Cashflows management - zarządzanie pieniężnymi przepływami i strumieniami gotówki zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać pieniężnymi konsekwencjami utrzymywania aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób generujący przepływy i kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości. 

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Jako szkolenie z zakresu finansów, buduje ono wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem tego finansowego szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii - użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania przepływami pieniężnymi, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu gotówką i jej przepływami, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania przepływami jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencje decyzji w zakresie gotówki zamrożonej i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.


Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo
 • menedżerów finansowych, jak i niefinansowych z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej
 • osób które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem przepływami pieniężnymi i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie
 • przedsiębiorców i osób rozpoczynających samodzielne zarządzanie finansami
 • osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi
 • pracowników decyzyjnych mających wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracowników mających pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit
 • małych i średnich przedsiębiorcyów i ich pracowników chcących zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy
 • szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż cashflow, gotówka, cash management, zarządzanie płynnością, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse


Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania przepływami pieniężnymi i strumieniami gotówki
 • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania przepływami i zarządzania gotówką. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania cashflow i gotówką zamrożoną w przedsiębiorstwie
 • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost bogactwa właścicieli ale i zasobów zamrożonej gotówki
 • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów

 

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:

 • wpływu decyzji na przepływ pieniądza
 • koszów finansowania zamrożonej gotówki
 • ryzyka operacyjnego przepływów pieniężnych
 • ryzyka finansowego wpływającego na wyniki przedsiębiorstwa
 • wpływu zmian poziomu zamrożonych środków pieniężnych na generowanie przepływów gotówki
 • różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem wolnych przepływów i strumieni gotówki
 • zmian w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu zamrożoną gotówką i gotówką uwalnianą w postaci przepływów
 • wpływów pieniężnych ze sprzedaży
 • kosztów (gotówkowych i bezgotówkowych) i wydatkach pieniężnych przedsiębiorstwa

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania przepływami pieniężnymi i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych.

Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania przepływami pieniężnymi.


Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 200 zł, za trzy: 400 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: 600 zł lub piąta osoba za 50% ceny! (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
  Powyższe rabaty przyznawane są przy wpłacie, najpóźniej, do 7 dni po zakończonym szkoleniu.
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Krakowie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Małe grupy, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I. CEL CASH MANAGEMENT I CASHFLOW MANAGEMENT W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM I JEGO PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI

 1. Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki - free cash flows creation
 2. Wzbogacanie i budowanie wartości przedsiębiorstwa
 3. Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 4. Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

MODUŁ II. DŁUGOTERMINOWE STRATEGIE FINANSOWANIA I DECYZJE W ZAKRESIE CASH MANAGEMENT I CASHFLOW MANAGEMENT (ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ I ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI PIENIĘŻNYMI)

 1. Docelowa struktura kapitału finansującego - optimal capital structure i towarzyszące jej cashflow / prognozowane przepływy pieniężne, szacowanie finansowego wpływu przepływów pieniężnych związanych z kosztem kapitałów obcych i kosztem kapitału własnego, szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki, ocena opłacalności i ryzyka w oparciu o miary szacujące efektywność przepływów pieniężnych: NPV, IRR, wykres IOS – investment opportunities schedule, wykres MCC – marginal cost of capital, optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

MODUŁ III. BUDŻETOWANIE GOTÓWKI, STEROWANIE STRUMIENIAMI GOTÓWKOWYMI I PLANOWANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

 1. Modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki
 2. Model VB-LCL w oparciu o prognozę cashflow / prognozowanie przepływów pieniężnych - modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
 3. Stan znanych nadmiarów wpływów gotówki CIF i mniejszych wypływów gotówki COF: model Beranka i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 4. Stan znanych niedoborów wpływów gotówki CIF i nadmiaru wypływów gotówki COF: model Baumola-Alaisa-Tobina i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 5. Stan całkowicie nieznanych i nieprzewidywalnych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Millera-Orra i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 6. Stan częściowo znanych przyszłych wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF:  model Stone’a i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 7. Stan modelowanych historycznie wpływów gotówki CIF i wypływów gotówki COF: model Behlera i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 8. Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę

MODUŁ IV. CASH MANAGEMENT I PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W CYKLU OPERACYJNYM - ASPEKTY BIEŻĄCE ZARZĄDZANIA CASHFLOW

 1. 10 kroków tworzenia wartości
 2. Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
 3. Modele zarządzania zapasami = inventory management i towarzyszące im przepływy pieniężne
 4. Modele oparte o koncept ABC i towarzyszące im przepływy pieniężne
 5. Model VB-EOQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 6. Model VB-POQ i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 7. Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
 8. Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości) i jego analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 9. Koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie

MODUŁ V. PYTANIA PRAKTYCZNE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I CASH MANAGEMENT - OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU I KUMULOWANIA GOTÓWKI W DECYZJACH DŁUGOTERMINOWYCH

 1. Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 2. Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)? - ocena i diagnoza z perspektywy przepływów pieniężnych
 3. Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić? Analiza z perspektywy przepływów pieniężnych
 4. Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu? - ocena z perspektywy przepływów pieniężnych

MODUŁ VI. ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ FINANSOWYCH ŹRÓDEŁ PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZARZĄDZANIE GOTÓWKOWYMI EFEKTAMI DECYZJI FINANSOWYCH: WIĘCEJ DŁUGU CZY WIĘCEJ KAPITAŁU WŁASNEGO?

Termin

2024-08-26 (2 dni)

I dzień: 10:00 - 17:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

II dzień: 09:00 - 16:00
(w tym przerwa obiadowa 45 min)

Miejsce

Hotel***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

2180 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 37 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 2180 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia
Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane