Pokolenie Zoomerów na rynku pracy. Co jest najważniejsze dla generacji Z?

Czego oczekuje generacja Z od pracodawcy?

Na współczesny rynek pracy powoli wkracza tak zwana generacja Z. Do grupy tej zaliczamy osoby, które mają od 18 do 24 lat, ukończyły edukację lub są na jej finiszu i przygotowują się do zatrudnienia lub już podjęli pracę. Zoomerzy różnią się od poprzednich pokoleń - wyznają inne wartości, mają inne mocne i słabe strony. Różni się również ich podejście do zatrudnienia i czego innego wymagają od pracodawcy. Czym charakteryzuje się generacja Z i co dla Zoomerów jest najważniejsze na rynku pracy? Wyjaśniamy!

Spis treści:

Jakie wyróżniamy pokolenia na rynku pracy?

Co dla Zoomerów jest najważniejsze na rynku pracy?

Jak pracodawca powinien się przygotować na zatrudnienie pokolenia Z?

Jakie wyróżniamy pokolenia na rynku pracy?

Bardzo często na rynku pracy możemy spotkać się z określeniami “Pokolenie X, Y, Z”. Nazwy te odnoszą się do głównych generacji, które obecnie są aktywne zawodowo. Każda z nich charakteryzuje się innymi cechami, ma odmienne mocne i słabe strony oraz inne oczekiwania względem wykonywanej pracy oraz pracodawcy, a nawet wynagrodzenia. Wyróżniamy cztery najważniejsze pokolenia. Czym odznacza się każde z nich?

Pokolenie “baby boomers”

Do tej grupy należą osoby, które urodziły się przed rokiem 1964 (fala powojennego wyżu demograficznego). Większość z nich jest już na emeryturze, ale część wciąż można spotkać na rynku pracy. To ludzie lojalni, zaangażowani w wykonywaną pracę, ceniący stabilność i stałość. Często od lat są wierni jednej firmie. Bardziej niż na dobrej atmosferze zależy im na godnych zarobkach, pozwalających na spokojne życie. Ludzie z tej kategorii niezbyt lubią zmiany, dlatego rzadko zależy im na rozwoju osobistym i zawodowym.

Pokolenie X

Pokolenie X to ludzie urodzeni w latach 1965 - 1980. Są dominującą obecnie grupą na rynku pracy. Podobnie jak Boomersi są oddani swojemu pracodawcy, ale chętniej podejmują próby rozwoju osobistego i zawodowego. Cenią tradycyjne relacje międzyludzkie i potrafią o nie dbać. Umieją korzystać z nowych technologii, ale wolą komunikację twarzą w twarz. Ich celem jest uzyskanie wysokiego statusu społecznego.

Pokolenie Y

Osoby z pokolenia Y często nazywa się również millenialsami. To kategoria ludzi, którzy urodzili się w latach 1981 - 1995. Według statystyk ta grupa jest najlepiej wykształcona - duża część ukończyła studia i w stopniu dobrym lub bardzo dobrym zna języki obce. Millenialsi są wielozadaniowi. Mają spore oczekiwania od rynku pracy, bez problemu przystosowują się do nowych warunków i nie mają problemów ze zmianą zatrudnienia. Cenią niezależność i dobrą atmosferę, potrafią zaangażować się w wykonywane zadania, jeśli te ich zainteresują. Stawiają na samorozwój, wysoką pensję i elastyczność.

Pokolenie Z

To osoby urodzone po 1995 roku, które już wkroczyły lub powoli wkraczają na rynek pracy. Są świetnie zaznajomieni w najnowszych technologiach - swobodnie posługują się smartfonami czy laptopami. Lepiej czują się w świecie wirtualnym niż rzeczywistym, udzielają się na forach, są doskonale obeznani z mediami społecznościowymi. Przedstawiciele tej grupy uwielbiają niezależność i swobodę. Często wybierają pracę zdalną, która pozwala im łączyć obowiązki zawodowe z realizowaniem swoich pasji. To ludzie ambitni, nastawieni na sukces, pragnący awansów i dobrego wynagrodzenia. Bywają niepokorni, łatwo ulegają trendom. To generacja indywidualistów.

Co dla Zoomerów jest najważniejsze na rynku pracy?

Osoby należące do generacji Z wiedzą, czego chcą od życia - znają swoje potrzeby i bez problemu o nich mówią. Pragną pracować w warunkach komfortowych, dynamicznie się rozwijać, ale również zachowywać work-life balance, czyli równowagę pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Zoomerzy chcą realizować swoje pasje, mieć czas na odpoczynek i spotkania z przyjaciółmi. Zapoczątkowali nawet tzw. quiet quitting, czyli “ciche odchodzenie”, które polega na świadomej rezygnacji z ambicji zawodowych i wykonywanie jedynie powierzonych zadań, bez zaangażowania, wykazywania inicjatywy i podejmowania odpowiedzialności. Pokolenie Z potrafi stawiać wyraźne granice, jest asertywne, autentyczne i szczere. Dobrze odnajduje się w pracy zdalnej, często realizowanej z różnych zakątków świata. Ceni przyjemną atmosferę w firmie, współprace międzynarodowe, dobrą lokalizację. Coraz częściej zwraca też uwagę na kwestie ekologiczne, a miejsce pracy musi być zgodne z wyznawanymi przez nich wartościami.

Jak pracodawca powinien się przygotować na zatrudnienie pokolenia Z?

Osoby należące do generacji Z nie zadowolą się byle jaką pracą. Jeśli ta ich znudzi lub warunki nie będą odpowiadające, szybko znajdą inne miejsce dla siebie. Dlatego pracodawca powinien dobrze się przygotować na przyjęcie Zoomerów, który za kilkanaście lat zdominują rynek. Ważne jest dobre poznanie ich charakterystycznych cech, słabych i mocnych stron oraz oczekiwań. Oferta i wykonywane obowiązki muszą być atrakcyjne. Bardzo dużą rolę odgrywa też samo podejście do młodych, ambitnych ludzi, podejmujących pierwsze zlecenia. Może w tym pomóc szereg szkoleń zamkniętych, które proponuje AVENHANSEN, na przykład:

Chcesz osiągać najlepsze efekty w pracy z osobami z pokolenia Z?

Zapisz się na szkolenia otwarte z komunikacji i negocjacji

 

Przeczytaj na naszym blogu również:

 

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Pokolenie Zoomerów na rynku pracy. Co jest najważniejsze dla generacji Z?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów