Warsztat pracy menedżera - szkolenie online i stacjonarne

 

Korzyści dla Uczestników:

 • Usystematyzowanie informacji o roli i zadaniach przełożonego
 • Wypracowanie strategii budowania pozycji i autorytetu wśród pracowników
 • Doskonalenie wybranych technik pozwalających na efektywne radzenie sobie w określonych sytuacjach menedżerskich
 • Rozwój umiejętności diagnozowania etapów rozwoju pracownika oraz doboru metod i narzędzi w oparciu o model Blancharda
 • Uświadomienie znaczenia elastyczności menedżerskiej w relacjach z podwładnymi
 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia dla menedżerów w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Warsztat pracy menedżera - program szkolenia online i stacjonarnego

MODUŁ I. WPROWADZENIE ORAZ PREZENTACJA TRENERA I UCZESTNIKÓW. OKREŚLENIE CELÓW SZKOLENIA ORAZ METODOLOGII PRACY

 1. Ścieżka rozwoju osobistego - kierownika
 2. Pozytywne myślenie i nastawienie
 3. Priorytety i cele
 4. Dojrzałość
 5. Spójność wewnętrzna
 6. Mentalność dostatku
 7. Samoświadomość
 8. Pro-aktywność         

MODUŁ II. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA A EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁÓW

 1. Czynniki decydujące o efektywności
 2. Priorytety a cele. Zasady formułowania
 3. Macierz ważności i pilności
 4. Zasada Pareto

MODUŁ III. ŹRÓDŁA AUTORYTETU A ŹRÓDŁA WŁADZY. STYLE KIEROWANIA. RODZAJE POSTAW KIEROWNICZYCH

 1. Obiektywne atrybuty autorytetu. Formalne i nieformalne
 2. Źródła władzy. Władza formalna a władza odniesienia
 3. Rodzaje postaw kierowniczych:
 • Podejście X
 • Podejście Y
 1. Charakterystyka podstawowych Stylów kierowania:
 • Partycypacyjny,  konsultacyjny,   delegujący, dyrektywny
 1. Atrybuty poszczególnych stylów:
 • Diagnozowanie własnych predyspozycji przywódczych

MODUŁ IV. FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW W FIRMIE

 1. Grupa a Zespół
 2. Role w zespole. Charakterystyka poszczególnych ról w zespole
 3. Czynniki ułatwiające pracę zespołu  
 4. Czynniki utrudniające pracę zespołu
 5. Cech sprawnego zespołu
 6. Etapy tworzenia zespołu
 7. Typy zachowań w zespole
 8. Zespołowe podejmowanie decyzji

MODUŁ V. ORGANIZACJA PRACY I PLANOWANIE

 1. Podstawy planowania.
 2. Prawa skutecznego planowania
 3. Optymalizacja rozkładu czasu pracy
 4. Rozpoznawanie charakteru czynności
 5. Zarządzanie czasem
 6. Złodzieje czasu

MODUŁ VI. PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

 1. Podejście do zmian
 2. Typy reakcji emocjonalnych na  zmianę
 3. Analiza typowych podejścia w zespole wobec zmian
 4. Komunikacja zmiany
 5. Błędy w komunikowaniu zmiany

MODUŁ VII. ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W ZESPOLE

 1. Różnice w stylach komunikacji
 2. Bariery w komunikacji
 3. Różnice w percepcji i spostrzeganiu
 4. Inicjatywa w komunikacji
 5. Narzędzia ułatwiające komunikację

MODUŁ VIII. PODSUMOWANIE. WOLNE WNIOSKI

 1. Mapa Drogowa każdego uczestnika
 2. Bilans dobrych praktyk

 

 

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia:

 • Zadania indywidualne
 • Dyskusja moderowana
 • Ćwiczenia zespołowe
 • Wnioski zespołowe
 • Mini wykład trenera
 • Wspólna analiza i omówienie wniosków