Szkolenia z zakresu wielokulturowości dają zarówno praktyczną wiedzę, jak i pozwalają zrozumieć zachowania tak innych, jak i swoje własne. Są to bardzo praktyczne szkolenia wskazujące na możliwe błędy interpretacyjne pojawiające się w kontakcie z odmiennością kulturową. W zależności od ukierunkowania, kursy te dostarczają praktycznych wskazówek dotyczących odczytywania komunikacji niewerbalnej, znaczenia kontekstu przestrzennego, itd.

Cel szkolenia:

 • Nabycie kompetencji z zakresu pracy w zespole wielokulturowym
 • Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej i rozumienia kominikatów niewerbalnych osób z odmiennych kręgów kulturowych
 • Poznanie błędów, których należy unikać w kontaktach w środkowisku wielokulturowym

 

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy mają do czynienia w swojej pracy zawodowej z przedstawicielami odmiennych kultur. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które zamierzają (lub już to robią) nawiązywać kontakty handlowe z partnerami zagranicznymi, prowadzić negocjacje, sprzedawać i promować swoje produkty, ale także osób, które współpracują z obcokrajowcami na miejscu w Polsce.
W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele różnych branż, niezależnie od wieku czy szczebla menadżerskiego.
W zależności od zapotrzebowania szkolenie może zostać dostosowane dla grupy zaawansowanej w danej dziedzinie i dotyczyć konkretnego regionu lub kraju (np. kraje skandynawskie, kraje arabskie, itd.)

Metody, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Warsztaty
 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Wykład

Szkolenie w trybie online?

Tak, istnieje możliwość organizacji szkolenia z różnic międzykulturowych we wspólnej pracy zespołowej w systemie nauki zdalnej. 

► Szkolenie internetowe jest przeprowadzane na żywo.
► Zakres merytoryczny dostosowujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.
► Dopytaj opiekuna szkolenia o możliwe rozwiązania.


Czas trwania szkolenia stacjonarnego:

Szczegółowy harmonogram do ustalenia: 1 dzień (1 x 8 godzin) lub 2 dni (2 x 8 godzin).

Dostosujemy czas trwania szkolenia do Państwa oczekiwań.

 

Czas trwania szkolenia on-line:

Sugerowany minimalny czas szkolenia zamkniętego grupowego to łącznie 5-6 godzin w zależności od tematu szkolenia (z możliwością podziału na sesje). Finalna długość, ilość i częstotliwość sesji zostaną dopasowane do Państwa oczekiwań i możliwości.

Terminy sesji uzgadniane są indywidualnie i dopasowane do Państwa potrzeb, możliwości i oczekiwań.


Przykładowy harmonogram: 7 sesji trwających od 1 do 3 godzin, dających łącznie 14 godzin szkolenia.

Szkolenie to może być również realizowane w formie indywidualnej - konsultacje 1 na 1, w formie np. 3-godzinnej sesji.
Zapytaj o szczegóły opiekuna szkolenia.


Dodatkowe informacje o szkoleniach zamkniętych AVENHANSEN

Co robimy, aby szkolenie spełniło Państwa oczekiwania:

 1. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby
 2. Doradzamy najlepsze rozwiązania
 3. Wspólnie z Państwem opracowujemy najlepszą taktykę przeprowadzenia szkolenia
 4. Dobieramy najlepszego Trenera (spośród około 80 świetnych fachowców w swoich dziedzinach / praktyków) do realizacji wyznaczonych celów
 5. Opracowujemy zakres merytoryczny i ćwiczenia do przeprowadzenia bardzo dobrego szkolenia
 6. Przygotowujemy świetne materiały szkoleniowe
 7. Na Państwa życzenie pomagamy w znalezieniu i wynajęciu sali szkoleniowej, hotelu, kateringu, przejazdu, atrakcji okołoszkoleniowych, ...
 8. Realizujemy bardzo dobre szkolenie
 9. Służymy pomocą we wdrażaniu poznanej wiedzy i umiejętności w życie
 10. Na Państwa życzenie przeprowadzamy badania efektywności szkolenia i opracowujemy system dalszych szkoleń w celu osiągnięcia maksymalizacji efektów
 11. Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Dołącz do nas! Bądź na bieżąco! Znajdź promocje! Odbieraj bezpłatne materiały! ►

Zapisz się! ►

 


Szkolenia on-line

Szkolenia "na żywo" z naszymi Trenerami. Interaktywne i w pełnej, dwustronnej komunikacji.

Zapytaj opiekuna szkolenia o możliwości realizacji szkolenia w trybie on-line.

W zależności od specyfiki szkolenia oraz zakresu merytorycznego, w niektórych obszarach rekomendujemy realizację szkolenia wyłącznie w formie stacjonarnej.

Przy realizacji każdego projektu mamy na uwadze efektywność prowadzonych przez nas warsztatów oraz Państwa satysfakcję.

Zobacz naszą ofertę szkoleń on-line, które są alternatywą dla tradycyjnych szkoleń stacjonarnych ►

MODUŁ I.  WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ KOMUNIKOWANIA SIĘ

 1. proces komunikacji i jego etapy
 2. znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 3. techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się.
 4. Komunikacja bezpośrednia a komunikacja za pomocą mediów: telefon, mail, komunikatory

MODUŁ II. ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, JAKO ELEMENT ZASADNICZY W EFEKTYWNYCH KONTAKTACH W ORGANIZACJI

 1. autoanaliza własnego stylu komunikowania się
 2. błędy w komunikacji ich korekta i unikanie
 3. bariery komunikacyjne
 4. etapy tworzenia kontaktu interpersonalnego

MODUŁ III. EFEKTYWNE PROWADZENIE ROZMÓW

 1. kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu
 2. asertywne reagowanie na zastrzeżenia na krytykę i pochwałę
 3. rozpoznawanie i omijanie barier w komunikacji, aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji
 4. rozpoznawanie i radzenie sobie czynniki zakłócające słuchanie i rozumienie wypowiedzi
 5. sztuka zadawania pytań
 6. p­sychologiczne mechanizmy i techniki wywierania wpływu

MODUŁ IV. INTERKULTUROWE ASPEKT KOMUNIKACJI

 1. podstawy proksymiki - dystans w komunikacji
 2. formułowanie komunikatów w kontaktach interkulturowych
 3. ekspresja własna a spostrzeganie interkulturowe
 4. kulturowe odczytywanie komunikatów
 5. kulturowe postawy w codziennej komunikacji i negocjacjach
 6. podejmowanie decyzji w aspekcie kulturowym

MODUŁ V. PODSTAWOWE ZASADY KOMUNIKACJI INTERKULTUROWEJ

 1. kultury zorientowane na kontakt
 2. kultury zorientowane na zasady
 3. kultury propartnerskie i protransakacyjne
 4. kultury ceremonialne i nieceremonialne
 5. kultury monochromiczne i polichroniczne
 6. Czy „a” zawsze znaczy „a” ? -ukryte założenia i przemilczane oczekiwania w komunikacji z przedstawicielami poszczególnych kultur
 7. Mówimy wszyscy po……., ale czy naprawdę mówimy w tym samym języku

MODUŁ VI. „INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTRAHENTA”- CO ROBIĆ, CZEGO RACZEJ NIE I TOTALNE „FAUX PAS”

 1. Kultury Europy Zachodniej
 2. Kultury języka niemieckiego

MODUŁ VII. PODSUMOWANIE

Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne, gdzie udział uczestników sięga ponad 80% czasu. Każda sesja przebiega według podobnej dynamiki, opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba: ćwiczenie otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykład o technikach (wiedza), ćwiczenie nowych taktyk i technik (umiejętność). Po zamknięciu każdej sesji uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze dotyczące omówionej sesji.

Materiał praktyczny jest podsumowywany mini wykładami dającymi teoretyczne podstawy oraz wyjaśniającymi podstawowe mechanizmy psychologiczne, których uczestnicy doświadczają w trakcie pracy na sali szkoleniowej.