Przepisy kodeksu post─Öpowania administracyjnego stanowi─ů podstaw─Ö codziennej pracy urz─Ödników administracji pa┼ästwowej i samorz─ůdowej. W zwi─ůzku z tym bardzo dobra znajomo┼Ť─ç procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a tak┼╝e usprawnia prac─Ö instytucji jak i poszczególnego urz─Ödnika.

 

Cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu post─Öpowania administracyjnego, ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem zasad post─Öpowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów reguluj─ůcych kwestie odpowiedzialno┼Ťci i wy┼é─ůczenia pracownika urz─Ödu, przeprowadzenia post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego z przedstawieniem zagadnie┼ä zwi─ůzanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów, a tak┼╝e najnowszych przepisów odnosz─ůcych si─Ö do wype┼énienia obowi─ůzków zawartych w RODO.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnosz─ůcych si─Ö do problematyki w┼éa┼Ťciwo┼Ťci organu oraz post─Öpowania zwi─ůzanego z przekazaniem sprawy  organowi w┼éa┼Ťciwemu, wskazanie na mo┼╝liwe wyst─Öpowania braków formalnych oraz innych b┼é─Ödów wp┼éywaj─ůcych na mo┼╝liwo┼Ť─ç za┼éatwienia sprawy, a tak┼╝e kwestii dor─Öczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie ró┼╝nic mi─Ödzy przepisami obowi─ůzuj─ůcymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a tak┼╝e wp┼éywu w/w unormowa┼ä na post─Öpowanie administracyjne oraz na prawa i obowi─ůzki stron tego┼╝ post─Öpowania, jak równie┼╝ nowelizacji obowi─ůzuj─ůcej od dnia 4 maja 2019 r.. 
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu post─Öpowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, pogl─ůdy doktryny, jak równie┼╝ prezentowane kazusy. 

 

Metodyka pracy:

 • Interaktywny wyk┼éad
 • Warsztaty
 • Prezentacja Power Point

 

STANDARDOWA cena szkolenia: 1190 PLN netto

PROMOCYJNA cena szkolenia: 990 PLN netto - zg┼éoszenia do 02 wrze┼Ťnia 2024 r.


Zapoznaj się z Regulaminem szkoleń on-line i zaakceptuj go podczas zgłoszenia

Regulamin szkole┼ä otwartych Ôľ║

Ogólne informacje na temat szkole┼ä otwartych AVENHANSEN Ôľ║


 

Je┼╝eli szkolenie on-line obj─Öte jest specjalnym rabatem to ten rabat obowi─ůzuje w przypadku zap┼éacenia pe┼énej kwoty za szkolenie do 7 dni przed jego rozpocz─Öciem.

 


W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy Państwu:

 • Interaktywno┼Ť─ç szkolenia z Trenerem AVENHANSEN
 • Mi┼é─ů i fachow─ů obs┼éug─Ö
 • Do┼Ťwiadczenie i doskona┼ée przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materia┼éy szkoleniowe podczas pracy on-line oraz do pobrania
 • Certyfikat uko┼äczenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesi─ůca po zako┼äczonym szkoleniu ka┼╝dy uczestnik b─Ödzie móg┼é kontaktowa─ç si─Ö z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdra┼╝aniu umiej─Ötno┼Ťci zdobytych podczas szkolenia)
 • Mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrze┼╝e┼ä i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

 


Reklamacje

Jeste┼Ťmy otwarci na konstruktywn─ů krytyk─Ö. Zawsze staramy si─Ö zaspokoi─ç oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje Ôľ║

 


Newsletter

Je┼╝eli zainteresowa┼éo Ci─Ö to szkolenie i chcia┼éby┼Ť otrzymywa─ç powiadomienia o zbli┼╝aj─ůcych si─Ö terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz si─Ö do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegó┼éowe informacje.

Do┼é─ůcz do nas! B─ůd┼║ na bie┼╝─ůco! Znajd┼║ promocje! Odbieraj bezp┼éatne materia┼éy! Ôľ║

Zapisz si─Ö! Ôľ║

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o mo┼╝liwo┼Ťci realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zale┼╝no┼Ťci od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizacj─Ö szkolenia wy┼é─ůcznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji ka┼╝dego projektu mamy na uwadze efektywno┼Ť─ç prowadzonych przez nas warsztatów oraz Pa┼ästwa satysfakcj─Ö.

Zobacz nasz─ů ofert─Ö szkole┼ä on-line, które s─ů alternatyw─ů dla tradycyjnych szkole┼ä stacjonarnych Ôľ║

MODU┼ü I.  ┼╣RÓD┼üA I ZAKRES OBOWI─äZYWANIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Poj─Öcie sprawy administracyjnej
 2. Strony post─Öpowania na podstawie kodeksu post─Öpowania administracyjnego
 3. Warunki konieczne dla wszcz─Öcia post─Öpowania administracyjnego
 4. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania
 5. Przyk┼éady zastosowania zasad ogólnych na etapie post─Öpowania przed organem I  instancji, II instancji i przed s─ůdem administracyjnym

MODU┼ü II.  ZASADY POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Zasada praworz─ůdno┼Ťci (legalno┼Ťci, legalno┼Ťci dzia┼éania)
 2. Zasada prawdy obiektywnej
 3. Zasada pog┼é─Öbiania zaufania do organów Pa┼ästwa
 4. Zasada informowania stron i pozosta┼éych uczestników post─Öpowania
 5. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
 6. Zasada przekonywania
 7. Zasada szybko┼Ťci i prostoty post─Öpowania (szybko┼Ťci i ograniczonego formalizmu post─Öpowania)
 8. Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych
 9. Zasada pisemno┼Ťci
 10. Zasada dwuinstancyjno┼Ťci
 11. Zasada trwa┼éo┼Ťci ostatecznych decyzji administracyjnych
 12. Zasada s─ůdowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych

MODU┼ü III. WY┼ü─äCZENIA Z POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Pracownika
 2. Konsekwencje uchybie┼ä w zakresie wy┼é─ůcze┼ä
 3. Formy rozstrzygni─Ö─ç w sprawie wy┼é─ůcze┼ä

MODUŁ IV. CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

 1. Udzia┼é pe┼énomocnika w post─Öpowaniu administracyjnym, weryfikacja wa┼╝no┼Ťci pe┼énomocnictwa
 2. Procedura dor─Öcze┼ä w post─Öpowaniu administracyjnym - zasady i rodzaje dor─Öcze┼ä podmiotom nieb─Öd─ůcym osobami fizycznymi
 3. Wezwania oraz inne pisma w post─Öpowaniu administracyjnym
  • tre┼Ť─ç wezwania (wezwanie pilne)
  • obowi─ůzek osobistego stawiennictwa (ograniczenie obowi─ůzku osobistego stawiennictwa)
 4. Terminy w post─Öpowaniu administracyjnym
  • liczenie terminów wraz z uwzgl─Ödnion─ů nowelizacj─ů
  • procedura za┼éatwiania spraw przez organ administracji publicznej (w tym niezw┼éoczna realizacja oraz realizacja sprawy wymagaj─ůcej przeprowadzenia post─Öpowania wyja┼Ťniaj─ůcego, obowi─ůzki organu po up┼éywie terminu, informowanie 
  • nieza┼éatwieniu sprawy w terminie),
  • ┼Ťrodki zwalczania nieterminowego za┼éatwienia spraw przez organ (prawo do sk┼éadania ponaglenia na nieza┼éatwienie sprawy w terminie lub na przewlek┼ée prowadzenie post─Öpowania)

MODU┼ü V. PRZEBIEG POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Inicjatywa wszcz─Öcia post─Öpowania - forma wniesienia podania/wniosku i tre┼Ť─ç podania/wniosku
 2. Data wszcz─Öcia post─Öpowania
 3. Terminy
 4. Kontrola formalna wniosku i uzupe┼énianie braków; braki istotne i nieistotne pism; braki formalne
 5. Odmowa wszcz─Öcia post─Öpowania
 6. Zawieszenie/umorzenie post─Öpowania
 7. Protoko┼éy/adnotacje/notatki urz─Ödowe sporz─ůdzone w toku post─Öpowania, udost─Öpnianie akt stronie/stronom post─Öpowania
 8. Decyzja administracyjna, poj─Öcie decyzji administracyjnej i jej struktura (elementy obligatoryjne i fakultatywne):
  • dor─Öczenie decyzji
  • autokorekta wydanej decyzji
  • odwo┼éanie od decyzji, w tym obowi─ůzki organu, który wyda┼é w pierwszej instancji zaskar┼╝on─ů decyzj─Ö
  • uchybienie terminu odwo┼éania
  • rodzaje decyzji wydawanych w post─Öpowaniu odwo┼éawczym
  • wznowienie oraz odmowa wznowienia post─Öpowania zako┼äczonego decyzj─ů ostateczn─ů (post─Öpowanie nadzwyczajne KPA)
 9. Decyzja administracyjna w oparciu o ustaw─Ö o ordynacji podatkowej
 10. Błędy w postępowaniu i sposoby ich naprawienia (w tym błędy przy redagowaniu decyzji)
 11. Post─Öpowanie dowodowe - dowody i dokumentowanie czynno┼Ťci
 12. Zasady wykonania i wyegzekwowania wykonania decyzji administracyjnej

MODU┼ü VI. POST─śPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

MODUŁ VII. UCHYLENIE LUB ZMIANA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ - ZASADY, SKUTKI

 1. Wzruszenie decyzji, z której nie wynikaj─ů prawa strony
 2. Wzruszenie decyzji, na mocy której strona naby┼éa prawo

MODUŁ VIII. STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ - ZASADY, SKUTKI

 1. Przes┼éanki stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji
 2. Post─Öpowanie w sprawie stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji
 3. Forma rozstrzygni─Öcia w sprawie stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci decyzji
 4. Dopuszczalno┼Ť─ç wstrzymania wykonania decyzji

MODU┼ü IX. ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRZEDMIOCIE PRZEBIEGU POST─śPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OD 1 CZERWCA 2017 R, Z UWZGL─śDNIENIEM ZMIAN OD 4 MAJA 2019 R. 

 1. Obowi─ůzki informacyjne zgodne z RODO - kiedy i jak je wykonywa─ç
 2. Dor─Öczenia
 3. Procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism
 4. Uwierzytelnianie kopii dokumentów
 5. Udział stron w postępowaniu dowodowym
 6. Sposoby rozwi─ůzywania sporów (ugoda, mediacja)
 7. Decyzje administracyjne
 8. Instytucja milcz─ůcego za┼éatwienia sprawy
 9. Prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania
 10. Fakultatywno┼Ť─ç wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 11. Procedura uzupełnienia postępowania dowodowego
 12. Decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu
 13. Post─Öpowanie uproszczone

MODU┼ü X. NAJCZ─ś┼ÜCIEJ WYST─śPUJ─äCE B┼ü─śDY W INTERPRETACJI PRZEPISÓW W ZAKRESIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

MODU┼ü XI. ORZECZNICTWO S─äDÓW ADMINISTRACYJNYCH

MODU┼ü XII. ROZWI─äZYWANIE KAZUSÓW

Termin

2024-09-09 (2 dni)

I dzień: 09:00-14:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

II dzień: 09:00 - 14:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

MiejsceOn-line

Cena

990 zł netto

Negocjuj cen─Ö

Szkolenie rozpoczyna si─Ö za 51 dni

Dzień I:

 • 08:45 - 09:00 - logowanie 
 • 09:00 - 12:00 - cz─Ö┼Ť─ç I szkolenia
 • 12:00 - 12:30 -  przerwa
 • 12:30 - 14:00 -   cz─Ö┼Ť─ç II szkolenia

Dzień II:

 • 08:45 - 09:00 - logowanie
 • 09:00 - 12:00 - cz─Ö┼Ť─ç III szkolenia
 • 12:00 - 12:30 -  przerwa
 • 12:30 - 14:00 -   cz─Ö┼Ť─ç IV szkolenia

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
SZKOLENIE ON-LINE: Kodeks post─Öpowania administracyjnego w praktyce
2024-09-09 - 2024-09-10
, On-line

Osoba zg┼éaszaj─ůca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowi─ůzkowe:

Zaznaczaj─ůc poni┼╝sze pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowi─ůzkowe:

Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN┬« Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Pod┼é─ůcze 31, 30-218 Krak├│w, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ w celach marketingowych, zwi─ůzanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuj─Ö do wiadomo┼Ťci, i┼╝ udzielona zgoda mo┼╝e by─ç wycofana w ka┼╝dym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pe┼éni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyra┼╝am zgod─Ö na przesy┼éanie informacji handlowych dla cel├│w marketingu bezpo┼Ťredniego za pomoc─ů telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych i automatycznych system├│w.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powy┼╝szymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 990 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecaj─ůcego
Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, kt├│rej szkolenie jest polecane