Szkolenia otwarte kadry i płace

 

Kadry i Płace to poddział szkoleń dla Administracji Publicznej. Wszystkie szkolenia skierowane specjalnie do Urzędników są pod tym linkiem »

 

Tytuł szkolenia
Trener
Miasto
Termin
Cena

TRZYNASTKA - zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej

Anna Gogół Warszawa
2018-12-10
590 Zobacz

TRZYNASTKA - zasady naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej

Anna Gogół Warszawa
2019-01-10
590 Zobacz

Poniżej, w trzech boksach znajdują się najważniejsze informacje o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych.

Opinie

Regulamin

Informacje o szkoleniach otwartych