Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji. Trener podczas zajęć dzieli się z bezpośrednimi doświadczeniami i case study negocjacji m.in. z największymi koncernami samochodowymi i firmami z branży elektronicznej rozrywki. Podczas zajęć szczególna uwaga zwrócona będzie na etap przygotowań do negocjacji, kluczowego etapu mającego największy wpływ na powodzenie negocjacji.


Korzyści dla Uczestników
1. Uczestnik zrozumie wagę prowadzenia negocjacji opartych o współpracę i będzie wiedział, jak w taki sposób prowadzić negocjacje

2. Uczestnik doświadczy swoich najmocniejszych i najsłabszych stron w ramach gier negocjacyjnych

3. Uczestnik pozna techniki wywierania wpływu społecznego, ich etyczne i praktyczne zastosowania oraz nauczy się bronić przed nimi

4. Uczestnik dowie się jak skutecznie budować swój wizerunek i pozna podstawowe zasady biznesowego savoir-vivre

5. Uczestnik uświadomi sobie osobiste predyspozycje, mocne strony i zakresy niezbędne do poprawy, aby nieustannie podnosić efektywność prowadzonych negocjacji


Szkolenie polecamy dla:
Intensywny trening dla kadry zarządczej, kierowniczej i pracowników innych szczebli biorących udział w negocjacjach.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

  • Praca z wykorzystaniem kamery video
  • Praca indywidualna
  • Praca w grupach
  • Gry negocjacyjne
  • Testy kompetencyjne
  • Ćwiczenia
  • Liczne case study

Moduł 1 – wprowadzenie do negocjacji

1. IDEALNY NEGOCJATOR TO… , A NAJGORSZY…

2. „Czy on naprawdę nie rozumie, o co chodzi?!” - PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA PROCES KOMUNIKACJI I ZNACZENIE PERCEPCJI PODCZAS PROWADZENIA NEGOCJACJI

3. „Niepowodzenie w przygotowaniach to przygotowanie niepowodzenia” – DOBRE I NIEZBĘDNE RADY O TYM JAK WŁAŚCIWIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KAŻDYCH NEGOCJACJI

4. „Nie powinienem tak łatwo ustępować, ale on grał tak twardo!”WNIKLIWE SPOJRZENIE NA RODZAJE NEGOCJACJI I GŁÓWNE ZASADY NIMI RZĄDZĄCE ORAZ AUTOANALIZA WŁASNYCH ZACHOWAŃ
W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

Moduł 2 – rozpoczynamy negocjacje

5. „Dzień dobry…” – KRÓTKIE I KONKRETNE INFORMACJE O TYM, JAK WŁAŚCIWIE ROZPOCZYNAĆ KAŻDE SPOTKANIE

6. „Gdybym wiedział, w jakiej sytuacji jest druga strona, to poprowadziłbym negocjacje inaczej…”JAK SKUTECZNIE ZADAWAĆ WŁAŚCIWE PYTANIA
I ZDOBYWAĆ PRZEWAGĘ W NEGOCJACJACH

Moduł 3 – prowadzimy negocjacje

7. „Dlaczego dotąd mówiłem w taki sposób? – JAK ROZMAWIAĆ, BY OSIĄGAĆ ZAMIERZONE CELE: NAJWAŻNIEJSZE ZASADY I TECHNIKI SŁOWNE

8. „Jestem z siebie zadowolony!”O TYM, CZYM JEST ASERTYWNA POSTAWA I JAK JĄ ZACHOWYWAĆ W KAŻDEJ SYTUACJI

9. „Wreszcie już wiem, co oddzielać, na czym się koncentrować, co tworzyć i co stosować”PRAKTYCZNE, OPARTE NA STUDIACH PRZYPADKÓW I SYMULACJACH, WARSZTATY Z ZAKRESU 4 KLUCZOWYCH ZASAD PROWADZENIA SKUTECZNYCH NEGOCJACJI

10. „Już więcej nie dam się zmanipulować!”CZYLI JAK BRONIĆ SIĘ PRZED MANIPULACJĄ I ETYCZNIE STOSOWAĆ ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU NA INNYCH

11. „On jest przerażony, to po nim widać! Teraz już wiem czy blefuje!” - JAK WŁAŚCIWIE CZYTAĆ I INTERPRETOWAĆ MOWĘ CIAŁA PODCZAS SPOTKAŃ NEGOCJACYJNYCH. PRAKTYCZNE WARSZTATY Z WYKORZYSTANIEM KAMERY VIDEO POŁĄCZONE Z DOSKONALENIEM UMIEJĘTNOŚCI PREZENTOWANIA WŁASNYCH PRODUKTÓW I USŁUG

12. „Oni się ciągle czepiają i cały czas tylko kasa i cena, kasa i cena…”PRAKTYCZNE SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI KLIENTAMI
I KONKRETNE ODPOWIEDZI NA ZASTRZEŻENIA, TAKŻE DOTYCZĄCE CEN

Moduł 4 – kończymy negocjacje

13. „Teraz już wiem, czego unikać! – NAJPOWSZECHNIEJSZE BŁĘDY NEGOCJATORÓW I PRAKTYCZNE SPOSOBY ICH UNIKANIA.

14. PODSUMOWANIE

Termin

2018-01-11 - 2018-01-12
(Termin gwarantowany)

Miejsce

Hotel***Europejski
ul. Piłsudskiego 88
Wrocław

Cena

1480.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 105 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1480.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane