Dofinansowanie z KPO dla muzeów w 2024

Dotacje dla muzeów w 2024 rokuNa wsparcie w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) mogą liczyć nie tylko przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa), ale również instytucje kulturalne, w tym obiekty muzealne. Już początkiem maja br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotacje. Dofinansowanie ma na celu pomóc przedsięwzięciom z sektora MŚP w pokonaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez stymulowanie rozwoju i modernizacji instytucji kultury, zwiększając ich dostępność i atrakcyjność dla odwiedzających. Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać w ramach dofinansowania, to aż 540 tys. złotych. Projekty muszą być zrealizowane do 31 stycznia 2026 roku.

 Spis treści:

Kto może skorzystać z dofinansowania z KPO dla muzeów? 

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność kulturową, m.in. biblioteki, archiwa, muzea, które doświadczyły spadku obrotów o co najmniej 30% w latach 2020–2021 w porównaniu do lat poprzednich. 

W momencie składania wniosku, wnioskodawca powinien prowadzić działalność gospodarczą w województwie, w którym zgłasza lokalizację przedsięwzięcia MŚP, co musi zostać potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru. 

Na co mogą zostać przeznaczone środki w ramach dotacji KPO dla muzeów i obiektów kulturalnych? 

Środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla muzeów i obiektów kulturalnych mogą zostać przeznaczone na szeroki zakres działań, które wspierają ich rozwój, modernizację, a także adaptację do nowych warunków rynkowych i oczekiwań odwiedzających. Oto przykłady, w jaki sposób można wykorzystać dofinansowanie: 

1. Digitalizacja i rozwój cyfrowy

  • Tworzenie i rozwój cyfrowych zbiorów - skanowanie i digitalizacja eksponatów, archiwizacja cyfrowa dokumentów i dzieł sztuki, tworzenie cyfrowych repozytoriów.

  • Wirtualne wystawy - rozwój platform i aplikacji umożliwiających wirtualne zwiedzanie, interaktywne wystawy online, wirtualne rekonstrukcje historycznych miejsc i wydarzeń

2. Modernizacja infrastruktury i przestrzeni

  • Remonty i przebudowy - modernizacja sal wystawowych, przestrzeni publicznych, dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  • Zakup nowego wyposażenia - nowoczesne systemy audiowizualne, interaktywne stanowiska, wyposażenie do konserwacji i przechowywania eksponatów.

  • Zielona transformacja - inwestycje w energooszczędne rozwiązania, systemy ogrzewania i chłodzenia, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

3. Rozwój programów edukacyjnych i kulturalnych

  • Warsztaty i kursy - organizacja warsztatów edukacyjnych, kursów i szkoleń dla różnych grup wiekowych, w tym dla dzieci i młodzieży.

  • Wydarzenia kulturalne - finansowanie wystaw czasowych, festiwali, koncertów, spotkań z artystami i naukowcami, projekcji filmowych.

4. Promocja i marketing

  • Kampanie promocyjne - realizacja kampanii marketingowych mających na celu zwiększenie widoczności muzeów i obiektów kulturalnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

5. Rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji pracowników

  • Szkolenia dla kierowników i pracowników - programy rozwojowe dla pracowników muzeów i instytucji kultury, szkolenia z zakresu nowych technologii, zarządzania projektami kulturalnymi, marketingu i obsługi klienta. 

 

Podnoszenie kompetencji pracowników i kierowników muzeów oraz obiektów kultury w ramach dotacji z KPO

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej. Zapraszamy do kontaktu

 

Szkolenia wspierające rozwój kompetencji pracowników i kierowników obiektów muzealnych w ramach dofinansowania KPO 

Dofinansowanie z KPO ma na celu nie tylko pomoc muzeom i instytucjom kultury w pokonaniu skutków pandemii, ale również umożliwienie im rozwoju i dostosowania się do zmieniających oczekiwań i potrzeb społeczeństwa. W kontekście wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla muzeów i obiektów kulturalnych, kluczową rolę odgrywa rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz kierowników. W tym zakresie nasza oferta szkoleniowa idealnie wpisuje się w potrzeby instytucji kultury. 

Oferujemy szkolenia zamknięte dla muzeów, które ukierunkowane są na podnoszenie kompetencji kierowników i pracowników w zakresie obsługi klientów, marketingu czy zarządzania projektami kulturalnymi. W ofercie AVENHANSEN znajdują się również szkolenia zamknięte dla branży hotelarskiej.

Skorzystanie z naszej oferty szkoleniowej to doskonały sposób na maksymalne wykorzystanie potencjału, jaki niesie ze sobą dofinansowanie z KPO, zapewniając jednocześnie długoterminowy rozwój i konkurencyjność instytucji kulturalnej. 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat dofinansowania z KPO znajduje się w artykule: 

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Dofinansowanie z KPO dla muzeów w 2024
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów