Podczas szkolenia Uczestnicy kształcić będą następujące umiejętności:

 • Umiejętność słuchania innych i rozumienia ich punktów widzenia
 • Świadomość, jak ważna jest zgoda na to, by ktoś odczuł, że ma prawo posiadać inne zdanie niż my
 • Umiejętność dopasowania się tak, by zrezygnować z własnych celów, jeśli nie służą pracy całego zespołu
 • Umiejętność komunikowania się z innymi, czyli precyzyjnego opisywania własnego stanowiska i rozumienia stanowisk innych osób
 • Zdolność do rozumienia tego, jaka jest nasza rola w pracy zespołowej i jak indywidualny wkład pracy przenosi się na sukces całego zespołu
 • Zdolność obiektywnej oceny pracy innych i udzielania im informacji zwrotnych, w tym doceniania ich starań
 • Dbanie o pozytywną atmosferę pracy w zespole, dzięki redukcji napięć, gaszeniu albo rozwiązywaniu konfliktów po to, by osiągnąć cel zespołowy

Czas trwania szkolenia:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

1. Wstęp

 • Ćwiczenie „Bezludna wyspa” - Uczestnicy odkrywają mocne strony kolegów w grupie
 • Kolaż: uczestnicy dobierają się w grupy 4-osobowe i określają metaforę dla zespołu (względnie: pracy zespołowej w urzędzie). Następnie przedstawiają ją na forum w formie symbolu graficznego / kolażu (uczestnicy mają do dyspozycji wycięte ilustracje z gazet). Zastanawiamy się, czy wśród przedstawionych metafor znalazły się elementy wspólne? Co wpłynęło na taki rozwój zespołu?

2. Komunikacja w zespole

 • Ćwiczenie „Nietypowe arcydzieło geometrii”, czyli w jaki sposób wpaść na najlepszy pomysł? 
 • Ćwiczenie „W jaki dzień, w jakiej orze…”, czyli jak szybko jesteśmy w stanie dojść do wspólnego wyniku?
 • Ćwiczenie „Nowy gmach w mieście”, czyli jak nam idzie kaskadowe przekazywanie informacji?
 • Podsumowanie ćwiczeń: co ułatwia, a co utrudnia pracę zespołową?

3. Warunki dobrej współpracy

 • Role zespołowe - TEST DIAGNOZUJĄCY - praca indywidualna. Dlaczego tak istotne jest, by cenić różnorodność?
 • Cykl życia zespołu - od okresu burz do wypalenia lub odnowy - w jakim miejscu jesteśmy? Czego możemy się spodziewać?
 • Ćwiczenie DRAKULA – ćwiczenie odbywa się w dwóch grupach, które ze sobą rywalizują, ale jednocześnie muszą od siebie wydobyć konieczne informacje. Celem ćwiczenia jest pokazanie, że nawet jeśli różnią nas jakieś cele, to jednak najbardziej opłacalna jest współpraca. Wspólna analiza, wnioski.
 • Ćwiczenie grupowe: TRZY KARTY - zadaniem Uczestników jest wręczenie innym osobom trzech kolorów kart, z których każda oznacza a. chcę się dowiedzieć czegoś więcej (coś budzi moją wątpliwość i chętnie o tym porozmawiam, a na co dzień nie ma na to czasu); b. są rzeczy w naszej współpracy, które postrzegam jako problem i chcę o tym porozmawiać; c. dobrze mi się z Tobą współpracuje, choć być może nawet o tym nie wiesz.
 • Istota szczerej, otwartej komunikacji. Dlaczego tak ważne jest, by omawiać wszystkie kwestie, nawet te, które wydają się trudne – dyskusja moderowana.

4. Prowadzenie dyskusji

 • Ćwiczenie „Baronowa” – praktyczna próba właściwego dzielenia się opiniami i skutecznego argumentowania.
 • Reguła: Najpierw staraj się zrozumieć, potem być zrozumianym (Steven Covey) – dlaczego bez realizacji tej reguły dyskusja się nie uda?
 • Reguła: Szukaj punktów wspólnych (dlaczego to możliwe, nawet, jeśli w ogóle się nie zgadzasz?)
 • Reguła: Komunikuj, jak rozumiesz, co dla kogoś jest ważne Reguła: Wyrażaj uznanie (Ciekawe jest to, co mówisz, ponieważ…. Zastanawiam się, co by zrobić, żeby jeszcze…”
 • Ćwiczenia podsumowujące

5. Wypracowanie nowych strategii

 • Ćwiczenie MATAPLAN cz. I – Uczestnicy pracują w trzech zespołach. Na kartach z flipcharta wypisują problemy w pracy zespołowej, z którymi spotykają się na co dzień.
 • Ćwiczenie KRĘGI WPŁYWU – uczestnicy nazywają problemy w zespole i umieszczają je w kręgach wpływu (A – całkowity wpływ, B – częściowy, C – niewielki lub żaden). Dyskusja moderowana na temat możliwości powiększenia wpływu.
 • Wracamy do problemów zdefiniowanych podczas ćwiczenia METAPLAN. Każdy zespół ma swoją kartę z określonymi problemami, ale .przekazuje ją zespołowi po prawej stronie. Teraz wszyscy pracują nad określeniem możliwych środków zaradczych. Wspólna analiza, wnioski.
 • Rola postawy proaktywnej w rozwiązywaniu problemów. Największy wróg współpracy: myślenie typu „On powinien…”(mnie zrozumieć, docenić, ze mną porozmawiać itp.). Różnice miedzy Ofiarą a Graczem.

6. Znaczenie konfliktów w pracy zespołowej

 • Konflikt – zagrożenie czy szansa? Jak wykorzystać trudne sytuacje do kreowania pozytywnych zmian.
 • Rodzaje konfliktów i szeroki wachlarz sposobów na ich rozwiązanie, czyli o tym, że zarówno sytuacji, jak i metod jest wiele
 • TEST  – Mój styl radzenia sobie z trudną sytuacją – autodiagnoza.
 • Pięć stylów radzenia sobie z konfliktem – koszty stosowania tylko jednego z nich; korzyści wynikające z elastycznego podejścia do konfliktu.
 • Gry i zabawy grupowe, zakończone wspólną analizą i wnioskami
 • Praca w grupach dwuosobowych i grupach zadaniowych
 • Turnieje drużyn
 • Testy
 • Symulacje
 • Dyskusje moderowane
 • Odgrywanie ról