Jak wygląda rozwój zawodowy w administracji publicznej, kiedy ścieżki rozwoju zawodowego mają sens i

Rozwój zawodowy wygląda inaczej w zależności od tego czy mówimy o służbie cywilnej, czy o administracji samorządowej. Wpływają na to oczywiście inne regulacje prawne i inny budżet szkoleniowy.

 

W służbie cywilnej z racji uregulowań wynikających z ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy istnieje obowiązek planowania ścieżek rozwoju zawodowego (IPRZ), które są wynikiem uzgodnień przełożonego oraz pracownika w zakresie zakładanego kierunku kariery zawodowej tegoż pracownika.

 

W samorządzie, regulacje prawne nie są na tyle szczegółowe i obligatoryjne aby definiować oraz narzucać sposób rozwoju pracowników, co oczywiście ma swoje dobre i złe strony.  Większa dowolność przewiduje różny stopień zaawansowania urzędów w zakresie rozwoju zawodowego, co powoduje, że są urzędy bardzo zaawansowane i takie, gdzie w ramach tego tematu dzieje się nie wiele.

 

Jednak nawet tam, gdzie przepisy narzucają tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego nie zawsze można mówić o tym, że prowadzą one do osiągnięcia zamierzonych celów. Dlatego bardzo ważne jest pytanie, kiedy ścieżki rozwoju zawodowego mają sens i jak należy je tworzyć aby były przydatne a następnie wykonalne?

 

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytanie trzeba stwierdzić, czy dana organizacja tworzy politykę szkoleniową i czy zarządza szkoleniami. Na zarządzanie szkoleniami składa się przecież umiejętność badania potrzeb szkoleniowych, konstruowania realnych, elastycznych i bogatych planów szkoleń, oraz dokonywanie oceny efektywności przeprowadzonych szkoleń. Warto jeszcze dodać, że cała polityka szkoleniowa w danym urzędzie powinna być tworzona w powiązaniu z innymi narzędziami HR oraz z systemami motywacyjnymi.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani informacjami, jak powiązać powyższe obszary, jak tworzyć efektywne, realnie skuteczne ścieżki rozwoju zawodowego i wykorzystywać w całości potencjał zatrudnionych w Urzędzie ludzi to serdecznie zapraszam na konferencję zatytułowaną „Jak profesjonalnie budować ścieżki rozwoju zawodowego w Urzędzie.”, która odbędzie się w Warszawie, w dniu 22.05.2015 r.

Jak wygląda rozwój zawodowy w administracji publicznej, kiedy ścieżki rozwoju zawodowego mają sens i
Oceny: 3 z 5 z 174 głosów