Ochrona sygnalistów – rewolucyjne przepisy w zakresie zg┼éaszania, procedur weryfikacji i rejestrowania narusze┼ä prawa - szkolenie online 

Z dniem 17 grudnia 2021 r. wszystkie pa┼ästwa unijne zosta┼éy zobowi─ůzane do wprowadzenia przepisów krajowych implementuj─ůcych Dyrektyw─Ö Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zg┼éaszaj─ůcych naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L Nr 305, s.17 ze zm.), która jest aktem prawnym statuuj─ůcym kompleksowe zasady i regu┼éy odnosz─ůce si─Ö do sygnalizowania nieprawid┼éowo┼Ťci w organizacji, narusze┼ä prawa oraz ochrony sygnalistów przed sankcjami odwetowymi. Polski ustawodawca tak┼╝e przyst─ůpi┼é do procesu wdra┼╝ania poszczególnych rozwi─ůza┼ä, które pomimo, i┼╝ nie zosta┼éy uchwalone zgodnie z terminem nie prowadz─ů do zniweczenia postanowie┼ä Dyrektywy.

Zarówno przepisy unijne, jak i projektowane przepisy ustawy wprowadzaj─ů do polskiego porz─ůdku prawnego niespotykane dot─ůd procesy obejmuj─ůce nie tylko podmioty sektora publicznego, ale tak┼╝e najwi─Öksze przedsi─Öbiorstwa prywatne. Z biegiem czasu do ko┼äca 2023 r. tak┼╝e pozosta┼ée mniejsze podmioty b─Öd─ů zmuszone wdro┼╝y─ç w organizacji systemy prawid┼éowego i rzetelnego procedowania zg┼éosze┼ä, prowadzenia rejestrów oraz ochrony sygnalistów przed dzia┼éaniami odwetowymi.Korzy┼Ťci dla Uczestników szkolenia:

Osoby bior─ůce udzia┼é w szkoleniu b─Öd─ů mia┼éy okazj─Ö zapozna─ç si─Ö z nowymi, niespotykanymi dot─ůd regulacjami odnosz─ůcymi si─Ö do realizacji procesów zwi─ůzanych z zawiadomieniami o naruszeniach prawa, aktów wewn─Ötrznych i innych nieprawid┼éowo┼Ťciach. W sposób przyst─Öpny i klarowny wyja┼Ťnione zostan─ů poszczególne zagadnienia ustawowe z naciskiem szczególnym na aspekt praktycznego ich wprowadzenia w organizacji. Podczas szkolenia zaprezentowane zostan─ů tak┼╝e przyk┼éadowe postanowienia regulaminów zg┼éosze┼ä wewn─Ötrznych oraz stosownej dokumentacji z nimi zwi─ůzanej. Kontekst nowych regulacji zostanie tak┼╝e przedstawiony w odniesieniu do przepisów ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie polecamy dla:

 • przedstawicieli i kierowników Biur Zarz─ůdu, Dzia┼éów HR, Koordynatorów Compliance, Inspektorów Ochrony Danych
 • przedsi─Öbiorców, którzy ze wzgl─Ödu na wielko┼Ť─ç organizacji podlegaj─ů obowi─ůzkowi wdro┼╝enia przepisów ustawy
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami poruszania si─Ö w tematyce zwi─ůzanej ze zg┼éoszeniami narusze┼ä prawa

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Interaktywny wyk┼éad
 • Prezentacja PP
 • Analiza przypadków
 • Moderowana dyskusja
 • Praktyczne przyk┼éady narz─Ödzi i materia┼éów wdro┼╝eniowych
   

 

STANDARDOWA cena szkolenia: 790 PLN netto

PROMOCYJNA    cena szkolenia: 690 PLN netto - zg┼éoszenia do 30 wrze┼Ťnia 2024 r.


Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń on-line i zaakceptuj go podczas zgłoszenia

Regulamin szkole┼ä otwartych Ôľ║

Ogólne informacje na temat szkole┼ä otwartych AVENHANSEN Ôľ║


 

Je┼╝eli szkolenie on-line obj─Öte jest specjalnym rabatem to ten rabat obowi─ůzuje w przypadku zap┼éacenia pe┼énej kwoty za szkolenie do 7 dni przed jego rozpocz─Öciem.

 


W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy Państwu:

 • Interaktywno┼Ť─ç szkolenia z Trenerem AVENHANSEN
 • Mi┼é─ů i fachow─ů obs┼éug─Ö
 • Do┼Ťwiadczenie i doskona┼ée przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materia┼éy szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania
 • Certyfikat uko┼äczenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesi─ůca po zako┼äczonym szkoleniu ka┼╝dy uczestnik b─Ödzie móg┼é kontaktowa─ç si─Ö z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdra┼╝aniu umiej─Ötno┼Ťci zdobytych podczas szkolenia)
 • Mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrze┼╝e┼ä i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

 


Reklamacje

Jeste┼Ťmy otwarci na konstruktywn─ů krytyk─Ö. Zawsze staramy si─Ö zaspokoi─ç oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje Ôľ║

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Do┼é─ůcz do nas! B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco! Znajd┼║ promocje! Odbieraj bezp┼éatne materia┼éy! Ôľ║

Zapisz si─Ö! Ôľ║

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o mo┼╝liwo┼Ťci realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zale┼╝no┼Ťci od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizacj─Ö szkolenia wy┼é─ůcznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji ka┼╝dego projektu mamy na uwadze efektywno┼Ť─ç prowadzonych przez nas warsztatów oraz Pa┼ästwa satysfakcj─Ö.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

Ochrona sygnalistów – rewolucyjne przepisy w zakresie zg┼éaszania, procedur weryfikacji i rejestrowania narusze┼ä prawa - program szkolenia


MODUŁ I. CELE I ZAKRES STOSOWANIA DYREKTYWY 2019/1937
W ramach przedmiotowego modu┼éu, Uczestnicy uzyskaj─ů wiedz─Ö na temat podstawowych informacji dotycz─ůcych t┼éa historycznego uchwalenia dyrektywy unijnej, jej celów oraz skutków dla prawodawstwa polskiego.

 1. Motywy powstania aktu prawnego – czemu ma on s┼éu┼╝y─ç
 2. Definicje unijne – kim jest sygnalista
 3. Jakie dzia┼éania powinny podj─ů─ç pa┼ästwa cz┼éonkowskie, aby prawid┼éowo implementowa─ç postanowienia Dyrektywy
 4. Czy Dyrektywa obowi─ůzuje pomimo braku ustawy

MODU┼ü II. USTAWA O OCHRONIE OSÓB ZG┼üASZAJ─äCYCH NARUSZENIA PRAWA
Zagadnienia prezentowane w zakresie tego modu┼éu pozwol─ů Uczestnikom pozyska─ç wiedz─Ö w kontek┼Ťcie w┼éa┼Ťciwej interpretacji poszczególnych zagadnie┼ä ustawowych, na┼éo┼╝onych obowi─ůzków i zada┼ä, jak równie┼╝ podzia┼éu funkcji w organizacji.

 1. Czego dotycz─ů szczegó┼éowe uregulowania ustawy
 2. Jak nale┼╝y interpretowa─ç najwa┼╝niejsze poj─Öcia w kontek┼Ťcie ich praktycznego zastosowania w dokumentacji wewn─Ötrznej
 3. Kto mo┼╝e by─ç osob─ů zg┼éaszaj─ůc─ů naruszenie prawa i czy mo┼╝na si─Ö wspomaga─ç dodatkowymi osobami lub podmiotami
 4. Komu nale┼╝y zg┼éasza─ç naruszenia – czy sygnalista skazany jest wy┼é─ůcznie na system wewn─Ötrzny
 5. Jak wygl─ůda ochrona sygnalisty i innych osób uczestnicz─ůcych w zg┼éoszeniu naruszenia
 6. Czego dotyczy─ç mog─ů zg┼éoszenia – katalog ustawowy a zapisy w regulaminie
 7. Wyj─ůtki od stosowania przepisów ustawy – wy┼é─ůczenia przedmiotowe
 8. Czy ka┼╝de naruszenie zg┼éoszone przez sygnalist─Ö b─Ödzie podlega┼éo ocenie weryfikacyjnej – wy┼é─ůczenie tzw. indywidualnego interesu
 9. W┼éa┼Ťciwa interpretacja przes┼éanki uzasadniaj─ůcej ochron─Ö sygnalisty – uzasadnienie ustawy i granice wiedzy
 10. Tryby zg┼éaszania narusze┼ä – podmioty odpowiedzialne (RPO, organy publiczne, pracodawca)
 11. Formy zg┼éoszenia – ocena konieczno┼Ťci wprowadzenia zg┼éosze┼ä anonimowych
 12. Kana┼éy przekazywania zawiadomie┼ä o naruszeniach – praktyczne wskazania w kontek┼Ťcie w┼éa┼Ťciwego procedowania

MODU┼ü III. REGULAMIN ZG┼üOSZE┼â WEWN─śTRZNYCH NARUSZE┼â PRAWA ORAZ PODEJMOWANIA DZIA┼üA┼â NAPRAWCZYCH ZWI─äZANYCH Z PROCEDOWANYMI ZG┼üOSZENIAMI
Kolejny modu┼é ma za zadanie przedstawi─ç ca┼éo┼Ťciow─ů problematyk─Ö merytoryczn─ů Regulaminu zg┼éosze┼ä wewn─Ötrznych w uj─Öciu jak najbardziej praktycznego wykorzystania wdro┼╝onych procedur.

 1. Kto zobowi─ůzany jest do wdro┼╝enia Regulaminu zg┼éosze┼ä wewn─Ötrznych
 2. Niezb─Ödne konsultacje pracownicze
 3. Wej┼Ťcie w ┼╝ycie Regulaminu – forma i czas
 4. Obligatoryjny zakres postanowień Regulaminu
 5. Powo┼éanie Komisji wewn─Ötrznej lub zawarcie umowy z niezale┼╝nym doradc─ů w zwi─ůzku z rozpatrywaniem zg┼éosze┼ä
 6. Ustanowienia sposobów pozyskiwania i obiegu zg┼éosze┼ä w organizacji
 7. Procedura weryfikacji zg┼éoszenia pod k─ůtem przyj─Öcie do rozpoznania
 8. Post─Öpowanie wyja┼Ťniaj─ůce w zakresie wskazanych narusze┼ä prawa
 9. Informowanie o poszczególnych etapach procedowania zg┼éoszenia
 10. System dzia┼éa┼ä naprawczych i dyscyplinuj─ůcych
 11. Wdro┼╝enie rejestru zg┼éosze┼ä narusze┼ä prawa oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jego prowadzenie
 12. Termin przechowywania informacji i dokumentów

MODUŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnicy b─Öd─ů mieli okazj─Ö odpowiedniego prze┼éo┼╝enia poznanych dotychczas nakazów wdro┼╝eniowych pod k─ůtem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w tym RODO.

 1. Podstawy prawne dla przetwarzania danych w procesie weryfikacji zgłoszeń
 2. Jak prawid┼éowo nale┼╝y chroni─ç dane sygnalistów
 3. Wprowadzone kana┼éy powiadomie┼ä – niezb─Ödno┼Ť─ç wdro┼╝enia ┼Ťrodków technicznych i organizacyjnych
 4. Ochrona danych osób, których zg┼éoszenie dotyczy
 5. Obowi─ůzki informacyjne w dokumentacji wewn─Ötrznej – wy┼é─ůczenia przepisów RODO
 6. Upowa┼╝nienia dla osób uczestnicz─ůcych w procesie realizacji zg┼éoszenia oraz klauzule tajemnicy
 7. Nowe wpisy w rejestrze procesów przetwarzania danych w organizacji
 8. IOD – rola i zadania w kontek┼Ťcie zapisów ustawowych

MODU┼ü V. DZIA┼üANIA ODWETOWE WOBEC SYGNALISTÓW
Po zako┼äczeniu modu┼éu, Uczestnicy dowiedz─ů si─Ö jakie zachowania w stosunku do sygnalistów oraz innych osób uczestnicz─ůcych w procesie zg┼éoszenia s─ů zakazane, jak prawid┼éowo chroni─ç te osoby oraz reagowa─ç na podejmowane próby dzia┼éa┼ä odwetowych.

 1. Wprowadzenie zasady zakazu jakichkolwiek dzia┼éa┼ä represyjnych wobec osób zg┼éaszaj─ůcych naruszenia.
 2. Rodzaje zakazanych zachowa┼ä odwetowych –  zabronione dzia┼éania i zaniechania.
 3. Przeniesienie ciężaru dowodowego na pracodawcę w przypadku negatywnych działań w stosunku do sygnalisty.
 4. Skutki negatywnych czynno┼Ťci prawnych wobec sygnalisty – niewa┼╝no┼Ť─ç, bezskuteczno┼Ť─ç.

MODU┼ü VI. NARZ─śDZIA I MATERIA┼üY NIEZB─śDNE W PROCESIE WDRO┼╗ENIA PRZEPISÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH
W ramach przedmiotowego modu┼éu Uczestnicy b─Öd─ů mieli okazj─Ö zapozna─ç si─Ö z przyk┼éadowymi zapisami poszczególnych narz─Ödzi i dokumentów niezb─Ödnych do wdro┼╝enia nowych regulacji oraz uzyskaj─ů wzorce mo┼╝liwe do zastosowania wewn─Ötrznego w ramach organizacji.

 1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych
 2. Rejestr zgłoszeń i forma prowadzenia
 3. Wzór zg┼éoszenia
 4. Wzór powiadomienia o dzia┼éaniach odwetowych
 5. Kompatybilno┼Ť─ç Regulaminu z pozosta┼éymi aktami wewn─Ötrznymi podmiotu obowi─ůzanego

MODU┼ü VII. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć ZA BRAK WDRO┼╗ENIA LUB NIEPRAWID┼üOWE PROWADZENIE POSTEPOWA┼â WERYFIKUJ─äCYCH ZG┼üOSZENIA
Ostatni modu┼é ma za zadanie przedstawi─ç konsekwencje prawne gro┼╝─ůce instytucjom obowi─ůzanym w przypadku braku wdro┼╝enia lub nieprawid┼éowego procedowania zg┼éosze┼ä dotycz─ůcych narusze┼ä prawa.

 1. Odpowiedzialno┼Ť─ç karna wynikaj─ůca z przepisów ustawy
 2. Odpowiedzialno┼Ť─ç cywilna
 3. Pieni─Ö┼╝ne kary administracyjne
Termin

2024-10-07

MiejsceOn-line

Cena

690 zł netto

Negocjuj cen─Ö

Szkolenie rozpoczyna si─Ö za 112 dni

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

 • 08:45 - 09:00 - logowanie
 • 09:00 - 14:00 - szkolenie

Szkolenie dzieli si─Ö na 1,5-godzinne sesje. Po ka┼╝dej sesji przewidziana jest 5-minutowa przerwa.

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
SZKOLENIE ON-LINE: Ochrona sygnalist├│w ÔÇô rewolucyjne przepisy w zakresie zg┼éaszania, procedur weryfikacji i rejestrowania narusze┼ä prawa
2024-10-07
, On-line

Osoba zg┼éaszaj─ůca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowi─ůzkowe:

Zaznaczaj─ůc poni┼╝sze pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowi─ůzkowe:

Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN┬« Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Pod┼é─ůcze 31, 30-218 Krak├│w, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ w celach marketingowych, zwi─ůzanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuj─Ö do wiadomo┼Ťci, i┼╝ udzielona zgoda mo┼╝e by─ç wycofana w ka┼╝dym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pe┼éni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyra┼╝am zgod─Ö na przesy┼éanie informacji handlowych dla cel├│w marketingu bezpo┼Ťredniego za pomoc─ů telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych i automatycznych system├│w.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powy┼╝szymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 690 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecaj─ůcego
Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, kt├│rej szkolenie jest polecane