Szkolenia dla branży górniczej

Przygotuj się do egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji górniczych!

Zasadniczym etapem procedury stwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zakresie geologii i górnictwa jest weryfikacja wiedzy kandydatów. Zakres egzaminu, będącego sformalizowanym trybem sprawdzenia wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności zawodowych, określony został przepisami ustawy prawo geologiczne
i górnicze. W przypadku kwalifikacji geologicznych sprawdzeniu podlega znajomość przepisów z zakresu wybranych dziedzinach oraz praktyczne zastosowanie wiedzy zawodowej. Zakres wymaganej znajomości przepisów determinowany jest kategorią stwierdzanych kwalifikacji, przy czym od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość prawa geologicznego i górniczego.

Zapraszamy na szkolenie "Prawne aspekty wykonywania czynności w kierownictwie i dozorze ruchu zakładów górniczych". Więcej szczegółów oraz program szkolenia znajduje się tutaj ►

Szkolenie prowadzi Marzena Tyl - Radca Prawny z bogatym doświadczeniem trenerskim. Świadczy obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, procedury administracyjnej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej.

 

 

Szkolenia dla branży górniczej Przygotuj się do egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji górniczych! Zasadniczym etapem procedury stwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zakresie geologii i górnictwa jest weryfikacja wiedzy kandydatów. Zakres egzaminu, będącego sformalizowanym trybem sprawdzenia wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności zawodowych, określony został przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze. W przypadku kwalifikacji geologicznych sprawdzeniu podlega znajomość przepisów z zakresu wybranych dziedzinach oraz praktyczne zastosowanie wiedzy zawodowej. Zakres wymaganej znajomości przepisów determinowany jest kategorią stwierdzanych kwalifikacji, przy czym od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość prawa geologicznego i górniczego. Z nami zdawanie egzaminu to przyjemność! W prosty i rzetelny sposób przedstawimy najważniejsze zagadnienia, które są przedmiotem egzaminu państwowego w ramach postępowania o stwierdzenie kwalifikacji. Usystematyzujemy wiedzę, którą już posiadasz i zwrócimy uwagę na te kwestie, które wymagają jeszcze uzupełnienia. Szkolenie prowadzi radca prawny, którego doświadczenie obejmuje udział w postępowaniu o stwierdzenie kwalifikacji w Okręgowym Urzędzie Górniczym.

Przeczytaj więcej na: http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-dla-branzy-gorniczej.html
Szkolenia dla branży górniczej Przygotuj się do egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji górniczych! Zasadniczym etapem procedury stwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zakresie geologii i górnictwa jest weryfikacja wiedzy kandydatów. Zakres egzaminu, będącego sformalizowanym trybem sprawdzenia wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności zawodowych, określony został przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze. W przypadku kwalifikacji geologicznych sprawdzeniu podlega znajomość przepisów z zakresu wybranych dziedzinach oraz praktyczne zastosowanie wiedzy zawodowej. Zakres wymaganej znajomości przepisów determinowany jest kategorią stwierdzanych kwalifikacji, przy czym od wszystkich kandydatów wymagana jest znajomość prawa geologicznego i górniczego. Z nami zdawanie egzaminu to przyjemność! W prosty i rzetelny sposób przedstawimy najważniejsze zagadnienia, które są przedmiotem egzaminu państwowego w ramach postępowania o stwierdzenie kwalifikacji. Usystematyzujemy wiedzę, którą już posiadasz i zwrócimy uwagę na te kwestie, które wymagają jeszcze uzupełnienia. Szkolenie prowadzi radca prawny, którego doświadczenie obejmuje udział w postępowaniu o stwierdzenie kwalifikacji w Okręgowym Urzędzie Górniczym.

Przeczytaj więcej na: http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-dla-branzy-gorniczej.html

Klaudia Adamus

Masz pytania? Porozmawiaj Kierownik ds. Organizacji Szkoleń Otwartych
kadamus@avenhansen.pl Zadaj pytanie

Podobne aktualności

Szkolenia dla branży górniczej
Oceny: 4 z 5 z 12 głosów