Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami negocjacyjnymi. Metody i techniki przekazywane przez trenera to sprawdzone w firmach biznesowych rozwiązania, dzięki którym uczestnicy rozwiną umiejętności negocjacji w rzeczywistych sytuacjach. Wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności, pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy.

Korzyści dla Uczestników

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • przygotować się do procesu negocjacji
 • odkrywać interesy drugiej strony
 • operować zmiennymi negocjacyjnymi
 • skutecznie argumentować własną ofertę
 • przeciwdziałać manipulacjom i brudnym chwytom
 • efektywnie komunikować się z trudnym klientem

Szkolenie polecamy dla

Szkolenie skierowane jest do handlowców, szefów zespołów handlowych oraz osób, które w codziennej pracy negocjują z klientami i chcą uzyskać więcej, niż dotychczas.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe

 • prezentacja

 • dyskusja

 • studium przypadku

 • testy

 • case’y negocjacyjne

 

1. Kluczowe zagadnienia negocjacji.

 • różnice pomiędzy negocjacjami a sprzedażą
 • charakterystyka stylów negocjacyjnych
 • dylematy negocjatora

2. Etapy negocjacji.

 • negocjacje jako proces
 • cele poszczególnych etapów

3. Przygotowanie do negocjacji.

 • cel, strategia, taktyka
 • przygotowanie najlepszej alternatywy jako zabezpieczenie interesów
 • opracowanie przedziałów negocjacyjnych

4. Odkrycie interesów klienta.

 • stanowiska a interesy klienta
 • typy pytań
 • wykorzystanie pytań podczas rozmów negocjacyjnych

5. Prezentacja warunków oferty.

 • budowanie argumentacji
 • techniki prezentacji
 • negocjowanie parametrów umowy
 • dochodzenie do porozumienia
 • pokonywanie impasu

6. Zamknięcie procesu negocjacji.

 • techniki zamknięcia
 • potwierdzenie ustaleń z klientem
 • dalsze działania i przyszła współpraca

7. Symulacje działań negocjatorów.

 • negocjacje w parach wg przygotowanego scenariusza i danych wejściowych
 • omówienie działań i rekomendacje odnośnie rozwoju kompetencji

8. Obrona przed manipulacją klienta.

 • brudne chwyty, nieczyste taktyki, techniki manipulacyjne
 • taktyki obrony

9. Perswazja w negocjacjach.

 • autoanaliza własnego stylu wywierania wpływu
 • zasady wywierania wpływu
 • pokonywanie obiekcji klienta

10. Komunikacja w negocjacjach.

 • proces komunikacji
 • czynniki efektywności przekazu
 • kluczowe aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • negocjacje z trudnym klientem
 • elementy asertywności negocjatora

11. Symulacje działań negocjatorów.

 • negocjacje w zespołach wg przygotowanego scenariusza i danych wejściowych
 • omówienie działań i rekomendacje odnośnie rozwoju kompetencji

12. Podsumowanie i wnioski.

Termin

2018-05-17 - 2018-05-18

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17, Kraków
Kraków

Cena

1580 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 87 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Negocjacje w biznesie
2018-05-17 - 2018-05-18
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4/9; 30-053 Kraków, w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celach zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Ponadto przyjmuję do wiadomość, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane