Quiet quitting - na czym polega i jak przeciwdziałać zjawisku cichej rezygnacji?

Jak walczyć ze zjawiskiem quiet quitting?

Zjawisko quiet quitting, znane również jako cicha rezygnacja to trend, któremu z uwagą przyglądają się analitycy rynku pracy i stanowi duże wyzwanie dla działu HR. Odzwierciedla zmianę postawy wobec pracy - polega na minimalnym zaangażowaniu i traktowaniu jej jedynie jako źródła dochodu. Zjawisko to widoczne jest przede wszystkim w kontekście najmłodszego pokolenia na rynku. Pokolenie Z nie ma ambicji, aby cokolwiek komuś udowadniać, gdyż zna swoją wartość. Zoomerzy unikają dodatkowego wysiłku, nie chcą podejmować się zadań, które wykraczają poza podstawowe obowiązki. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie są powody cichej rezygnacji oraz jak przeciwdziałać temu zjawisku.

 

Spis treści:

Czym jest quiet quitting?

Jak quiet quitting wpływa na wykonywanie obowiązków?

Wypalenie zawodowe a quiet quitting

Jak firmy mogą zapobiegać zjawisku cichego odchodzenia?

Czym jest quiet quitting?

W kontekście rynku pracy coraz częściej powtarzanym pojęciem jest quiet quitting. Zjawisko cichej rezygnacji uważane jest za następstwo pandemii i pracy zdalnej. Nie ma nic wspólnego z odchodzeniem z pracy, na co może wskazywać nazwa. Oznacza rezygnację z emocjonalnego zaangażowania w życie firmy, wykonywanie minimalnej ilości obowiązków, unikanie dodatkowych zobowiązań, nie pomaganie przy projektach, które ich nie dotyczą oraz niewychodzenie z inicjatywą. Chociaż cicha rezygnacja dotyczy wszystkich pracowników na rynku, najczęściej odnosi się do pokolenia Z. 

Polecamy artykuł: Pokolenie Zoomerów na rynku pracy. Co jest najważniejsze dla generacji Z?

Jak rozpoznać cichą rezygnację w firmie?

Zjawisko quiet quitting jest na rynku pracy coraz bardziej widoczne, jednak nie należy mylić go z work-life balance. Pozytywnym podejściem jest zadbanie o balans między pracą a życiem prywatnym, wydzielenie czasu na odpoczynek i spędzenia czasu z rodziną.  W kontekście quiet quitting mówimy o spadku zaangażowania, wydajności i szukania sposobu na unikanie wypełniania obowiązków. Taka postawa stanowi problem dla firm i konieczność znalezienia sposobu na przeciwdziałanie cichej rezygnacji. 

Jak quiet quitting wpływa na wykonywanie obowiązków?

Zjawisko to charakteryzuje się obniżonym zaangażowaniem, które może prowadzić do spadku efektywności i jakości pracy. W kontekście polskiego rynku pracy, gdzie pracownicy często mówią o przemęczeniu, ciche odchodzenie może stanowić odzwierciedlenie poważniejszych problemów, takich jak stres i frustracja spowodowane nadmiernymi wymaganiami lub brakiem awansu. Konsekwencje quiet quilting są wielowymiarowe - od zakłócenie sprawnego funkcjonowania firmy po potencjalne koszty nowej rekrutacji. Quiet quitting to trend, który zyskał na znaczeniu w 2022 roku i w obliczu tej sytuacji firmy muszą podjąć odpowiednie działania np. poprzez zadbanie o wellbeing pracowników. 

Wypalenie zawodowe a quiet quitting

W obliczu nowego trendu na rynku pracy, jakim jest quiet quitting, nie można pominąć problemu wypalenia zawodowego. Zjawisko to dotyka coraz więcej osób zwłaszcza w dobie popularności pracy zdalnej i trudności z oddzieleniem sfery prywatnej od zawodowej. Warto podkreślić, że wypalenie może być jednym z głównych czynników prowadzących do cichej rezygnacji. Redukcja obowiązków do niezbędnego minimum pozwala im uniknąć przeciążenia oraz stresu. W konsekwencji zamiast pełnego zaangażowania osoba powoli się wycofuje emocjonalnie z życia zawodowego. 

Jak firmy mogą zapobiegać zjawisku cichego odchodzenia?

Zastanawiasz się teraz, co firmy mogą zrobić, aby przeciwdziałać cichej rezygnacji z pracy? Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie potencjalnym problemom od próby wyeliminowania ich konsekwencji. Sukces na rynku odniosą organizacje, które poradzą sobie z tym wyzwaniem najlepiej. 

Budowanie przyjaznej kultury firmy 

Po pandemii spadło poczucie przynależności do firmy, dlatego organizacje muszą zadbać o kulturę opartą na komunikacji między pracodawcą a pracownikiem. Włączanie personelu w procesy decyzyjne, zachęcanie do dzielenia się pomysłami i uczciwe docenianie ich wkładu tworzy atmosferę zaufania i przynależności. Regularne spotkania zespołowe i działania integracyjne wzmacniają więzi między pracownikami. 


Chcesz poprawić komunikację i relacje z personelem w swoim miejscu pracy?

Zapisz się na szkolenia otwarte z umiejętności osobistych!

Motywacja a benefity

W utrzymaniu motywacji do pracy pomagają nie tylko empatyczni i kompetentni liderzy, przyjazna kultura korporacyjna, ale także świadczenia pozapłacowe. Poprzez różne benefity pracownicy mają poczucie, że pracodawca troszczy się o nich  i odwdzięczają się większym zaangażowaniem. Ważne jednak, aby były przydzielane w sposób klarowny, inaczej w zespole pojawi się brak poczucia sprawiedliwości. 

Zarządzanie stresem 

Warto ocenić czy pracownicy nie są mniej zaangażowani w obowiązki z powodu przeciążenia zadaniami. Odpowiednie zarządzanie zespołem może pomóc odpowiednio rozdysponować projekty oraz zapobiec wypaleniu zawodowemu czy spadkowi motywacji. Liderzy w obliczu zmian zachodzących na rynku muszą nieustannie podnosić swoje kompetencje np. poprzez udział w szkoleniach otwartych i szkoleniach zamkniętych organizowanych przez AVENHANSEN. Warto wziąć udział w intensywnych treningach umiejętności menadżerskich czy szkoleniu menedżer coachem - czyli wykorzystanie metod coachingowych w efektywnym zarządzaniu. Polecamy także warsztaty pracy menedżera lub szkolenie z doskonalenia umiejętności menedżerskich. 

Otwarta komunikacja i udzielanie feedbacku 

Otwarta komunikacja, empatia ze strony przełożonych oraz możliwość wyrażania przez pracowników swoich potrzeb pozwala zredukować poziom stresu i buduje poczucie przynależności. Ludzie, którzy mogą w pracy swobodnie wyrażać swoje zdanie lub podejmować decyzje związane z własną pracą, chętniej podejmują się dodatkowych zadań w celu rozwoju kompetencji oraz są bardziej zaangażowani. Nie bez znaczenia jest systematyczne udzielanie konstruktywnego feedbacku. 

Wsparcie w rozwoju 

Firmy, które inwestują w rozwój zespołu poprzez szkolenia z zarządzania projektamiszkolenia z umiejętności osobistych czy szkolenia ze sprzedaży i obsługiszkolenia językowe prezentują się jako atrakcyjne i zwiększają szansę na zatrudnienie najlepszych specjalistów. W ten sposób można także wyeliminować problem cichej rezygnacji z powodu niedopasowania oczekiwań do realiów panujących w firmie. 

Polecamy inne artykuły na naszym blogu:

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

 

Quiet quitting - na czym polega i jak przeciwdziałać zjawisku cichej rezygnacji?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów