Regulamin szkoleń otwartych

Warunki umowy o udział w szkoleniu otwartym
organizowanym przez firmę AVENHANSEN Sp. z o.o.

 

 1. W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która zgłosi się za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://www.szkolenia.avenhansen.pl lub prześle do biura firmy faksem/mailem formularz zgłoszeniowy pobrany z powyższej strony.
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przedstawiciel firmy AVENHANSEN najszybciej, jak to możliwe ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z osobą podaną w formularzu jako „osoba kontaktowa” w celu potwierdzenia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników szkolenia.
 3. Szkolenia otwarte odbywają się w miastach oraz hotelach wskazach na stronie Organizatora.
 4. Cena szkolenia podana w formularzu jest w wartości netto, do której należy dodać obowiązujący podatek VAT.
 5. Jeżeli występują rabaty od ceny podstawowej, należy je uiścić zgodnie z harmonogramem a więc:
  • rabat First minute do 4 tygodni przed dniem rozpoczęcia szkolenia
  • rabat Last minute - najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia
 6. W przypadku niedotrzymania terminów wpłat, Organizator ma prawo skorygować fakturę o naliczone rabaty.
 7. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji może nastąpić do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, do godziny 14:00. W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Zgłaszającego pełną kwotą szkolenia.
 8. Firma AVENHANSEN zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 7 dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia, w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy. W takim przypadku wpłacone pieniądze zostają w całości zwrócone (do 21 dni od podjęcia decyzji o zwrocie) lub osoba zgłoszona na szkolenie zostaje przepisana na kolejny termin.
 9. Wysyłając formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, 30-053 Kraków, w celach związanych z realizacją zamówionego szkolenia. Jednocześnie oświadcza, iż wie o tym, że przysługuje mu prawo wglądu i możliwość poprawienia oraz kasowania jego danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wyraża również zgodę na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.
 10. Faktura za szkolenie wystawiana jest w pierwszym dniu szkolenia.
 11. Wszelkie uwagi i niejasności prosimy zgłaszać zaraz po ich wystąpieniu, nie czekając na zakończenie szkolenia.
 12. Regulamin reklamacji - [zobacz ►]

 

Informujemy, że firma szkoleniowa AVENHANSEN Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań dla zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych szkoleń. Dotyczy to zarówno Trenerów, programów szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, sposobów prowadzenia zajęć, jak i miejsca szkolenia czy wyżywienia. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi mogące sprawić aby organizowane przez naszą Firmę szkolenia były zawsze na najwyższym poziomie.

 

Dane firmy:

AVENHANSEN® Sp. z o.o.
30-053 Kraków
ul. Kronikarza Galla 4, lokal 9


NIP 677-22-95-062
REGON 120496904
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000283988

 

Z uszanowaniem

Prezes Zarządu

Maciej Firlit