Celem szkolenia jest dostarczenie kompendium wiedzy z zakresu skutecznej windykacji i egzekucji. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu omawianej tematyki.

Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności odszkodowawczej oraz dochodzenia roszczeń. Istotna, a często niejednoznaczna jest kwestia odpowiedzialności za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika i w tym aspekcie konieczne staje się podejmowanie dalszych działań prawnych. Należy mieć także na uwadze kolejne etapy windykacji należności i sposoby jej egzekwowania. Ważna jest ponadto kwestia zawierania ugód na etapie przedsądowym oraz działania zmierzające do zwiększenia efektywności egzekucji oraz właściwe jej nadzorowanie. Nie można zapominać także o problematyce związanej z ochroną danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń.

Szkolenie polecamy dla:

 • osób zajmujących się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami skutecznej windykacji i egzekucji.
   

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności skutecznego egzekwowania należności. Dowiedzą się jak wygląda droga efektywnego dochodzenia roszczeń, jakie narzędzia są przy tym pomocne i po które instytucje prawne należy sięgać. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych zagadnień pojawiających się w omawianej tematyce. W oparciu o liczne przykłady w sposób wszechstronny oraz kompleksowy zostanie przedstawiona istota podejmowania skutecznych działań prawnych w procesie windykacji i egzekucji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład
 • prezentacja PP
 • analiza przypadków
 • moderowana dyskusja

Wybrane opinie uczestników na temat szkolenia:

 

,,Bardzo profesjonalne – dopasowane do zapotrzebowania. Wyczerpujące szkolenie.”

,,Szkolenie super!”

,,Super, otrzymałem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania!”


Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 100 zł, za trzy: 200 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: 300 zł lub piąta osoba za 50% ceny! (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
  Powyższe rabaty przyznawane są przy wpłacie, najpóźniej, do 7 dni po zakończonym szkoleniu.
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 50 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Krakowie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Małe grupy, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ORAZ DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą znali źródła i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Merytoryczna część modułu stanie się podstawą do lepszego zrozumienia istoty dochodzenia roszczeń. Omówione i przedstawione narzędzia oraz instytucje prawne staną się bazą dla kolejnych poruszanych zagadnień w obranej tematyce.

 1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • Źródła odpowiedzialności
  • Przesłanki odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność za osoby trzecie
  • Zwolnienie od odpowiedzialności
 2. Kary umowne
 3. Odpowiedzialność deliktowa
  • Istota odpowiedzialności
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt
 4. Dochodzenie roszczeń.
  • Przedsądowe dochodzenie roszczeń
  • Sądowe dochodzenie roszczeń
  • Postępowanie sądowe - nakazowe, upominawcze, uproszczone
  • Specyfika elektronicznego postępowania upominawczego
  • Praktyka postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

MODUŁ II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI – KTO ODPOWIADA ZA DŁUGI W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA

Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu, Uczestnicy dowiedzą się kto odpowiada za długi w przypadku niewypłacalności dłużnika. Informacje te pozwolą na dokonanie prawidłowej oceny w konkretnym stanie faktycznym i skierowanie postępowania przeciwko właściwej osobie, co też przyczynia się do zwiększenia skuteczności windykacji i egzekucji.

 1. Spółki - wspólnicy przy spółce cywilnej, wspólnicy w spółkach prawa handlowego.
 2. Członkowie zarządów spółek kapitałowych
 3. Małżonkowie - umowy o rozdzielność majątkową
 4. Spadkobiercy
 5. Współdłużnicy
 6. Dłużnicy rzeczowi z zabezpieczeń

MODUŁ III. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I JEJ EGZEKWOWANIE - ETAPY

Uczestnicy, w ramach tego modułu, poznają poszczególne etapy windykacji i elementy je charakteryzujące. Dowiedzą się jak prawidłowo zorganizować czynności windykacyjne przed skierowaniem windykacji na drogę postępowania sądowego. Jak przebiega etap sądowy oraz egzekucyjny i jakie kroki należy podjąć by skutecznie wyegzekwować dochodzone roszczenie.

 1. I Etap przedsądowy i pozasądowy (m.in. czynności przygotowawcze, określenie dłużnika, wezwania, upomnienia, ustalenie wartości zobowiązania, negocjacje)
 2. II Etap sądowy (m.in. właściwość sądu, opłaty, nowe regulacje w zakresie odsetek, tytuły wykonawcze, klauzula wykonalności)
 3. III Etap egzekucyjny (m.in. wniosek egzekucyjny, opłaty, właściwość komornika, skarga na czynności komornika)

MODUŁ IV. ZAWIERANIE UGÓD NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM - ZNACZENIE PRAWNE I FAKTYCZNE
Po zakończeniu modułu, Uczestnicy będą znali zasady zawierania ugód, jej mocne i słabe strony oraz korzyści jakie może ona przynieść. Niewątpliwie zawarcie ugody na etapie przesądowym jest często skutecznym rozwiązaniem wobec nierzetelnych kontrahentów, a nawet jedynym sposobem na wyegzekwowanie należności.

 1. Zasady zawierania ugody
 2. Zawarcie ugody jako sposób na wyegzekwowanie należności
 3. Znaczenie prawne i faktyczne zawierania ugody na etapie przedsądowym

MODUŁ V. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI – ZLECENIE WINDYKACJI KANCELARII PRAWNEJ, CZY SAMODZIELNE PROWADZENIE DZIAŁAŃ
W ramach tego modułu Uczestnicy poznają techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji. Dowiedzą się ponadto do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc bądź wsparcie przy jej prowadzeniu. Jeśli natomiast zdecydują się na samodzielne prowadzenie działań, wówczas zostaną im udzielone cenne wskazówki i rady by jak najskuteczniej wyegzekwować należności.

 1. Techniki i sposoby na zwiększenie efektywności egzekucji
 2. Zlecenie windykacji kancelarii prawnej
 3. Samodzielne prowadzenie działań

MODUŁ VI. DALSZE DZIAŁANIA PRAWNE PRZY STWIERDZONEJ NIEWYPŁACALNOŚCI DŁUŻNIKA
Uczestnicy, po zakończeniu tego modułu, poznają dalsze działania prawne jakie można podjąć przy stwierdzonej niewypłacalności dłużnika. Zdobyta wiedza pomoże na właściwy dobór konkretnego rozwiązania do określonego stanu faktycznego, tak aby jak najskuteczniej wyegzekwować dochodzone należności.

 1. sprzedaż wierzytelności
 2. skarga pauliańska
 3. dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
 4. wpis dłużnika do rejestru - KRS oraz rejestry prywatne

MODUŁ VII. WŁAŚCIWE NADZOROWANIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu Uczestnicy poznają jak wygląda właściwe nadzorowanie postępowania egzekucyjnego oraz jakie działania i czynności są podejmowane. Wiedza ta pomoże zrozumieć sposób prowadzenia tego postępowania oraz wyjaśni wiele kluczowych kwestii związanych z prowadzeniem skutecznej egzekucji.

 1. Działania podejmowanie przed wszczęciem postępowania przed komornikiem - ustalenie właściwości, rozmowy wstępne
 2. Zaliczki egzekucyjne - jak ograniczyć koszty
 3. Bieżący kontakt z komornikiem podczas prowadzonego postępowania
 4. Informacje przekazywane komornikowi
 5. Uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych

MODUŁ VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB WINDYKACJI I DORĘCZEŃ
Po zakończeniu tego modułu, Uczestnicy zostaną zapoznani z kwestią ochrony danych osobowych dla potrzeb windykacji i doręczeń. Kwestia przetwarzania danych osobowych, ewentualnych zgód czy też zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie zaprezentowana w oparciu o konkretne przykłady, dla lepszego ich zobrazowania.

 1. Problematyka danych osobowych
 2. Przetwarzanie danych w celach windykacyjnych
 3. Podstawa prawna ochrony danych osobowych

MODUŁ IX. ZAGADNIENIA KONTROWERSYJNE W WINDYKACJI I EGZEKUCJI - ROZWIĄZYWANIE ICH W PRAKTYCE
Dzięki zdobytej wiedzy, w ramach tego modułu - każdy Uczestnik zapozna się z praktycznym rozwiązaniem kontrowersyjnych zagadnień pojawiających się w windykacji i egzekucji w oparciu o doktrynę i orzecznictwa sądowe.

 

Termin

2024-06-24

I dzień: 09:00 - 16:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

980 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 27 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
Windykacja i egzekucja. Jak skutecznie odzyskać należności
2024-06-24
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podłącze 31, 30-218 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 980 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane