Szkolenie online i stacjonarnie z zachowania work-life balance

Szkolenie work life balance to inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy, która pozwala na zrozumienie i osiągnięcie harmonii między życiem prywatnym a pracą. W dynamicznym świecie, w którym presja i stres stają się coraz bardziej powszechne, umiejętność zrównoważenia obowiązków rodzinnych i w sferze zawodowej jest kluczowym elementem. Szkolenie to oferuje narzędzia i strategie, które pomagają w zarządzaniu czasem, ustalaniu priorytetów i radzeniu sobie ze stresem, dzięki czemu uczestnicy mogą czerpać satysfakcję z obu aspektów swojego życia, a także zwiększyć swoją produktywność i poczucie spełnienia.

Cele szkolenia z zachowania równowagi w życiu zawodowym i prywatnym: 

Work life balance - kurs praktyczny, który koncentruje się na doskonaleniu kluczowym umiejętności przy obecnym szybkim tempie życia. Stanowi wsparcie pracowników w rozwoju umiejętności równoważenia życia zawodowego i osobistego w celu poprawy efektywności pracy oraz dobrostanu psychofizycznego. Dostarcza narzędzi skutecznego obniżania napięcia poprzez zarządzanie stresem i ustalenie priorytetów. Rozwija umiejętności asertywnego stawiania granic w sytuacjach zawodowych i osobistych oraz współpracy zespołowej, zapobiegających konfliktom w miejscu pracy. 

 

Szkolenie work life balance - korzyści z uczestnictwa 

     Uczestnik szkolenia z zachowania równowagi między życiem osobistym a zawodowym:

 • dowie się czym jest work – life balance i jak stosować jego wytyczne w życiu zawodowym i życiu prywatnym
 • nabędzie kompetencje pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • zapozna się z metodami i technikami obniżania napięć oraz radzenie sobie ze stresem o różnych źródłach i nasileniu 
 • zwiększy poziom motywacji oraz efektywności osobistej w pracy zawodowej dzięki znajomości sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciążeniem
 • pozna sposoby na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • rozwinie umiejętność asertywnego stawiania granic
   

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z work-life balance w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.

 


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

Program szkolenia z work life balance

Program szkolenia z zakresu równowagi między pracą a życiem osobistym (work-life balance) obejmuje metody zarządzania czasem, które wpływają na efektywność pracowników, takie jak delegowanie zadań oraz ustalanie priorytetów, dzięki czemu uczestnicy będą mogli skuteczniej wyważać swoje obowiązki zawodowe i osobiste. W trakcie kursu szczególny nacisk zostanie położony również na asertywność i jakość relacji służbowych, jako że wpływają one na różne obszary życia. Program będzie także oferował praktyczne narzędzia i techniki, które można wykorzystać w codziennej praktyce i wpłynąć na zmianę nawyków. 

MODUŁ I. CZYM JEST WORK LIFE BALANCE, DLACZEGO JEST NAM POTRZEBNY I JAK MOŻNA GO OSIĄGNĄĆ? 

 1. Definicja i przejawy postawy work – life balance
 2. Jak postrzegam moją równowagę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym? – autodiagnoza („Koło życia”)
 3. Jak przywrócić równowagę w życiu? – priorytety i wartości („Diament”)


MODUŁ II. JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ NA STAŁE? – KONCEPCJA „RESILIENCE” – BUDOWANIA W SOBIE PRĘŻNOŚCI PSYCHICZNEJ W RÓŻNYCH OBSZARACH ŻYCIA
 

MODUŁ III. RÓWNOWAGA POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I PRYWATNYM. KONSEKWENCJE KONFLIKTU MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM PRYWATNYM 

 1. Poziom indywidualny – co pracownik może zrobić aby zachować równowagę? („Poker kryterialny – czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed przeciążeniem i wypaleniem zawodowym”)
 2. Poziom organizacji (pracodawcy) – co organizacja może zrobić, aby zapewnić równowagę swoim pracownikom? Jaki wpływ mają przełożeni na osiąganie równowagi przez swoich podwładnych?
   

MODUŁ IV. ISTOTA STRESU, CZYLI KIEDY I W JAKI SPOSÓB NAPIĘCIE WZMACNIA LUB OSŁABIA EFEKTYWNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

 1. Współczesne stresory, a reakcje organizmu na stresujące wydarzenia
 2. Psychosomatyczne reakcje na stres
 3. Behawioralne, emocjonalne i poznawcze objawy stresu jako reakcje na wydarzenia nagłe  i nieprzewidywalne oraz te, które działają systematycznie i długofalowo
   

MODUŁ V. SPERSONALIZOWANA MAPA STYLU REAGOWANIA NA STRESUJĄCE WYDARZENIA RÓŻNEGO TYPU ORAZ ZASOBÓW POZWALAJĄCYCH NA RADZENIE SOBIE Z OBCIĄŻENIEM, NA PODSTAWIE AUTODIAGNOZY CZYNNIKÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH (ZGODNIE Z KONCEPCJĄ „RESILIENCE”)


MODUŁ VI. STRES JAKO KONSEKWENCJA SYTUACJI TRUDNYCH – ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOM I PRZECIĄŻENIOM W PRACY Z INNYMI LUDŹMI


MODUŁ VII. ODZYSKIWANIE KONTROLI NAD CIAŁEM, EMOCJAMI I MYŚLENIEM W SYTUACJACH STRESOWYCH – JAK DBAĆ O RÓWNOWAGĘ PSYCHICZNĄ PODCZAS WYKONYWANIA OBRAZKÓW ZAWODOWYCH?


MODUŁ VIII. PRAKTYCZNE ĆWICZENIE METOD I TECHNIK PRACY NAD SWOIMI SPOSOBAMI REAGOWANIA NA STRESUJĄCE WYDARZENIA NA KILKU ETAPACH

 1. Zanim nastąpi potencjalnie stresujące wydarzenie: detekcja i zmiana automatycznych myśli (Triada poznawcza Becka), celem osłabienia tendencji do „zamartwiania się”, przeciwdziałanie mechanizmowi „samospełniającego się proroctwa” oraz prokrastynacji
 2. „Tu i teraz”, tj. w trakcie zadania wymagającego mobilizacji i skutecznego działania: techniki mobilizacyjne – pozytywne autosugestie, relaksacja, techniki wizualizacyjne, techniki oddechowe
 3. Tuż po sytuacji stresującej: poznawcze przepracowanie (monolog ofiary vs monolog „działacza”, trening neuromięśniowy Jacobsona, elementy treningu autogennego Schulza
   

MODUŁ IX. PRZECIĄŻENIE A WYPALENIE ZAWODOWE – AUTODIAGNOZA. SPOSOBY OCHRONY PRZED WYPALENIEM


MODUŁ X. ASERTYWNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA ZDROWYCH GRANIC W RELACJACH ZAWODOWYCH

 1. Prawa asertywne wg. Fernsterheima
 2. Asertywność jako sposób na osiąganie swoich celów bez konfliktów i poczucia winy
 3. Narzędzia asertywnej komunikacji ze współpracownikami 
   

MODUŁ XI. JAK PODNIEŚĆ I UTRZYMAĆ WŁASNĄ EFEKTYWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACOWNIKÓW – BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE JAKO JEDEN Z WAŻNYCH ELEMENTÓW PODNOSZENIA SATYSFAKCJI  Z PRACY ZAWODOWEJ


PODSUMOWANIE I EWALUACJA SZKOLENIA

Jakie metody pracy stosujemy podczas szkolenia pozwalającego zachować równowagę między życiem zawodowym i osobistym?

Nasze zamknięte stacjonarne szkolenie lub w formie online z zakresu work life balance ma skrupulatnie opracowany program. Organizujemy ćwiczenia, które pomagają w identyfikacji i priorytetyzacji osobistych celów, aby lepiej zrozumieć, jakie aspekty życia wymagają większej uwagi i troski. Uczymy jak świadomie zarządzać wpływem otoczenia na nasze decyzje i samopoczucie, poprzez rozwijanie umiejętności asertywności i budowania wsparcia społecznego. Wprowadzamy także najnowszą wiedzę z zarządzania czasem, aby uczestnicy mogli skorzystać z najbardziej aktualnych i skutecznych narzędzi w dążeniu do równowagi. Kluczowym elementem szkolenia jest także kształtowanie zaangażowania w realizację wyznaczonych celów, co pozwala na większe skupienie się na tym, co naprawdę ważne, i zapewnia bardziej zrównoważony rozwój w życiu zawodowym i osobistym.

Prowadzi szkolenia osoba o kompleksowej wiedzy przy zastosowaniu różnych metod, takich jak:

 • Praca indywidualna i w grupach 
 • Testy i kwestionariusze identyfikujące osobiste potencjały i obszary rozwojowe 
 • Studia przypadków
 • Filmy poglądowe
 • Prezentacja ćwiczeń antystresowych – sesja praktyczna 
 • Dyskusja z prezentacją multimedialną