramach dotacji z KPO? Przykłady wykorzystania

Wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ma na celu  wspieranie przedsiębiorstw w adaptacji do nowych warunków rynkowych i zmieniających się oczekiwań klientów, promując jednocześnie transformację cyfrową i zrównoważony rozwój. Wsparcie finansowe ma umożliwić firmom hotelarskim unowocześnienie działalności, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz wzmocnienie konkurencyjności na rynku. 

Środki otrzymane z dofinansowania można przeznaczyć m.in. na:

 • sprzęt gastronomiczny, zakup nowych urządzeń, roboty budowlane, np. remont pokojów w hotelu. Takie inwestycje mają na celu unowocześnienie obiektów i podniesienie standardów oraz atrakcyjności;

 • inwestycje związane z zieloną transformacją (np. wdrożenie energooszczędnych rozwiązań, modernizacje instalacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej);

 • wprowadzanie technologii cyfrowych; 

 • szkolenia i przekwalifikowania pracowników w celu adaptacji przedsiębiorstw do nowych realiów rynkowych oraz podnoszenia jakości usług hotelarskich.

Do kiedy wykorzystać środki w ramach dofinansowania z KPO? 

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy i zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 r. Dofinansowanie będzie udzielane w formie refundacji, bez możliwości wypłaty zaliczki.

Jak ubiegać się o dotację? Proces składania wniosków

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa został ogłoszony 3.04.2024 roku. Można je składać elektronicznie przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r. Wymagane jest złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i spełnienie określonych kryteriów formalnych. Najbardziej aktualne informacje na temat naboru wniosków zamieszczane są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

Prowadzisz firmę w branży hotelarskiej i chcesz rozwijać kompetencje swoich pracowników dzięki dostępnym dotacjom z KPO, by zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku?

Sprawdź naszą ofertę szkoleń dla branży hotelarskiej

 

Dostępne szkolenia w ramach dofinansowania z KPO dla branży hotelarskiej 

Jednym ze sposobów wykorzystania dofinansowania z KPO jest inwestycja w usługi rozwojowe, w tym w szkolenia dla pracowników, co może znacząco przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i jakości usług hotelarskich. Nasza firma szkoleniowa AVENHANSEN  oferuje specjalistyczne szkolenia zamknięte skierowane do sektora hotelarskiego, które idealnie wpisują się w potrzeby i wymagania rynku, a także w kryteria wykorzystania środków z KPO. Szczególnie polecamy szkolenie zamknięte profesjonalny recepcjonista hotelowy.

Szkolenia koncentrują się na podnoszeniu kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnego prowadzenia obiektu hotelowego i standardów obsługi klienta. Prowadzone są przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży hotelarskiej, którzy dzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami. Kursy organizowane są w takich miastach, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Lublin. 

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji o szkoleniach lub pomocy w procesie aplikacyjnym. 

 

Przeczytaj na naszym blogu również

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Beata Dyjak

Masz pytania? Porozmawiaj Dyrektor ds. rozwoju i realizacji projektów
515 212 449 bdyjak@avenhansen.pl Zadaj pytanie

Podobne artykuły

Dofinansowanie z KPO dla branży hotelarskiej w 2024
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów