Jak poznać swoich pracowników? Typy i rodzaje pracowników

Typy, rodzaje, cechy pracowników W środowisku zawodowym działanie w pojedynkę rzadko kiedy przynosi oczekiwane rezultaty. Przeciwnie, nieumiejętność współpracy może prowadzić do napięć w zespole, które nie sprzyjają ani rozwojowi indywidualnemu, ani efektywnej realizacji projektów firmowych. Zamiast zatem torować sobie drogę do sukcesu dzięki stwarzaniu okazji do pokazania swoich umiejętności jako lider, będziemy tracić nerwy na niepotrzebne kłótnie, marnować czas na niekończących się spotkaniach, uzgadniając szczegóły, które w innych warunkach mielibyśmy już od dawna załatwione. Kluczem do sukcesu jest więc opanowanie sztuki budowania relacji z ludźmi, umiejętność przekonania ich do swoich pomysłów oraz wizji, a także odpowiednie postępowanie z podwładnymi. Znajomość typów osobowości pracowników oraz umiejętność zarządzania nimi to fundament, który pozwala na skuteczne prowadzenie zespołu i osiąganie wspólnych celów.

Spis treści:

Jakie są typy pracowników? 

Istnieje kilka typów osobowości pracowników, a dobranie tego o odpowiednim charakterze do rodzaju wykonywanej pracy, jest bardzo ważne. Dobrze jest wiedzieć, z kim mamy do czynienia zanim przyjmiemy określony model prowadzenia firmy bądź danego zespołu. 

Najbardziej powszechnym systemem opisującym typ osobowości człowieka, jest wskaźnik typów Myers-Briggs. Został on opracowany przez dwie amerykanki: Katherine Cook Briggs i Isabel Briggs-Myers na podstawie teorii typów osobowości szwajcarskiego psychiatry Carla Junga. W systemie tym przyjęto założenie, iż każdy człowiek posiada określone preferencje psychiczne w zakresie:

  • pobudzania, czyli sposobu reagowania na bodźce,

  • uwagi, dające różne metody zbierania informacji,

  • decydowania, co wpływa na metody podejmowania decyzji,

  • życiowości, co determinuje przyjęcie konkretnego modelu życia.

Każdy zakres dzieli się na dwa różne typy osobowości, w którym występują specyficzne dla danej kategorii zachowania wobec zaistniałych wydarzeń i sytuacji.

Naucz się, jak efektywnie oceniać i rozwijać kompetencje swoich pracowników

Zapisz się na szkolenia z zarządzania i HR

 

Introwertyk - ekstrawertyk

W zakresie pobudzania wyróżnia się dwa przeciwstawne typy osobowości: introwersję oraz ekstrawersję. Prawdopodobnie zdarzyło się każdemu w życiu spotkać osoby zaliczające się do którejś z tych kategorii. Wiemy zatem z doświadczenia, że preferencja introwertywna polega na koncentrowaniu uwagi danej jednostki na własnych przeżyciach i kierowaniu się do własnego wnętrza. Osoba taka woli trzymać swoje przemyślenia dla siebie, nie jest jej łatwo nawiązywać kontakty z osobami będącymi w jej bezpośrednim otoczeniu. Preferencja ekstrawertywna z kolei polega na wypromieniowywaniu energii na zewnątrz i działaniu. Osoby takie „kipią” energią, zarażając innych pozytywnym nastawieniem. Przeważnie są to też ludzie, którzy chcą dzielić się z otoczeniem własnym zdaniem na dany temat.

Intuicja - percepcja

W zakresie uwagi wyróżnia się natomiast intuicję oraz percepcję. Preferencja do intuicyjności polega na zwracaniu uwagi na informacje płynące z wnętrza. Zachowanie podczas podejmowania decyzji u takich ludzi określa się mianem „słuchania szóstego zmysłu”. Z kolei preferencja do percepcji polega na zbieraniu informacji płynących z pięciu podstawowych zmysłów i bazowaniu na tych informacjach przy interpretowaniu zdarzeń.

Odczuwanie - myślenie

W zakresie sposobu decydowania wyróżnia się odczuwanie oraz myślenie. Preferencja do odczuwania polega na tym że przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji człowiek kieruje się swoimi własnymi uczuciami. Z kolei preferencja do myślenia polega na racjonalnym podejmowaniu decyzji na podstawie logicznej analizy faktów bez wpływu irracjonalnych postaw emocjonalnych.

Percepcjonizm - racjonalizm

W zakresie życiowości wyróżnia się percepcjonizm oraz racjonalizm. Pierwsza cechuje się tym, że osoby kierujące się percepcjonizmem nastawieni są bardziej elastycznie do sytuacji, które spotykają je w życiu, są bardziej spontaniczni i otwarci na zmiany. Z drugiej strony, preferencja do racjonalizmu z kolei polega na życiu w sposób zaplanowany i zorganizowany.

Typy osobowości pracowników a predyspozycje zawodowe

Wiedząc z jakim typem człowieka mamy do czynienia, możemy łatwiej przyjąć konkretny model pracy. Na przykład z człowiekiem, który w zakresie żywotności kieruje się racjonalizmem z pewnością wszystko łatwiej będzie zaplanować. Jako że taka osoba kieruje się przy podejmowaniu decyzji wcześniej przyjętym zakresem wyznaczonym dzięki planowaniu i zorganizowaniu, szybciej i skuteczniej dojdziemy z nim do postanowienia, że każdy element naszego projektu musi być szczegółowo przewidziany. Racjonalista w kontaktach z innymi wydaje się sztywny i urzędowy. Lubi posiadać kontrolę nad innymi, czuje się dobrze wyznaczając nieprzekraczalne terminy, zasady i granice. Najistotniejsze są dla niego wyniki i osiągnięcia, rzeczy które mierzą jakość wykonanej pracy przez niego lub osoby z którymi pracuje.

Z osobami które idą na żywioł, czyli w kategorii życiowości nastawieni są na percepcjonizm, trudniej jest dojść do wspólnego wniosku, że należy wszystko mieć wcześniej przygotowane – ludzie Ci po prostu lepiej czują się, mając pewną swobodę, jaką zabiera im szczegółowy plan projektu. Zaletą percepcjonisty jest to, że w kontaktach z innymi ludźmi jest otwarty i tolerancyjny. Lubi doświadczać nowych rzeczy, lecz w parze z tym idzie „słomiany zapał”.

Jakich pracowników poszukują pracodawcy pod kątem typu osobowości?

Jakich pracowników lubią pracodawcy? Z jakimi osobami najlepiej się współpracuje? Na współpracowników najlepiej wybierać osoby, których cechy korelują z naszymi osobistymi cechami osobowości lub się uzupełniają. Dlatego istotne jest również określenie, do jakiego typu osobowości my sami się zaliczamy, jaki mamy temperament i pod kątem tego dobierać odpowiednie metody współpracy. Praca w dobrze zgranym zespole jest o wiele efektywniejsza i poprzez odpowiednie dobranie ludzi do firmy można osiągnąć znacznie lepsze wyniki.

W tym miejscu koniecznie trzeba zaznaczyć, że oprócz konkretnych cech osobowości pracowników, nie bez znaczenia są ich kompetencje. Pracodawcy oczekują od pracowników stricte umiejętności twardych, czyli zawodowych, ale coraz większe znaczenie mają również tzw. kompetencje miękkie, wśród których wymienić należy rozwinięte umiejętności osobiste, umiejętności z zakresu komunikacji i negocjacji, np. efektywną komunikację w biznesie, radzenie sobie ze stresem, umiejętność pracy w zespole, a także umiejętność adaptacji.

Jak rozpoznać dobrego pracownika?

Pracodawcy zgodnie przyznają, że szukając dobrego pracownika do budowanego zespołu, oprócz specjalistycznych umiejętności i doświadczenia coraz większą uwagę zwracają na cechy potencjalnego kandydata. Ale czy w ogóle istnieje coś takiego, jak cechy dobrego pracownika? Jest to kwestia bardzo subiektywna. Każdy zawód jest inny i wymaga innych umiejętności, dlatego nie ma puli cech charakteru, które zawsze i w każdym zawodzie gwarantowałyby sukces. Z przeprowadzonych jednak badań na ten temat (raport ,,Profil Pożądanego Pracownika” przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie) wynika, że według pracodawców idealny pracownik powinien wyróżniać się następującymi cechami:

  • pracowitość (71%),

  • lojalność (61%),

  • uczciwość (58%),

  • zaangażowanie (46%),

  • komunikatywność (34%). 

Inne badania wskazują również na takie cechy dobrego pracownika jak słowność, niezawodność czy pozytywne nastawienie.

 

Odkryj sposoby efektywnej komunikacji z pracownikami

Wybierz szkolenia z komunikacji

 

Gdzie pracodawcy szukają pracowników?

Najczęściej pracodawcy szukają pracowników, dodając ogłoszenia o pracę na serwisach internetowych. Wśród miejsc, na których firmy poszukują kandydatów, są również agencje pracy. Zanim jednak zostanie podjęta decyzja o prowadzeniu rekrutacji zewnętrznej, czyli poza organizacją, warto przyjrzeć się, czy wewnątrz firmy nie ma osoby, która pasowałaby na nasze wolne stanowisko. Rekrutacja wewnętrzna to oszczędność finansowa dla organizacji, oszczędność czasu, a także sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firmy, przywiązania i lojalności.

Przeczytaj na naszym blogu artykuły powiązane:

 

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Jak poznać swoich pracowników? Typy i rodzaje pracowników
Oceny: 4 z 5 z 67 głosów