Employee experience - czym jest? Jak zarządzać doświadczeniami pracowników?

W jaki sposób zarządzać doświadczeniami pracowników?

Przeżycia, emocje, wspomnienia - wszystko to razem tworzy jedno z najważniejszych pojęć świata biznesu, które znane jest jako Employee Experience. Czym dokładnie jest i jak można zarządzać doświadczeniami pracowników, by przekuć je w wartość dla organizacji? To pytania powinny być kluczowe dla liderów, którzy pragną budować silne, zmotywowane zespoły, zdolne do pokonywania wyzwań w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.  W poniższym artykule przyjrzymy się, jak można efektywnie zarządzać doświadczeniami pracowników, aby promować atmosferę, w której każdy czuje się wartościowany i zrozumiany.

Spis treści:

Czym jest Employee Experience?

Dlaczego tak ważne jest budowanie pozytywnego doświadczenia pracownika?

W jaki sposób zarządzać doświadczeniem pracownika?

Czym jest Employee Experience?

Employee Experience (EX) to termin, który przekracza prostą definicję doświadczeń zdobywanych przez pracowników w miejscu pracy. To złożona koncepcja, obejmująca sumę wszystkich interakcji i wrażeń zatrudnionych osób w organizacji na każdym etapie współpracy, począwszy od procesu rekrutacji, aż po moment rozstania się z firmą. Employee Experience nie ogranicza się jedynie do momentów spędzonych na wykonywaniu obowiązków służbowych. To holistyczne podejście, które uwzględnia różnorodne aspekty, takie jak kultura organizacyjna, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zespołem, struktura hierarchii, benefity dla pracowników, czy możliwości pracy zdalnej.

Odpowiednie zarządzanie doświadczeniami przedkłada się na lepsze postrzeganie firmy oraz poprawia zaangażowanie pracowników. Warto zaznaczyć, że skupia się także na adaptacji nowych technologii, dbałości o bezpieczeństwo personelu i innych elementach środowiska pracy, które mają bezpośredni wpływ na zadowolenie i produktywność. To kluczowe zagadnienie dla działu HR i kadry zarządzającej, które wymaga strategicznego podejścia oraz ciągłego doskonalenia praktyk organizacyjnych w odpowiedzi na bieżące potrzeby i oczekiwania pracowników.

Dlaczego tak ważne jest budowanie pozytywnego doświadczenia pracownika?

Budowanie pozytywnego doświadczenia pracownika jest podstawą zarządzania w nowoczesnych organizacjach. Ściśle wpisuje się w strategię długofalowego rozwoju. Oparte jest ono na wielowymiarowym podejściu, obejmującym różnorodne aspekty pracy, gdzie każdy dzień jest kolejnym etapem kształtowania doświadczeń pracowniczych. Zrozumienie i ciągłe doskonalenie Employee Experience wpływa na poziom zaangażowania, efektywności oraz lojalności osób zatrudnionych względem organizacji. Pozytywne doświadczenia przekładają się na bardziej skoncentrowane i wydajne działania. Pracownik czuje się ceniony, rozumie swoją wartość, a także jest gotów przejąć inicjatywę, aby jeszcze bardziej podnieść jakość osiąganych wyników

 

Chcesz jako manager nauczyć się lepiej zarządzać doświadczeniami swojego zespołu?

Zapisz się na szkolenia otwarte z zarządzania

 

W jaki sposób zarządzać doświadczeniem pracownika?

Employee Experience to suma doświadczeń pracowników z pracodawcą, przełożonymi i współpracownikami. Nie bez znaczenia jest również wygląd i aranżacja przestrzeni biurowej. Zrozumienie i doskonalenie doświadczeń jest szczególnie ważne dla firm działających na konkurencyjnych rynkach. Oto kilka strategii i praktyk, które mogą pomóc w zarządzaniu i budowaniu pozytywnych doświadczeń pracownika. 

Łatwy i wygodny dostęp do informacji

W erze cyfryzacji pracownicy oczekują, że interakcje z różnymi aspektami swojego zatrudnienia będą tak proste jak korzystanie z ulubionych aplikacji. Chcą mieć możliwość uproszczonego dostępu online do wszelkich usług, procesów i procedur, które są niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków, osiągania celów zawodowych czy załatwiania spraw osobistych związanych z pracą. 

Kształtowanie poczucia przynależności

Pracownicy pragną nie tylko wykonywać swoje zadania, ale również odnajdywać w nich głębszy sens oraz czuć zaangażowanie i więź z zespołem. Zarządzanie sztuka budowania systemów, które sprzyjają różnorodności i integracji, a jednocześnie eliminują bariery prowadzące do poczucia alienacji. Tworzenie środowiska, w którym każdy pracownik czuje się akceptowany, doceniony i dowartościowany, jest fundamentem, na którym opiera się lojalność, zaangażowanie i innowacyjność

Rekrutacja i onboarding

Rekrutacja i onboarding definiują pierwsze wrażenia i budowanie relacji z firmą. Proces wyboru odpowiedniego kandydata powinien być oparty na szacunku, podkreślając wspólne wartości i oczekiwania, aby przyciągnąć najlepsze talenty. Ważne, aby onboarding koncentrował się na integracji nowo zatrudnionych osób z kulturą i zespołem, używając przy tym innowacyjnych podejść, takich jak gamifikacja czy mentoring. Pozwala to zwiększyć zaangażowanie i przyspieszyć adaptację nowych członków zespołu.

Szkolenia i rozwój

Dobrze zaplanowane programy szkoleniowe, które wzbogacają wiedzę i umiejętności, sprawiają, że pracownicy czują się wartościowi i zachęceni do podnoszenia swoich kompetencji. Szkolenia zamknięte i szkolenia otwarte organizowane przez AVENHANSEN pozwalają zapewnić personelowi dostęp do różnych ścieżek rozwoju kariery. Dla osób z aspiracjami na stanowiska kierownicze polecamy trening budowania pewności siebie i własnego wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym lub szkolenie sztuka podejmowania decyzji. Osoby pracujące w dziale sprzedaży mogą skorzystać m.in. ze szkolenia skuteczny negocjator w dziale zakupów  lub szkolenia obsługa klienta ukierunkowana na jego satysfakcję i realizację celów firmy. Warto także zaproponować pracownikom udział w kursach podnoszących umiejętności miękkie, takich jak szkolenie z zarządzania sobą w czasie z elementami asertywności lub szkolenie z pewności siebie i skuteczności w realizacji celów.  

Wspieranie kultury uczenia się, która promuje nieustanną ciekawość i adaptacyjność, pozwala na wykorzystanie pełni potencjału każdego pracownika, przekładając się na sukces i przewagę konkurencyjną firmy.

Przeczytaj na naszym blogu również:

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Employee experience - czym jest? Jak zarządzać doświadczeniami pracowników?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów