Kiedy myślimy o różnicach między pokoleniami BB, X,Y,Z, zwracamy uwagę na odmienne podejście do wielu podstawowych obszarów życia.

Czy różnice pokoleniowe to faktycznie odmienny styl życia i pracy, czy jedynie inny sposób przyswajania wiedzy, norm i uzewnętrzniania wartości?

Jak komunikować się z pokoleniem „Z”?


Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas warsztatów, patrząc na sprawę z pespektywy psychologii rozwojowej i społecznej oraz socjologii.

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które są liderami zespołów różnorodnych pod względem wieku i stażu pracy uczestników. Podczas zajęć poruszone zostaną kwestie związane z przywództwem: rola  i zadania lidera w poprawie efektywności pracy grupy w zróżnicowanym wiekowo zespole (z charakterystyką pokolenia X, Y, Z), komunikacja z pracownikami oraz motywowanie ich do wspólnych działań pomimo różnic pokoleniowych.

Warsztatowe formy pracy umożliwią praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych związanych z udzielaniem informacji zwrotnych i reagowaniem na zakłócenia pracy zespołowej. 
Cel szkolenia:

Wzmacnianie kompetencji liderskich u osób zarządzających zespołami różnorodnymi pod względem wiekowym z uwzględnieniem różnic pomiędzy pokoleniami X, Y, Z.

Korzyści z uczestnictwa:
Uczestnik podczas szkolenia:

 • Identyfikacja własnego potencjału liderskiego 
 • Zrozumienie różnic pomiędzy potrzebami i sposobami ich komunikowania przez przedstawicieli pokolenia X, Y, Z,  dostrzeżenie z czego wynikają różnice mentalne i jak mogą wpływać na porozumienie i komunikację w różnorodnym wiekowo zespole
 • Kształtowanie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom – przedstawicielom różnych pokoleń oraz motywowania ich do zmiany zachowań i samorozwoju
 • Poznanie narzędzi wzmacniających pracę zespołową na etapie planowania i realizacji wspólnych zadań, mimo dzielących członków grupy różnic mentalnych
 • Zapoznanie ze sposobami pracy z zespołami w kryzysie
 • Planowanie własnego rozwoju uczestników szkolenia w obszarze zarzadzania ludźmi w oparciu i zdiagnozowane zasoby

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z budowania wielopokoleniowego zespołu w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

 Praca z zespołem X, Y, Z -budowanie wielopokoleniowego zespołu wysokiej wydajności - program szkolenia online i stacjonarnego


WPROWADZENIE DO SZKOLENIA

 1. Prezentacja programu, zebranie i odniesienie się do oczekiwań uczestników, kontrakt grupowy,  ćwiczenie integracyjne


MODUŁ I. POKOLENIE X, Y, Z – BLASKI I CIENIE RÓŻNORODNOŚCI

 1. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy pracownikami pokoleń X, Y i Z. Z czego one wynikają?
 2. Charakterystyka stylu życia, komunikacji i światopoglądu przedstawicieli różnych pokoleń
 3. W kierunku współpracy mimo różnic mentalnych – rola lidera w regulacji napięć związanych z różnicami pokoleniowymi


MODUŁ II. ROLA LIDERA W ZARZADZANIU „WIELOPOKOLENIOWYM” ZESPOŁEM

 1. Po co grupie lider ? – ćwiczenie unaoczniające rolę lidera w zespole
 2. Fazy procesu grupowego a zadania i odpowiedzialność lidera na różnych etapach pracy zespołu (wg. koncepcji Tuckmana)
 3. Parametry efektywnie działającego zespołu vs dysfunkcje pracy zespołowej (wg. koncepcji  P. Leonciego)
 4. Motywowanie podwładnych o różnych aspiracjach i potrzebach do działania (wg. koncepcji T. Love)


MODUŁ III.  INFORMACJA ZWROTNA JAKO WAŻNE NARZĘDZIE PRACY LIDERA

 1. Cechy konstruktywnej informacji zwrotnej
 2. Modele udzielania feedbacku pracownikom w zależności od ich sposobu przyjmowania feedbacku
 3. Informacja zwrotna jako ważny element rozwijania kompetencji pracowników w różnym wieku i o różnym poziomie doświadczeń zawodowych


MODUŁ IV. ZESPÓŁ W KRYZYSIE

 1. Konflikt w zespole na tle światopoglądowym, komunikacyjnym, podejścia do obowiązków itp. – case study
 2. Jakiego typu konflikty wynikają z różnic pokoleniowych a które z różnic indywidualnych pomiędzy ludźmi
 3. Jak lider może pomóc pracownikom dogadywać się między sobą?
 4. Budowanie dobrej atmosfery, czyli o zespołowym czerpaniu korzyści z pracy w różnorodnym wiekowo zespole.


PODSUMOWANIE WARSZTATU 

 1. Podsumowanie treści merytorycznych
 2. Planowanie indywidualnego rozwoju w obszarze kompetencji liderskich (Koło kompetencji)
 3. Sesja pytań i odpowiedzi oraz ewaluacja szkolenia

Metody szkoleniowe:

 • Praca indywidualna i w grupach 
 • Studia przypadków
 • Ćwiczenia i symulacje
 • Testy samopoznania
 • Quizzy utrwalające wiedzę
 • Dyskusja z prezentacją multimedialną