Podstawowym ogniwem łączącym działanie współczesnych organizacji są zespoły pracownicze. Efektywnie działające zespoły są gwarantem realizacji założonych celów. Dobra komunikacja i współpraca w teamie jest więc jedną z najważniejszych kompetencji miękkich, gdyż przekłada się na efektywność pracy, ale także na ich dobrostan pracowników, przeciwdziałając stresowi i wypaleniu zawodowemu.

Adresaci:

Pracownicy firm, organizacji i instytucji państwowych

Czas trwania:

2 dni (do 16 godzin dydaktycznych)

 

 

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej, przy wykorzystaniu efektywnej komunikacji;
 • Zwiększenie samoświadomości dotyczącej własnego stylu komunikacyjnego;
 • Doskonalenie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej;
 • Doskonalenie umiejętności stosowania komunikatów asertywnych w sytuacjach konfliktowych;
 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się  w zespole;
 • Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktowej;
 • Uświadomienie i wzbudzenie poczucia wspólnoty interesów;
 • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej;
 • Zwiększenie otwartości na zmiany i pokazanie możliwości modyfikacji własnych zachowań;

 


Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia ze współpracy i komunikacji w zespole w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

I dzień

MODUŁ I. PODSTAWY KOMUNIKACJI

 1. Czym jest komunikacja? Rodzaje komunikacji.
 2. Komunikacja wg koncepcji von Thuna
 3. Gordonowskie blokady komunikacyjne
 4. Autoanaliza własnego stylu komunikacji

MODUŁ II. PRACA ZESPOŁOWA

 1. Czym różni się grupa od zespołu?
 2. Blaski i cienie pracy zespołowej. Kiedy (w jakich warunkach, podczas jakich zadań) zespół jest bardziej skuteczny  niż pojedynczy pracownik
 3. Efektywny zespół: czynniki ryzyka o czynniki chroniące oddziałujące na współpracujących ze sobą nad realizacją wspólnych działań ludzi
 4. Parametry dobrze funkcjonującego zespołu – o co i jaki sposób zadbać podczas wspólnej pracy
 5. Proces grupowy i  jego wpływ na efektywność pracy zespołowej
 6. Role grupowe – autodiagnoza własnego stylu pracy zespołowej


MODUŁ III.  RÓŻNORODNOŚĆ JAKO POTENCJAŁ, CZYLI DISC W PRAKTYCE

 1. Szanse i zagrożenia wynikające z różnicy  płci, wieku (55+), zmian pokoleniowych (XYZ) miedzy członkami zespołu
 2. Czym są style komunikacji między ludźmi według DISC
 3. Charakterystyka poszczególnych stylów komunikacyjnych. Mocne strony oraz ograniczenia poszczególnych stylów
 4. Jak porozumiewać się z osobami o różnych stylach  - słowa „klucze” i słowa „blokady”
 5. Budowanie atmosfery sprzyjającej współpracy zespołowej w oparciu o znajomość DISC


II dzień

MODUŁ IV. KONFLIKT W ZESPOLE

 1. Prawdy i mity na temat konfliktów w grupie
 2. Źródła konfliktów między ludźmi. Koło konfliktu Moora
 3. Fazy konfliktu – dynamika i etapy reagowania na sytuację konfliktową
 4. Autodiagnoza własnego stylu reagowania na sytuacje trudne
 5. Strategie rozwiązania konfliktu w zależności od jego źródła i rodzaju
 6. Zastosowanie Analizy Transakcyjnej dla radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.
 7. Konflikt jako pozytywny czynnik wspierający zmiany

MODUŁ V. ASERTYWNOŚĆ W PARKTYCE PRACY ZESPOŁOWEJ

 1. Czym jest asertywność i w jakich sytuacjach będzie użyteczna i skuteczna
 2. Prawa asertywne
 3. Metody i techniki stawiania granic w kontaktach międzyludzkich
 4. W jaki sposób, w szacunku do siebie i drugiej osoby udzielić jej informacji zwrotnej i wyrazić własne opinie (FUKO, 4 x Z)
 5. Jak skutecznie odmawiać z zachowaniem dobrych relacji z współpracownikami
 6. Jak radzić sobie z krytycznymi komunikatami osłabiającymi skuteczność osobistą
 7. Radzenie sobie z krytyką
 8. Czterostopniowe reagowanie na zachowania agresywne współpracowników

MODUŁ VI.  WSPÓŁDZIAŁANIE W SYTUACJACH TRUDNYCH (POD PRESJĄ CZASU I  W NATŁOKU ZADAŃ)

 1. Analiza typów zadań, które wpływają na pogorszenie pracy zespołowej
 2. Główne zasady planowania i nadawania zadaniom priorytetów
 3. Podział zadań ze względu na kompetencje
 4. Skuteczność zespołu w sytuacjach kryzysowych
 5. Działania zespołowe a konieczność pracy pod presją czasu – narzędzia samouspokajania, reinterpretacji zdarzeń i planowania pracy w zmiennym środowisku

 

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 •     ćwiczenia na przykładach (case study)
 •     praca w parach, podgrupach
 •     gry i symulacje
 •     testy samopoznania
 •     dyskusja z elementami miniwykładu
 •     filmiki instruktażowe